Keď DPF filtre vyčistíte, vaše auto si poistíte

Jazda autom sa v mnohých prípadoch nedá vynahradiť a uľahčuje spôsob života viacerým ľudom. Nakoniec je to aj jedna zo súčastí celého systému spoločnosti, ktorá by bez nej už tiež nemohla  fungovať. Takže svoje plusy to naozaj má. V niektorých prípadoch to ale môže byť aj inak, napríklad, ak vlastníte vozidlo so vznetovým motorom. Mali by ste spozornieť, pretože si môže aj to vaše vyžadovať menšiu údržbu a opatrenia, ktoré podliehajú normám EÚ.

Na vozidlách so vznetovým motorom vo výfukovom systéme sa zhruba asi od roku 2000 používajú filtre pevných častíc. So zavedením noriem Euro-6 je to už povinné na osobných automobiloch so vznetovým motorom.

Filter pevných častíc naftového motora

Dobrý DPF filter je určený na zníženie emisií častíc sadzí v atmosfére z výfukových plynov. Jeho použitie umožňuje zníženie škodlivých látok až na 99,9 %.

Prečo je ho nutné čistiť

V dieselovom motore sa sadze vytvárajú, keď nie je palivo úplne spálené. Majú svoju špecifickú veľkosť a každá z nich pozostáva z uhlíkového jadra, s ktorým sú spojené uhľovodíky, oxidy kovov, síra a voda. Špecifické zloženie sadzí je ale určené aj prevádzkovým režimom motora a zložením paliva. Ich vplyv na naše zdravie nie je ale dobrý, dokonca môže spôsobiť aj vážne karcinogénne ochorenia.

Mal by byť certifikovaný

Aby ste neškodili, nie len sebe ale aj svojmu okoliu, mali by ste sa postarať o jeho pravidelnú výmenu a čistenie. Tieto služby poskytuje množstvo šikovných servisov, nezabudnite si ale pri výbere všímať niektoré dôležité veci. Jednou z nich je aj to, či je takéto čistenie filtrov certifikované. Náš tip má tieto veci ošetrené vďaka Slovenskej legálnej metrológii, čo znamená, že tieto zariadenia spĺňajú tie najvyššie štandardy.

Čistý DPF je neoddeliteľnou súčasťou vozidla fungujúceho na vznetový motor. Niečo ako otočné polyuretánové kolieska v skladovej technike, bez ktorých by sa nemohla zabezpečiť činnosť viacerých prác a úkonov, a nakoniec možno ani samotné čistenie a výroba takýchto filtrov. Kvalita malých ale nie bezvýznamných doplnkov, ktorú nie je dobré podceňovať. Tak na to pri ich výbere myslite.

Ak ste to zatiaľ nestihli, dočasu môžete využiť služby vnútroštátnej prepravy, ktorá je rovnako spoľahlivá  a rýchla. Je nutné si všímať všetky informácie naokolo a byť neustále v pozore. Nakoniec ide aj o vaše zdravie a budúcnosť, pretože vďaka čistým filtrom neznečisťujete ovzdušie a neničíte okolité prostredie.