Allianz je podľa Trendu poisťovňou roka

Allianz – Slovenská poisťovňa sa stala POISŤOVŇOU ROKA 2021. Titul najlepšej poisťovne na trhu jej udelil ekonomický týždenník Trend počas 24. ročníka výročných ocenení TREND TOP 2021, ktoré sa udeľujú za mimoriadne podnikateľské a biznisové výsledky.

„Som nesmierne rád, že najlepšou poisťovňou sme sa stali v období, ktoré je veľmi špecifické. Uplynulý rok bol náročný aj pre poisťovníctvo. V Allianzi sme odštartovali viacero zmien a noviniek smerom k skvalitneniu produktov a zjednodušeniu a zrýchleniu poskytovaných služieb, ktoré pandémia ešte urýchlila. Preto ma nesmierne teší, že finančné výsledky a získané ocenenie potvrdzujú, že sme na správnej ceste. Moje poďakovanie patrí všetkým kolegom v Allianzi, obchodným partnerom aj našim klientom,“ uviedol viceprezident rezortu obchodu Allianz Juraj Dlhopolček, ktorý ocenenie prevzal.

Týždenník Trend hodnotil poisťovne na základe troch sledovaných kritérií, a to pomer zisku k čistému zaslúženému poistnému, pomer zisku k vlastnému imaniu a medziročná zmena v hrubom predpísanom poistnom. Okrem najlepšej poisťovne vyhlásil Trend víťazov v kategóriách Banka roka, Firma roka, Investor roka, Manažér roka a Daňovník roka.

Viac informácií nájdete tu.