Allianz začala v predstihu odškodňovať klientov FIRO-tour

Allianz – Slovenská poisťovňa sa rozhodla vopred vyplatiť zálohy vo výške 80 % uplatňovaných nárokov klientov skrachovanej cestovnej kancelárie FIRO-tour. Poisťovňa tak v predstihu vyplatí 1123 klientov CK, ktorí si uplatnili svoj nárok za zájazd zakúpený v CK minulý rok a predložili potrebné doklady.

 

Allianz odškodní klientov FIRO-tour šesť týždňov pred uplynutím zákonnej 6-mesačnej lehoty, ktorá stále plynie. „Chceli sme poškodeným klientom vyjsť v ústrety a vyplatiť im čo najväčšiu časť ich nárokov ešte pred začiatkom blížiacej sa letnej sezóny,“ uviedol riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz – Slovenskej poisťovne Milan Rajec. Prvú časť nároku poisťovňa vyplatí poškodeným klientom v najbližších dňoch. Zvyšnú časť, do výšky celkovej poistnej sumy, doplatí po uplynutí zákonnej lehoty, v ktorej si môžu poškodení klienti uplatniť nárok. Allianz dohromady odškodní nároky klientov FIRO-tour za zaplatené zájazdy až do výšky dojednanej poistnej sumy, ktorá je 2,5 miliónov eur.

CK FIRO-tour oficiálne oznámila svoju insolventnosť začiatkom tohto roka. Poškodení klienti, ktorí si zatiaľ neuplatnili nárok na náhradu škody v poisťovni, tak môžu ešte urobiť do konca júna 2021 prostredníctvom webstránky https://online.allianzsp.sk/ alebo na infolinke 02/50 122 222. Pri hlásení poistnej udalosti stačí predložiť zmluvu o obstaraní zájazdu a doklad o zaplatení.

Zdroj: Odbor komunikácie, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.