OPAVIA-PONTIS-_o.z. Slavkine_1 projekt DVD „Zapleť sa“

Medziľudské vzťahy dostali v predchádzajúcich dvoch rokoch ťažkú ranu.

OPAVIA-PONTIS-Periférne centrá, projekt Maringotka_Ateliér vo vtáčom raji