Nadácia SOV opäť hľadá mladých talentovaných športovcov v projekte Ukáž sa! prerozdelí 30-tisíc eur

Ukáž sa! je názov grantového programu Nadácie Slovenského olympijského výboru, v rámci ktorého prerozdeľuje mladým talentovaným športovcom až 30-tisíc eur. Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku spúšťa nadácia tento grantový program opäť. Do programu sa môžu zapojiť športové talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácii, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry. Registračný formulár je dostupný na internetovej stránke Nadácie SOV www.nadaciasov.sk. Zo všetkých žiadostí vyberie nadácia a jej ambasádori 12 uchádzačov, ktorí zabojujú o finančnú podporu prostredníctvom verejného hlasovania cez internetovú stránku Nadácie SOV.

„Minulý rok nám prišlo v rámci tohto grantového programu až 73 žiadostí a zaregistrovali sme viac ako 25-tisíc hlasov v internetovom hlasovaní. Toto číslo nás milo prekvapilo a zároveň utvrdilo vtom, že na Slovensku máme veľa talentovaných mladých športovcov na začiatku svojej športovej kariéry, ktorí potrebujú našu pomoc a podporu. Naším cieľom je vyhľadávať tieto talenty a podporovať ich, aby napredovali a stali sa z nich o niekoľko rokov slovenskí olympijskí reprezentanti. Toto musí byť kľúčová úloha Slovenského olympijského výboru a jeho nadácie,“ povedal Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského výboru.

Od 9. mája až do 23. júna 2017, kedy je Olympijský deň, bude na stránke www.nadaciasov.sk/ukazsa dostupný registračný formulár so žiadosťou o finančný príspevok. Spolu s registračným formulárom musia žiadatelia tak ako minulý rok zaslať krátke motivačné video, v rámci ktorého zdôvodnia, prečo sa uchádzajú o príspevok z nadácie a na aký účel chcú príspevok využiť. Podmienkou grantového programu je vek žiadateľa od 12 do 18 rokov a musí ísť o talentovaného športovca, ktorý sa venuje individuálnemu alebo kolektívnemu športu. V žiadosti je potrebné uviesť dosiahnuté športové výsledky a zdôvodniť účel čerpania finančného príspevku.

Zo všetkých prijatých žiadostí vyberie odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOV a ambasádorov projektu najneskôr do 30. júna 2017 TOP 12 žiadateľov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke Nadácie SOV. Hlasovanie bude prebiehať od 1. júla do 29. júla 2017, kedy končí aj XIII. Európsky olympijský festival mládeže v Györi. Výsledky grantového programu Ukáž sa! budú vyhlásené začiatkom septembra.

Ambasádormi tohoročného grantového programu Ukáž sa! sú Petra Vlhová, Dominik Graňák a Richard Nagy.

ľava: Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského výboru, minuloročný finalista grantového programu Ukáž sa! Adam Halas, ambasádori grantového programu Richard Nagy a Petra Vlhová, mladá talentovaná športovkyňa Vanda Michalková, ambasádor programu Ukáž sa! Dominik Graňák a predseda Správnej rady Nadácie Slovenského olympijského výboru Dušan Guľáš

„Aj my sme boli kedysi na začiatku našej športovej kariéry. Mali sme svoje sny a veľké športové túžby. Viem, aká dôležitá bola a stále je pre mňa osobne rodina. Dnes majú mladí talentovaní športovci jedinečnú príležitosť získať pomoc a podporu aj od silného a dôveryhodného partnera, ktorým je Nadácia SOV. Verím, že si túto šancu nenechajú ujsť a prihlásia sa do projektu Ukáž sa! Takto získané financie a koučing nás – ambasádorov môže byť pre nich silným impulzom pri dosahovaní vynikajúcich športových výsledkov,“ hovorí Petra Vlhová, slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní a ambasádorka grantového programu Ukáž sa! 

zľava: minuloročný finalista grantového programu Ukáž sa! Adam Halas, ambasádori grantového programu Richard Nagy a Petra Vlhová, mladá talentovaná športovkyňa Vanda Michalková, ambasádor programu Ukáž sa! Dominik Graňák

 

Nadácia Slovenského olympijského výboru predstavila aj nového predsedu Správnej rady. Stal sa ním Ing. Dušan Guľáš, ktorý nahradil v tejto pozícii Antona Siekela, súčasného prezidenta SOV. „Je pre mňa cťou pokračovať v dobre rozbehnutých nadačných projektoch, ktorých zmysluplným poslaním je pomáhať mladým talentovaným športovcom, ale zároveň nezabúdať ani na naše veľké seniorské športové osobnosti. Práve oni a ich športové príbehy môžu byť inšpiráciou pre celú športovú verejnosť,“ uviedol Dušan Guľáš.