Jednoduchý návod, ako zmierniť napätie a riešiť všetky spory

ako zmierniť napätie a riešiť všetky spory

Konfliktné situácie nie sú pre človeka príjemné, no často, aj keď si to neuvedomujeme, majú pre nás svoj význam. Musíme sa na ne ale pozerať z dobrého uhlu a vedieť k ich riešeniu pristupovať naozaj správne. Aj mediátor Jaroslav Brezina má v tomto smere dlhoročné skúsenosti, ktoré s úspechom aplikuje samozrejme  do praxe. Radí a pomáha ľuďom s riešením konfliktov, ktorí sa tak vyhnú súdnemu konaniu. A spolu s nami sa teraz môžete veľa užitočných informácií, ohľadom riešenia vašich sporov, dozvedieť aj vy.

 

Mali by ste spolu komunikovať

Vieme, že to v prípade nedorozumenia a konfliktov nie je až tak celkom jednoduché, no v rámci alternatívneho riešenia sporov ide o jednu z najlepších veci, ktorú môžete aj vo svoj vlastný prospech urobiť.  Neochota dohody z jednej strany môže viesť k obrovským problémom, ktoré sa potom dávajú do normálneho stavu už ťažšie. Skúste to, pretože niekedy o vzniknutom probléme druhá strana, ktorej sa v podstate celá vec týka, nemusí ani vedieť.

Ako sa dá predchádzať konfliktom?

Najdôležitejšia otázka, na ktorú hľadanie jednej univerzálnej odpovede nie je vždy celkom jednoduché. Závisí to od situácie, počtu zainteresovaných strán a samozrejme aj stupňa konfliktu. Môže to znieť ako klišé, ale vyriešiť spor vám môže pomôcť hlavne láska, porozumenie a vzájomná úcta.

Od konkrétnej veci by ste sa mali odosobniť a netrvať na jednom riešení, ktoré vyhovuje len vám. Všetko by ste mali mať podložené a overené a nepodporovať rast problémovej situácie na základe dohadoch.

Zároveň je však potrebná aj dôvera, ktorú by ste do riešenia sporov mali vložiť tiež. Ak sa nakoniec dopracujete k spoločnému záveru, ktorého výsledkom môže byť aj nutná výmena správcu bytového domu, pomôže to nielen danej situácií, ale aj vašej psychike. Konflikty jej na lepšom stave rozhodne nepridávajú.

Čo je predpokladom úspechu pri riešení?

Ak sa neviete dohodnúť na spoločnom riešení a chceli by ste sa vyhnúť finančne nákladným súdnym poplatkom, pretože plánujete investovať do verejného osvetlenia, oslovte mediátora. Na vyriešenie sporu alebo konfliktu je v tomto prípade potrebný aj záujem oboch strán. Mali by ste sa aspoň trochu snažiť počúvať a nechať sa odborníkom viesť k úspešnému vyriešeniu problému. Je to omnoho lepšie, ako sa potom obhajovať pred zákonom, ktorý s vami nemusí mať nakoniec žiadne zľutovanie.

Konflikt môže byť aj prínosom, pretože, aj keď si to neuvedomujeme, dve strany v podstate spája, pretože po vzájomnej komunikácií prichádza k pochopeniu a hľadaniu ideálneho riešenia v prospech oboch strán. Núti vás niektoré veci pochopiť inak a nepozerať na problém ako prekážku, ale cestu, ktorá vás posunie vpred a ďalej, vďaka čomu zostávate vo svojom živote nad vecou.