Domov Mix Dovoľte slnku pracovať pre vás!

Dovoľte slnku pracovať pre vás!

Nainštalujte si na váš dom solárne kolektory a využite silu slnka na prípravu teplej vody. Vďaka dotáciám bude teraz táto investícia omnoho rentabilnejšia!
Toto leto má byť opäť veľmi horúce a bola by škoda nevyužiť jeho energiu. V našich podmienkach sú na tento účel najefektívnejším zariadením ploché solárne kolektory.
Od skorej jari do neskorej jesene vám slnečný kolektor zaručí prípravu teplej vody takmer zadarmo. V lete, v najväčších horúčavách a sparne, sa budete môcť aj viac krát denne opláchnuť v príjemne vlažnej vode, alebo si ňou naplniť bazén.

Kúpanie bude pôžitkom

Čerstvo napustená voda z vodovodu alebo zo studne je na kúpanie príliš chladná a 9_0294_5354_T3_M06_0208aj počas horúceho leta trvá niekoľko dní, kým sa ohreje  na komfortnú úroveň  25 °až 27 °C. So solárnym kolektorom si tak môžete zabezpečiť citeľne vyšší komfort kúpania v bazéne. „Na ohrev vody v bazéne je možné využívať aj solárne systémy, ktoré sú dimenzované na prípravu teplej úžitkovej vody alebo na podporu vykurovania. Takéto využitie solárnych systémov je dokonca vítané, nakoľko práve v letných mesiacoch je najväčší prebytok tepla, ktorý môže byť pre solárny systém príťažou,“ hovorí Daniel Poluhár, vedúci obchodného oddelenia značky Junkers spoločnosti Robert Bosch. „Odvádzanie tepla do bazéna solárny systém prirodzeným spôsobom ochladzuje, takže predchádza takýmto komplikáciám. Pri dimenzovaní takéhoto solárneho systému treba okrem spotreby teplej úžitkovej vody v domácnosti zohľadniť aj objem bazénu,“ dodáva.

Solárne kolektory je možné zmysluplne vyžívať aj v zime. Počas slnečných dní, môže kolektor predohriať vodu a znížiť tak náklady na prevádzku kotla alebo zefektívniť prevádzku tepelného čerpadla.

S dotáciou sú soláry rentabilnejšie

Solárne kolektory nie sú lacnou záležitosťou, aktuálne je však možné požiadať pri Junkers _solar_S (1)ich kúpe o dotácie cez program Zelená domácnostiam. Spustenie ďalšieho kola je plánované v druhej polovici júna. Prednostne budú podporované inštalácie kolektorov s priemernou plochou okolo 5 m², čo predstavuje dostatočný inštalovaný tepelný výkon na prípravu teplej vody pre bežnú domácnosť v rodinnom dome. 3. kolo bude určené pre mimobratislavských  záujemcov.  Zariadenie zodpovedajúce technickým kritériám na poskytnutie príspevku nájdete v zozname oprávnených zariadení na stránke http://zelenadomacnostiam.sk/sk/zariadenia/zoznam-zariadeni/.

Ešte pred tým by ste si mali vyhľadať zhotoviteľa: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/zhotovitelia/zoznam-zhotovitelov/

Sadzba pri slnečných kolektorov pre rodinný dom je 500 €/ kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1 750 € na inštaláciu.

Oprávnené výdavky na inštaláciu slnečných kolektorov zahŕňajú:

  • slnečné kolektory
  • nosnú konštrukciu na upevnenie kolektorov
  • akumulačný zásobník vody alebo zásobníkový ohrievač vody
  • komponenty nutné pre prevádzku solárneho systému (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, snímače teploty, teplonosná kvapalina, solárne rozvody, riadiaca jednotka)
  • montážny materiál potrebný na zapojenie solárneho systému
  • montážne práce
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky