Sezóna okruhy.sk 2016 klope na dvere.

Pre našu organizáciu okruhy.sk to bude štvrtá sezóna. V tej predchádzajúcej došlo k viacerým kľúčovým zmenám, ktoré spolu tvoria tvár nášho seriálu. Okrem už tradičného slovenského okruhového pohára (ďalej len SOP) sme do kalendára zaradili aj formát time attack (ďalej len TA). Tento formát je určený v prvom rade neupraveným vozidlám, ktoré sa v rámci pretekárskeho dňa môžu porovnávať s konkurenciou vďaka časomiere. Jedná sa o 3×30 min bloky, kde prvý je tréningový a druhý a tretí už meraný. Výsledok je súčet najlepších časov z oboch blokov.

Ďalšou minuloročnou novinkou bolo zriadenie skupiny CUP. Minulý rok v tejto skupine boli otvorené dve triedy a to Ford Fiesta a Mazda MX-5.
V novej nadchádzajúcej sezóne sme pripravili tiež niekoľko zmien.
Kalendár:
Formát ostal nezmenený, no zaradili sme test day na začiatku sezóny. Cieľom je, aby sme sa pred ostrým štartom stihli spoločne rozhýbať a otestovať techniku. Ďalšou dôležitou súčasťou test day je dať priestor našim jazdcom na svoju prezentáciu pred sponzormi. Test day je plánovaný na veľký piatok – čo je štátny sviatok a štartovné na celý deň – kde je garantovaných 8x30min blokov – je pre registrovaných účastníkov SOP 169,-Eur. (V prípade, že počet účastníkov to umožní, upravíme program na mieste formou OPEN TRACK).
 
25.3.2016    | SlovakiaRing   | TestDay
14.4.2016    | Brno           | SOP / TA
5.5.2016     | Slovakia Ring  | SOP / TA
5.7.2016     | PannoniaRing   | SOP / TA
21.7.2016    | Brno           | SOP / TA
29.8.2016    | PannoniaRing   | SOP / TA
29.9.2016    | Slovakia Ring  | SOP / TA
 
Registrácia do seriálu:
Na stránke www.okruhy.sk v sekcii: http://www.okruhy.sk/registracia/registracia/ je nutné sa znovu registrovať a získať štartovné číslo. Tento úkon je nutný z dôvodu nového delenia tried a skupín a aj z dôvodu zbytočného blokovania čísiel z predchádzajúcich ročníkov. Pri registrácii je nutné vyplniť presné údaje. Upravili sme systém, ktorý z týchto údajov bude tvoriť aj poradie. V registračných kolonkách pribudla možnosť uviesť aj team.
Zmena v pravidlách:
V tomto roku došlo aj k drobným zmenám v pravidlách.
Bodovanie ostalo nezmenené, pribudla možnosť získať body za kvalifikáciu: 1.miesto-3 body, 2.miesto-2 body, 3.miesto-1 bod.
Na konci dňa budeme pohárom oceňovať len prvých troch najlepších za celý deň. Poradie vznikne súčtom bodov z Q1,Q2,R1,R2. Pri rovnakom počte bodov rozhodne o poradí umiestnenie v R2.
Delenie skupín/tried:
Na základe skúseností z predošlých sezón sme boli nútení pristúpiť aj k drobným zmenám v rámci časového harmonogramu a aj v delení skupín, aj tried. Oproti minulému roku sme zrušili pre malý záujem triedu 7 – formule. Rovnako sme sa rozhodli nedeliť to na licencovaný a nelicencovaný. Ďalšou zmenou je rozdelenie najpočetnejších tried 2 (do 2,0l) a 3 (do 3,0l) podľa váhy. Deliacou váhou bude pri triede 2 – 1.000kg a pri triede 3 – 1.100kg . Ďalšou zmenou je rozdelenie triedy 6 – open cars na malé a veľké. Delenie bolo nutné z nasledovných dôvodov: V prvom rade táto predtým samostatná skupina sa rozdelila do dvoch skupín do STC a BTC. Do STC idú malé otvorené auta ako 1,6 caterhamy alebo radical prosport. To sú všetky autá s referenčným časom nad 2.20s na Slovakia ringu. Ostatné do skupiny BTC. Podľa toho do ktorej triedy sa pretekár prihlási, tam bude počas celej sezóny.
V rámci delenia skupín a tried sme zaviedli samostatnú skupinu CUP a v nej okrem už z minulých rokov známych tried Fiesta a MX-5 sme zriadili aj triedu Lotus Elise. Momentálne máme potvrdených po päť kusov Lotusov a Fiest a zatiaľ jedenásť MX-5.
 
