Allianz odhalil historicky najvyššiu sumu podvodov, do boja nasadil nový nástroj

V roku 2022 odhalila Allianz – Slovenská poisťovňa 2 950 pokusov o poisťovacie podvody za viac ako 15 miliónov eur. „Je to najvyššia suma, ktorú sa nám doteraz podarilo uchrániť. Medziročne je to nárast až o 59 percent. Výška podvodov stúpla v poistení majetku, priemyslu, podnikateľov, v havarijnom aj životnom poistení,“ vysvetľuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz Jaroslava Kováčiková. Stúpla aj priemerná výška poisťovacieho podvodu, medziročne o 42 percent na 5 139 eur. 

 

Výška odhalených podvodov v rokoch 2011 – 2022

Zdroj: Allianz

Nový nástroj na prírodné živly

V boji s odhaľovaním pokusov o poisťovacie podvody nasadil Allianz minulý rok nový nástroj CIS UBIMET, ktorý pomáha overovať podozrivé škody spôsobené extrémne nepriaznivým počasím. „Vďaka vysoko presným meteorologickým meraniam s použitím satelitných dát a údajov meteo staníc z celého sveta vieme nahliadnuť na dáta o počasí, sile vetra a bleskovej činnosti v konkrétnom čase a overiť tak hlásenú živelnú škodovú udalosť s presnosťou na 100 metrov, čo je bežný rodinný dom s pozemkom či bytový dom. Od spustenia nástroja v lete minulého roka sa nám tak podarilo odhaliť podvody súvisiace so živelnými škodami za vyše 273-tisíc eur,“ hovorí J. Kováčiková.

Špecialisti Allianz zároveň neustále vylepšujú už používané nástroje. Najnovšie vylepšili analýzy anomálií v nástroji na indikáciu podvodov v systémoch, ktorý im prináša podozrivé prípady priamo „na stôl“. Ďalšou účinnou pomocou je využívanie registra poistných udalostí Slovenskej asociácie poisťovni (SLASPO), vďaka ktorému eliminujú duplicitne uplatnené nároky klientov. Aktuálne v spolupráci s ostatnými poisťovňami pripravujú ďalší nástroj na vzájomnú výmenu informácií, v súlade s právnymi predpismi.

Poisťovacie podvody 2022/2021

Rok 2022 Rok 2021
Druh poistenia  Počet

podvodov

Výška podvodov  Počet

podvodov

Výška podvodov  Nárast / pokles

výšky podvodov

Havarijné 355 963 237 380 828 253 134 984
Povinné zmluvné 433 1 105 734 499 1 320 765 – 215 030
Životné a úrazové 1 008 1 458 817 833 907 340 551 477
Privátneho majetku 583 674 843 454 435 496 239 348
Priemyslu 193 8 395 380 172 4 359 960 4 035 420
Podnikateľov 376 2 556 899 281 1 661 762 895 137
Cestovné 2 6 112 2 8 719 – 2 607
Spolu 950 15 161 023 2 621 9 522 295  5 638 728

Zdroj: Allianz

 

Čo región to iný typ podvodu

V rámci regiónov dominujú v celkovom počte poisťovacích podvodov najmä Žilinský (432), Bratislavský (402) a Nitriansky kraj (348). V majetkovom poistení Allianz zachytila najviac podvodov v okresoch Bratislava, Košice, Žilina, Nitra a Trnava. Najviac „autičkárov“ je v okresoch Bratislava, Košice, Trnava, Žilina a Liptovský Mikuláš. Pokusy o podvod v životnom a úrazovom poistení zas prevládajú v okresoch Banská Bystrica, Nitra, Martin, Levice, Galanta, Nové Zámky, Topoľčany, Prievidza a Považská Bystrica.

Podvod za 5 miliónov

Na rekordnej sume odhalených podvodov v minulom roku sa podieľal najmä podvod stavebnej spoločnosti pôsobiacej v Banskobystrickom kraji za viac ako 5 miliónov eur, ktorý sa špecialistom Allianz podarilo odhaliť. „Počas stavebných prác sa na stavenisku zosunula nestabilná pôda, ktorá už v minulosti bola spevňovaná. Spoločnosť požadovala preplatenie nákladov na sanáciu škôd vo výške takmer 5,45 milióna eur. Obhliadkou a prešetrovaním sme zistili, že rozsah zosuvu a vykonaných sanačných prác nezodpovedá vyčísleniu nákladov predložených na preplatenie. Nezávislý znalecký posudok vyčíslil škody o 5 miliónov eur nižšie. O túto sumu sa chcela firma obohatiť na úkor poisťovne,” hovorí koordinátor špeciálnych činností Allianz Vojtech Kosík.

Pred smrťou chcel zabezpečiť rodinu

Najväčší počet podvodov – až 1 008, za takmer 1,5 milióna eur, odhalil Allianz v životnom a úrazovom poistení, čo je medziročný nárast o 61 percent. „Doteraz v tejto oblasti prevládali skôr pokusy o fiktívne úrazy, predlžovanie doby liečenia či zväčšovanie rozsahu trvalých následkov. Trendom v roku 2022 bolo zatajovanie chorôb, či uvádzanie nepravdivých odpovedí v zdravotnom dotazníku, ktoré končia smrťou poisteného, kde si poistné plnenie nárokuje oprávnená osoba,“ konštatuje J. Kováčiková.

