Pomalé budovanie diaľničnej siete môže mať aj svetlú stránku

Nízka rýchlosť budovania nových úsekov diaľnic na Slovensku je spôsobená nielen finančnou náročnosťou stavieb, ale aj reliéfom krajiny, ktorý stavby značne komplikuje. V slimačom tempe sa však predsa len dá nájsť pozitívum – a nie zanedbateľné. Je vysoká šanca, že nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest budú vybavené najmodernejším značením, ktoré dokáže poskytovať smart riešenia a reagovať aj na autonómne automobily.

 

Vybudovaná cestná infraštruktúra, spájajúca dôležité body krajiny a rovnako poskytujúca obchádzky veľkých aglomerácií, priamo súvisí s možnosťou hospodárskeho rozvoja jednotlivých regiónov Slovenska. To však nie je jediná dôležitá premenná. Rovnako ako existencia diaľnice či obchvatu je dôležitá podporná infraštruktúra diaľnic, tunelov a rýchlostných ciest, ktorá rieši plynulosť a bezpečnosť dopravy. Bez nej je každá cesta ako auto bez kolies – nefunkčná.

„Podporná infraštruktúra okrem iného zabezpečuje včasnú informovanosť šoférov o udalostiach na ceste, ako sú uzávierky a dopravné nehody, s cieľom dosiahnuť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a plynulosť dopravy,“ vysvetľuje Ing. Igor Jamnický, riaditeľ úseku dopravných technológií PPA INŽINIERING, s. r. o., ktorá patrí do skupiny spoločností PPA CONTROLL.

 

Cenné informácie

Kým je doprava plynulá a počasie priaznivé, vodiči si vystačia s bežným dopravným značením, ktoré ich upozorňuje na rýchlosť jazdy, križovatky, odbočky a podobne. Lenže dopravná situácia je ideálna len málokedy. Mení sa počasie, cesty sa rekonštruujú, stávajú sa na nich nehody a aj vzhľadom na mnoho rozostavaných úsekov ciest a diaľnic, kde sa doprava rôzne obmedzuje, je dôležité o týchto skutočnostiach s predstihom informovať každého účastníka cestnej premávky, ktorého sa neštandardná situácia dotkne. Ideálnym riešením je premenné dopravné značenie, ktoré okrem poskytnutia informácie dokáže navrhnúť aj jej riešenie – napríklad znížiť rýchlosť, navrhnúť náhradnú trasu a podobne. „Nejde o nejaké príkazové značenie, skôr o možnosti výberu. Dnes už na dopravnom značení dokážeme zobraziť informáciu o tom, že ak je na ceste nejaká nehoda alebo prekážka, koľko bude trvať cesta do cieľa, keď si zvolíte obchádzku po trase A alebo B. Včasná informovať je obzvlášť nápomocná a dôležitá pri sťažených podmienkach, pri hustej hmle či snežení,“ vysvetľuje I. Jamnický.

Väčšina úsekov našich diaľnic je takýmto značením vybavená alebo práve prebieha jeho inštalácia. Okrem toho je potrebné dbať na jeho pravidelnú údržbu a inovácie. Napríklad v tuneloch sú zariadenia vystavené náročným, agresívnym podmienkam, ako sú exhaláty z vozidiel. „Bez pravidelnej údržby by boli kamery, takpovediac, slepé, snímače nefunkčné,“ dodáva I. Jamnický. Odborník očakáva, že budúcnosť v podobe čoraz inteligentnejších až autonómnych áut prinesie nové výzvy aj pre infraštruktúru.

