Aj muži majú právo starnúť

Je známe, že ženy sú s Venuše a muži z Marsu a tak, ako sú vzdialené a odlišné tieto dve planéty, sú niekedy veľké aj rozdiely medzi pohlaviami. Hoci muži a ženy disponujú rôznymi charakteristickými predispozíciami a navzájom sa dopĺňajú, niektoré procesy v ich živote sú omnoho podobnejšie, ako si myslíme. 

Jedným so spoločných životných procesov je starnutie. Starnutiu žien sa prikladá omnoho väčší význam, ako starnutiu mužov. Tím predsa vek pristane! Rokmi rastie mužský šarm a zrelý muž v očiach žien stelesňuje istotu, bezpečie a rodinné zázemie. Starnutie mužov a s ním spojená obávaná „druhá puberta“ vznikajú z úplne rovnakých príčin, ktorých sa obávajú pri starnutí ženy.

Andropauza alebo starnutie muža, je proces, počas ktorého dochádza k zložitým telesným aj psychickým zmenám v organizme muža. Tieto zmeny sú zapríčinené poklesom tvorby testosterónu. Termín andropauza má však tú nevýhodu, že pokles tvorby testosterónu /mužského pohlavného hormónu/ sa porovnáva s klimaktériom, menopauzou.  Veľkým rozdielom je, že pri andropauze nejde o ukončenie hormonálnej činnosti semenníkov. Pokles produkcie hormónov je plynulý, ale nikdy sa celkom neskončí.  Nevýhodou je, že pojem andropauzy je spájaný len s poruchami sexuálnych funkcií.

Nie je výkon, ako výkon…
Starší muži navštevujú sexuologické ambulancie najmä kvôli poruchám sexuálnych funkcií. Častý je pokles libida-sexuálnej túžby a poruchy erekcie. Andropauza však nie je iba porucha sexuálnej funkcie. Andropauza alebo syndróm nedostatku testosterónu sa začína objavovať už po 30. roku života muža. Veľkosť zmien, ktoré so sebou prináša zapríčiňuje predovšetkým genetika, celkový zdravotný stav vo väzbe na životný štýl muža a jeho kondíciu. Pri procese poklesu tvorby testosterónu dochádza k celkovému poklesu výkonnosti, pružnosti v myslení, prispôsobivosti, či životného elánu. Ďalšími prirodzenými príznakmi sú ťažkosti so spánkom a poruchy sústredenosti.

Pre mužov je nesmierne ťažké si takéto pocity pripustiť a aj preto u nich dochádza k strate radosti zo života. K svojmu okoliu sa často správajú nepriateľsky, neakceptujú mladých, ich prejav je útočný, škriepivý, často sa správajú neprajne k svojmu okoliu a výnimkou nie sú ani žiarlivostné postoje. Nápadnými sú celkové zmeny nálady, dostavuje sa mrzutosť, striedanie nálad, sklony k výbuchom zlosti. Nie sú zriedkavé ani depresívne symptómy. Okolie často udivuje porucha komunikácie a známe „zdedkovatenie“.

Protikladom vyrovnávania sa s andropauzou môže byť snaha vyrovnať sa mladým, ktorú bežne poznáme ako „druhú pubertu“ u mužov. Jej charakteristickými prejavmi sú časté návštevy fitnescentier, prílišná starostlivosť o zovňajšok, neprimerane mladistvé obliekanie, či citovými investíciami do mladistvých partneriek.

Telesnými prejavmi andropauzy je predovšetkým ukladanie tuku v oblasti pásu, dochádza k rednutiu kostí a ústupu ochlpenia. Uvedené zmeny nevznikajú náhle z večera do rána. Ide skôr o postupné zmeny, pri ktorých sa môžu objaviť vyššie uvedené symptómy. Každý muž po 45 roku veku by mal aspoň raz za dva roky navštíviť urologickú ambulanciu a podrobiť sa vyšetreniu prostaty. Napriek tomu, že sa v posledných rokoch veľa píše o preventívnej medicíne, muži trestuhodne túto oblasť svojho zdravia vynechávajú a zanedbávajú!

Obávajú sa nielen samotného vyšetrenia, ale aj toho, čo sa týmto vyšetrením zistí. Odborníci bývajú naozaj prekvapení tým, ako dlho muži otáľajú s návštevou lekára. Niekedy je to naozaj aj niekoľko rokov. Muži pri svojich obavách často ani nevedia, že zmeny, ktoré sa s nimi dejú, pochádzajú z prirodzeného procesu ľudského organizmu a ich obavy z vážnych chorôb alebo neliečiteľných problémov sú neopodstatnené.

Vek nie je choroba…
Každý muž, ktorý na sebe spozoruje niektorý z príznakov by si mal uvedomiť, že jeho vek nie je choroba. Prejavy spojené s andropauzou trápia každého druhého muža po päťdesiatom roku života. Odborná pomoc a poradenstvo skvalitnia nie len život muža, ale aj jeho okolia a muž tak môže byť opäť oporou pre svojich blízkych v celej svojej sile!