 

Allianz eviduje prípad, keď mladý muž chcel zabezpečiť svoju rodinu tak, že sa v lete v roku 2021 poistil pre prípad náhodnej smrti na sumu až 100-tisíc eur. V dotazníku uviedol, že nemá a ani sa nelieči na žiadne ochorenie. O rok neskôr zomrel na závažné ochorenia pečene a pankreasu, na ktoré sa liečil asi 6 rokov pred uzavretím poistenia. Zo zdravotných záznamov Allianz navyše zistila, že nedodržiaval odporúčania lekára a liečebné postupy, a jeho stav sa neustále zhoršoval. Nárok na poistné plnenie bol zamietnutý. V inom prípade si klient ešte v roku 2012 popri uzatváraní hypotekárneho úveru vo svojej banke uzatvoril životnú poistku. Minulý rok zomrel na následky choroby. Nárok na plnenie vo výške nesplateného úveru v hodnote 12-tisíc eur mala v tomto prípade banka. Po zistení, že poistený pri uzavretí poistenia zamlčal ochorenie, na ktoré sa už liečil a nakoniec spôsobilo jeho úmrtie, sme poistné plnenie zamietli a dlh sa, žiaľ, preniesol na jeho dedičov,“ spomína V. Kosík.

 

Pri uplatňovaní neprimeraného rozsahu trvalého poškodenia niektorí jednotlivci deklarujú lekárskou správou určitý stupeň funkčného poškodenia, ktorý súvisí s úrazom. „Riešili sme prípad, keď si poistený chcel uplatniť plnenie za zlomeninu člnkovitej kosti na ľavej nohe s následkom obmedzenia pohyblivosti členkového kĺbu stredného stupňa. Zistili sme, že klient nám už v roku 2018 nahlásil úraz členka s trvalým následkom, ktorý sme mu odškodnili. Po kontrolnom vyšetrení vysvitlo, že klient neutrpel žiadny ďalší úraz členka, len si chcel duplicitne uplatniť trvalé následky za úraz spred 4 rokov vo výške 26-tisíc eur, čo sme zamietli,” uvádza V. Kosík.

 

Navýšenie škody na majetku

V poistení privátneho majetku stúpol počet podvodov medziročne o 55 percent na 583 podvodov. Tu je najčastejším pokusom o podvod snaha o navýšenie rozsahu škody a nákladov na jej odstránenie, pokus o uplatnenie staršej škody, ktorá nebola odstránená napriek poskytnutiu poistného plnenia, „prispôsobenie“ príčiny vzniku poškodenia poisteným rizikám či dokonca snaha o uplatnenie škody, ktorá vznikla pred uzatvorením poistenia. „Pravdepodobne ide o dôsledok finančnej krízy, keď sa mnohí snažia ušetriť neuzavretím poistenia a po vzniku škody poistku rýchlo uzavrú. V hre sú teda stále naivné a príležitostné podvody, ale stretávame sa aj s dôkladne premysleným a sofistikovaným konaním,“ uvádza J. Kováčiková.

Hľadá sa vodič havarovaného auta

V havarijnom poistení odhalili špecialisti Allianz podvody za takmer 1 milión eur. Stúpol najmä počet pokusov o uplatnenie poškodení, ktoré vznikli pred uzatvorím poistenia, hoci technický stav ojazdených vozidiel je pri vstupe do poistenia zdokumentovaný. Mierne stúpol aj počet fingovaných dopravných nehôd nárazom do pevných prekážok, ako sú stromy, zvodidlá, ale aj rohy budov, ploty a brány, ako aj vzájomné strety vozidiel. V povinnom zmluvnom poistení (PZP) medziročne mierne poklesol počet pokusov o podvod. „Istá firma si havarijne poistila vozidlo a dala ho do používania konateľovi. Krátko nato nahlásili haváriu auta, ktoré šoférovala dcéra konateľa. Vozidlo so štyrmi mladými pasažiermi malo dostať šmyk, zísť do priekopy a prevrátiť sa, pričom jedna osoba bola vážne zranená. Šetrením v spolupráci s políciou a medicínskymi expertmi sme zistili, že v okamihu havárie bol za volantom iný účastník, ktorý nevlastnil vodičský preukaz, čo je výluka z poistenia. Firma sa nahlásením škody s vodičkou – konateľovou dcérou – snažila vyhnúť výluke a získať plnenie za totálnu škodu vo výške 7 000 eur, čo sme zamietli,“ hovorí V. Kosík.

V inom prípade klient koncom minulého roka nahlásil 5 škôd z havarijného poistenia svojho auta, ktoré malo vzniknúť ešte v roku 2018, s tým, že po dlhšej dobe prišiel k svojmu autu a zistil poškodenie laku na karosérii. Allianz odhalil, že lak bol poškodený poveternostnými vplyvmi a vekom vozidla, keďže auto malo 22 rokov a nebolo garážované. Zároveň bolo auto pred dvoma rokmi dočasne vyradené z evidencie a nebolo vôbec používané. Klient si nárokovaním vo výške 1 000 eur zrejme chcel kompenzovať poistné, ktoré platil za vyradené a nepoužívané auto.
Zdroj: Allianz