Allianz je tretíkrát za sebou poisťovňou roka

Allianz – Slovenská poisťovňa po tretíkrát za sebou obhájila prvenstvo a sa stala POISŤOVŇOU ROKA 2023. Titul najlepšej poisťovne na trhu jej udelil ekonomický týždenník Trend počas slávnostného galavečera 26. ročníka výročných ocenení.

 

TREND TOP za mimoriadne podnikateľské a biznisové úspechy. „Opätovne obhájiť titul najlepšej poisťovne na trhu je pre nás nielen veľkou radosťou a zadosťučinením, ale aj záväzkom. Prechádzame náročnou dobou, ktorá prináša veľa výziev a potrebu promptne reagovať na meniace sa podmienky na trhu, aj potreby klientov. Moja veľká vďaka patrí všetkým kolegom, obchodným partnerom a tiež klientom, vďaka ktorým skvelé výsledky dosahujeme“, uviedol viceprezident rezortu produktov a upisovania rizík Allianz Jozef Paška, ktorý ocenenie prevzal.

Týždenník Trend hodnotil poisťovne na základe troch sledovaných kritérií, a to pomer zisku k čistému poistnému, rast nominálneho a percentuálneho poistného a pomer prevádzkových nákladov oproti výnosom, ktorý ukazuje efektivitu poisťovne. Viac informácií nájdete tu:

Okrem najlepšej poisťovne boli ocenenia vyhlásené aj v kategóriách Banka roka, Firma roka, Investor roka, Manažér roka, Podnikateľka roka, Exportér roka, Daňovník roka a ocenené boli aj tri rodinné firmy.

Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.