DPDgroup a Renault štartujú prípravu doručovania prostredníctvom autonómnych vozidiel

DPDgroup a Renault štartujú prípravu doručovania prostredníctvom autonómnych vozidiel

V oblasti prepravy majú práve autonómne vozidlá potenciál stať sa prelomovými a zmeniť toto odvetvie od základu. Nárast objemu prepravených zásielok sa totiž podľa odhadov do roku 2025 zdvojnásobí, pričom len v mestách bude doručených takmer 15 miliárd zásielok. To kladie veľké výzvy pred dopravcov, ktorí budú musieť prinášať inovatívne a zelené riešenia doručovania v mestách a hlavne v ich centrách. Ako prvú lastovičku v tejto oblasti predstavujú DPDgroup a Renault riešenia prostredníctvom autonómneho vozidla Renault Z35.2.

Budúcnosť doručovania v centrách miest
Trh dopravy poslednej míle rastie a očakáva sa jeho výrazný rast aj naďalej. Online nákupy enormne pribúdajú, v roku 2017 nakupovalo v e-shopoch 57 % európskej populácie[1]. Aktívnejší zákazníci zrealizujú priemerne 45 online nákupov ročne. Rekordérmi sú Briti, ktorí vďaka vyspelému trhu absolvujú 82 online nákupov počas roka. Nakupujúci hľadajú na internete tovar nedostupný vo svojej krajine a lepšie ponuky. Európania si objednávajú produkty hlavne z Veľkej Británie, stále však výrazne rastú aj nákupy z Číny[2].

S prihliadnutím na štatistiky hovoria odhady o zdvojnásobení počtu doručených zásielok do roku 2025. Takmer 15 miliárd zásielok ročne bude doručených hlavne v mestách. Súbežne však mestá plánujú čoraz intenzívnejšie obmedzenia dopravy kvôli dopravným kolapsom a znečisteniu ovzdušia.

„Tento projekt nám umožní si predstaviť, ako môže optimalizovaná doprava poslednej míle tvarovať život v mestách. DPDgroup s radosťou zdieľa tieto vízie s kľúčovým automobilovým hráčom ako, je Renault,“ hovorí Thomas Steverding, Senior Group Manager Process & Development DPD Nemecko, zodpovedný za program inovácie autonómnych vozidiel v rámci DPDgroup.

S perspektívou rýchleho rastu mestského doručovania a tlaku na znižovanie ekologickej stopy je pre dopravné spoločnosti ako DPDgroup výzvou prispieť k trvalej udržateľnosti v mestách. Je potrebné neustále pracovať na inováciách z oblasti smart doručovania a zákazníckeho servisu, optimalizácie procesu doručovania v mestách a vývoja čoraz svižnejších doručovacích vozidiel.

DPDgroup prináša scenáre využitia autonómneho vozidla
Autonómne vozidlá majú potenciál stať sa prelomovou technológiou v oblasti prepravy a mať obrovský dosah na odvetvie od jeho základu – na ľudí, siete aj infraštruktúru.
Vďaka autonómnemu vozidlu Renault Z35.2 bude možné aspoň časť zásielok doručiť s vysokým stupňom flexibility a priniesť úplne nové možnosti doručovania, hlavne vo vnútorných častiach veľkomiest.
DPDgroup vypracovala konkrétne spôsoby a nové schémy doručovania s cieľom priniesť výhody lokálnym samosprávam a konečným príjemcom.

[1] Eurostat
[2] DPDgroup E-shopper barometer 2017 realizovaný spoločnosťou Kantar TNS na vzorke 24,871 účastníkov z 21 krajín Európy.