 

Smart riešenia

„Musíme sa zaujímať o najnovšie trendy v oblasti Smart Cities, o cloudové riešenia či komunikáciu infraštruktúry s inteligentnými systémami v automobiloch. Už dnes treba hľadať odpoveď na otázku, ako dostať informácie o zníženej rýchlosti alebo udalosti zobrazenej na premennom dopravnom značení do autonómne jazdiaceho automobilu. Aby sme mohli relevantné informácie včas poskytovať, musíme spoľahlivo detegovať mimoriadnu udalosť v doprave. Preto sme sa podujali hľadať alternatívne spôsoby detekcie nehôd, odstavených vozidiel a osôb na ceste prostredníctvom technológie mikrovlnných radarov, obdobných, ako sa používajú na letiskách,“ načrtáva budúcnosť dopravy a poskytovania informácií o dianí na cestách I. Jamnický z PPA INŽINIERING, ktorá je slovenským lídrom v systémoch merania a regulácie dopravy a automatizácie dopravného značenia.

„Chceme pomáhať vodičom byť na cestách v čo najväčšom bezpečí a dostať sa včas do cieľa. Riešenia pre prvý tunel na Slovensku vybavený najmodernejšou technológiou merania a regulácie sme realizovali už v roku 2002. Z našich posledných projektov môžeme spomenúť kompletnú výmenu a modernizáciu LED premenného dopravného značenia v tuneli Horelica či dodávku technologického vybavenia pre diaľničný úsek D1 Budimír – Bidovce. Aktuálne realizujeme doplnenie a modernizáciu informačného systému diaľnice v úseku D1 Trnava – Horná Streda. Modernizujeme existujúci informačný systém diaľnice, dopĺňame komunikačnú a napájaciu infraštruktúru, kamerový dohľad, meteostanice, sčítače dopravy a mnohé ďalšie prvky,“ vymenúva I. Jamnický.

Je teda šanca, že nové a postupne aj už existujúce úseky našich hlavných dopravných tepien, ale aj mestské aglomerácie budú vodičom pomáhať a zjednodušovať život najmodernejšími smart riešeniami dopravy.

 

Menej dodávateľov, väčšia efektivita

Ako všade, aj v doprave a cestnej infraštruktúre platí, že čas sú peniaze. Nová vláda sľubuje aj pri cestných stavbách transparentný výber dodávateľov. Odborník upozorňuje, že dôležitý je aj ich počet. „Pri menšom počte rôznych dodávateľov je celkové riešenie podstatne efektívnejšie a jeho realizácia plynulejšia. Pri takých náročných stavbách, akými sú diaľnice a tunely, by mali mať najväčšiu váhu dodávatelia, ktorí dokážu kompletne zabezpečiť zákazku od projekčnej fázy, teda spracovať technickú štúdiu, projekt riešenia, zabezpečiť detailný inžiniering aj realizačnú fázu,“ myslí si riaditeľ úseku dopravných technológií PPA INŽINIERING. V celom procese treba myslieť nielen na aktuálnu situáciu, ale dokázať predpokladať situáciu aj o päť, desať, dvadsať rokov a reagovať na ňu už dnes.

 

TABUĽKY

Vybudované úseky diaľnic

Diaľnica Úsek Dĺžka úseku (v km) Poznámka
D1 Bratislava (Petržalka – križovatka s D2) – Trnava – Trenčín – Žilina – Prešov – Košice – Záhor (štátna hranica s Ukrajinou) 510,49 v súčasnosti je v prevádzke iba 378,69 km
D2 Brodské (štátna hranica s Českom) – Malacky – Bratislava – Čunovo (štátna hranica s Maďarskom) 80,50 úsek je plne v prevádzke
D3 Hričovské Podhradie – Žilina – Čadca – Skalité (štátna hranica s Poľskom) 65,58 v súčasnosti je v prevádzke iba polovica
D4 Jarovce (štátna hranica s Rakúskom) – obchvat Bratislavy – Devínska Nová Ves 48,78 v súčasnosti je v prevádzke iba 5,80 km

 

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 

Diaľničné úseky vo výstavbe

Diaľnica Úsek Dĺžka úseku

(v km)

Plánovaný rok otvorenia
D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka 11,32 2020
D1 Lietavská Lúčka – Dubná skala 13,50 2023
D1 Hubová – Ivachnová 14,92 2022
D1 Prešov, západ – Prešov, juh 7,87 2021
D3 Čadca – Bukov – Svrčinovec 5,67 2020

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR