V Bratislave bude majiteľom elektrických áut hej!

Do konca roka 2020 sa v Bratislave vybuduje 55 elektronabíjacích staníc. Do projektu sa spoločne zapojili Hlavné mesto SR Bratislava, Západoslovenská energetika, a.s.  a kuriérska spoločnosť GO4, s.r.o.

 Ide o medzinárodný projekt URBAN-E, ktorý je zameraný na podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjacích staníc v Európe. V rámci projektu bude v  hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska – v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave -postavená sieť 167 nabíjacích staníc. V Bratislave sa vybuduje 55 týchto staníc.

Projekt prispeje k rozvoju elektromobility vo veľkých európskych mestách, k jej prepojeniu na iné druhy dopravy, a tiež k  znižovaniu znečistenia ovzdušia. Na projekt s rozpočtom takmer 4,5 milióna eur poskytne Európska komisia spolufinancovanie formou grantu vo výške 3,8 milióna eur. 

Európska komisia v júli 2017 udelila projektu URBAN-E grant v rámci finančného mechanizmu na podporu infraštruktúrnych sietí.  Na projekte  spolupracujú hlavné mestá Ľubľana, Záhreb a Bratislava, so spoločnosťami Západoslovenská energetika (Slovensko), PETROL (Slovinsko), Slovinskými železnicami, a dopravcami GoOpti (Slovinsko, Chorvátsko) a GO4 (Slovensko). Hlavným koordinátorom projektu je spoločnosť PETROL (Slovinsko). Projekt by mal byť ukončený v decembri 2020.