Skupina STC (small touring cars)
Trieda 1 do 1600 ccm
Trieda 2 do 2000 ccm (variant 1: do 1.000kg)
Trieda 2 do 2000 ccm (variant 2: nad 1.000kg)
Trieda 6 open cars       (variant 1: small)
 
Skupina BTC (big touring cars)
Trieda 3 do 3000 ccm (variant 1: do 1.100kg)
Trieda 3 do 3000 ccm (variant 1: nad 1.100kg)
Trieda 4 do 3500 ccm
Trieda 5 nad 3500 ccm
Trieda 6 open cars       (variant 2: big)
 
Skupina CUP
Trieda 7 Lotus Elise
Trieda 8 Ford Fiesta
Trieda 9 Mazda MX-5
 
Časový harmonogram:
Časový harmonogram uzrel svoju pevnú podobu pre celú sezónu. V prípade extra plateného tréningu, už známeho z minulej sezóny, došlo k rozdeleniu na polovičku. Pri zachovaní 30 minútového bloku sme znížili počet áut na trati.
Časový harmonogram podujatí 2016:
Time | Type | Group
9:00-9:30 FP Extra STC/CUP
9:30-10:00 FP Extra BTC
10:00-10:20 FP STC/CUP
10:20-10:40 FP BTC
10:40-10:45 PAUSE
10:45-11:05 Q1 STC/CUP
11:05-11:25 Q1 BTC
11:25-11:30 PAUSE
11:30-12:00 RACE1 STC
12:00-12:30 RACE1 CUP
12:30-13:00 RACE1 BTC
13:00-14:00 PAUSE
14:00-14:20 Q2 STC/CUP
14:20-14:40 Q2 BTC
14:40-14:50 PAUSE
14:50-15:20 RACE2 STC
15:20-15:50 RACE2 CUP
15:50-16:20 RACE2 BTC
16:20-16:50 TAFP
16:50-16:55 PAUSE
16:55-17:25 TA1
17:25-17:30 PAUSE
17:30-18:00 TA1

………………………………………………….

FP Extra: free practice extra paid
FP: free practice
Q1/Q2 : qualification
R1/R2 : race 20 minutes
TAFP : free practice time attack
TA1/TA2 : time attack
STC: small touring cars: groups : 1,6 , 2,0 and small OpenCars
CUP : Fiesta , MX-5, Lotus ELise
BTC : 3,0 , 3,5, above 3,5 and big open cars
 
Štartovné:
V sezóne 2016 ostáva štartovné pred pretekom nezmenené. Do 31.1.2016 je možné uhradiť štartovné na celú sezónu. Došlo len k zrušenie zvýhodneného štartovného 14 dní pred podujatím:
 
Štartovné na jednodňové preteky = 199€
Celoročné štartovné – 159 €/pretek (úhrada do 31.1.2016) = 954 €
Extra tréning 30 min = 30 €
TimeAttack = 99 €
Test-day Slovakia Ring (8x 30min):
169 € (účastník SOP)
209 € (ostatní)
 
Time Attack:
Na základe stále sa zvyšujúceho záujmu o formát TA sme sa rozhodli pre tento seriál zrealizovať celosezónny kalendár. Na stránke okruhy.sk sme zriadili samostatnú sekciu http://www.okruhy.sk/time-attack/ . Tu bude možné sa registrovať na jednotlivé podujatia. Tento seriál je určený pre každého. Základná požiadavka je ťažné oko vpredu a vzadu a bezpečnostná výbava: prilba, rukavice a celotelová kombinéza.
MX-5 CUP Slovakia:
Po úspešnej minuloročnej sezóne sme zriadili pre tento seriál samostatnú stránku www.mx5.sk. Do kalendára mx5 pribudne okrem kalendára SOP aj siedmi pretek a to Cena Slovenska. Seriál MX5 bude zapísaný v ročenke SAMŠ. Víťaz MX5 bude zároveň aj víťazom slovenského pohára SAMŠ. Rozdiel oproti SOP je v tom že z 14 pretekov ide do celkového hodnotenia len 12. Dva najhoršie sa škrtajú.
 
Partneri a média:
Seriál nie je možné realizovať bez podpory partnerov. Je pre nás potešením, že spoločnosti Inter Cars a racingshop.sk sú našim partnerom od začiatku seriálu a tento rok sa medzi hlavných partnerov zaradila aj spoločnosť Chatau Krakovany.
Medialnú podporu seriálu a výrobu videí pre nás na profesionálnej úrovni celú minulú sezónu zabezpečovala spoločnosť StudioLife. Aj pre budúcu sezónu v tejto spolupráci budeme pokračovať. V rámci tejto spolupráce je zabezpečená distribúcia reportáži v rámci televízii Sport5, Slovaksport a DigiSport. Rovnako je možné dohodnúť aj výrobu videa pre potreby jednotlivých jazdcov a teamov.
Čo sa týka oficialnych fotografií, rovnako ako minulý rok pokračujeme v spolupráci s Jakubom Rovným s race.sk. Tento fotograf okrem oficiálnej fotogalérie, je k dispozícii aj jazdcom. Za cenu 1 auto v teame 35,-Eur, 2 autá v teame 50,- Eur a každé ďalšie auto v teame 20,- Eur. Z každého preteku garantujeme galériu 15 fotiek.
 
V mene celého organizačného tímu veríme, že tieto zmeny pre vás budú znamenať ešte lepšiu sezónu a atraktívnejšie preteky.