TRNAVA SA NA PODPORU KULTÚRY SFARBILA DOČERVENA

Centrum Trnavy sa zahalilo do červenej farby. Uskutočnil sa tu totiž symbolický manifest na záchranu kultúry. Trnava sa tak pripojila k rôznym metropolám sveta, aby ukázala, že na kultúre záleží.

 

Významné kultúrne a spoločenské organizácie, dodávatelia a producenti z Trnavy sa v piatok 2. októbra spojili, aby v tichosti poukázali na potrebu kultúry aj počas pandémie. Zároveň chceli upozorniť aj na prípadné dopady dlhodobého ignorovania problému. Z toho dôvodu boli viaceré významné pamiatky a kultúrne inštitúcie v centre mesta sfarbené do červena. Medzi nimi aj Divadlo Jána Palárika, na ktorom svietil nápis „EARTH WITHOUT ART IS ONLY “EH”…“, Mestská veža, Nádvorie či ikonické Súsošie Najsvätejšej trojice uprostred námestia.

Kultúru si treba vážiť a strážiť
Prípravu tichého manifestu sa trnavskí tvorcovia rozhodli realizovať ako alegóriu na potrebu kultúry ako základného prvku spoločnosti. Nie ako menej potrebnej súčasti života, ale ako jeho nedeliteľnú súčasť, tvorcu budúcnosti a smerovania budúcich generácií. „Nehovoríme iba za umelcov, ale týmto tichým manifestom predstavenia počas príprav, navážania, zapájania a programovania techniky sme chceli poukázať na široké spektrum profesií, ktorých obmedzenie kultúrnych a spoločenských podujatí a kultúry ako takej zasahuje aj existenčne,“ vysvetľuje Matúš Izakovič z festivalu Lovely Experience.

Trnava sa totiž hlási na Európske mesto kultúry v roku 2026, preto je veľmi dôležité, nechať v tomto meste kultúru živú a podporovať ju. „Kultúru si treba vážiť a strážiť. Je odrazom našej spoločnosti a nedá sa prehliadať. Kultúru ma každý jedinec v sebe a veľmi úzko súvisí s cestovným ruchom. Preto sme sa rozhodli zapojiť do tichého manifestu a nechali načerveno nasvietiť Mestskú vežu,“ hovorí Alexander Prostinák, zastupujúci výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.

Podujatia prispôsobili usmerneniam
Do výzvy sa zapojili Nádvorie, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Malý Berlín, Fashion Sound, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zaži v Trnave a Lovely Experience. Viacerí z nich museli zrušiť či obmedziť svoje podujatia podľa aktuálnych usmernení. V Malom Berlíne napríklad zrušili koncerty Bily Barmana či Bez ladu a skladu, ale počas celého októbra sa tu konajú workshopy, prehliadky alebo sa premietajú filmy do 50 ľudí.

Divadlo J. Palárika si pripravilo pre všetkých inscenácie, ktoré vás pobavia a zlepšia vám náladu, ako napríklad Ach tie ženy, ach tí muži, Drahý špás, Tri letušky v Paríži či komédiu Les od ruského klasika A. N. Ostrovského. V Galérii Jána Koniarka sa čoskoro môžete tešiť na výstavy KA – TEKLA: Bez rúška, FIGURATÍV IMPERATÍV a František Blažo: Nejasná správa / Marko Blažo: Preskupenie. Stále je otvorená aj Mestská veža, v ktorej sa dozviete rôzne historické zaujímavosti a tiež, ako funguje hodinový stroj. Zároveň sa vám odtiaľ naskytne krásny výhľad na Trnavu a okolie. Otvorená je každý deň od 10:00 do 17:00 hod.

Zdroj: Turistické informačné centrum – Región Trnava.
Foto: Lovely Experience