Vodíkové autá dostali zelenú – zatiaľ ale iba v Japonsku…

Spoločnosti Toyota Motor Corporation, Nissan Motor Corporation, Honda Motor, JXTG Nippon Oil & Energy, Idemitsu Kosan, Iwatani Corporation, Tokyo Gas, Toho Gas, Air Liquide Japan, Toyota Tsusho Corporation a Japonská rozvojová banka podpísali predbežnú zmluvu o spolupráci v rámci rozsiahleho projektu výstavby vodíkových čerpacích staníc pre vozidlá poháňané palivovými článkami (FCV).

Cieľom predbežnej zmluvy je urýchliť výstavbu vodíkových čerpacích staníc v súčasnej ranej fáze komerčného využívania vozidiel FCV, a to formou „celojaponského“ prístupu, založeného na spolupráci týchto 11 spoločností.

Nová snaha vychádza zo „Strategického plánu pre vodík a palivové články“ japonskej vlády z marca 2016, ktorého cieľom je do konca fiškálneho roku 2020 postaviť v Japonsku celkovo 160 funkčných vodíkových čerpacích staníc pre 40 tisíc vozidiel typu FCV.

Vzájomná spolupráca týchto spoločností by mala podporiť dopyt po vozidlách poháňaných vodíkovými palivovými článkami. Týchto 11 firiem zváži ešte v roku 2017 založenie novej spoločnosti. Jej cieľom by malo byť dosiahnutie stabilného tempa výstavby vodíkových čerpacích staníc, vyššej popularity vozidiel typu FCV a sebestačnosti komerčného prevádzkovania vodíkových čerpacích staníc prostredníctvom znižovania nákladov.

Ponuka sa rozširuje

Jedným z najnovších automobilov, do ktorých sa tankuje skvapalnený vodík, je aj nová Honda Clarity Fuel Cell. Jedná sa o prvé vozidlo s palivovými článkami na svete, ktoré má usporiadanie sedanu pre päť cestujúcich (konkurenčná Toyota Mirai odvezie iba štyroch). Inovatívne zmenšovanie sústavy palivových článkov umožnilo uloženie kompletného hnacieho ústrojenstva pod kapotou. Ľahký, ale mimoriadne pevný rám s karosériou, ktorá predstavuje pokročilý prúdnicový dizajn prináša najdlhší maximálny dojazd zo všetkých vozidiel s nulovými emisiami na svete – až 650 km.

Do roku 2022 bude Honda v rámci európskych predvádzacích projektov prevádzkovať špeciálnu flotilu nových vozidiel Clarity Fuel Cell, na ktorých nebude predstavovať len svoje vedúce postavenie v zdokonalených palivových článkoch, ale aj pôsobivé vlastnosti týchto vozidiel v reálnych podmienkach.