Čo s nami robia relaxačné videohry?

Nechceme obhajovať gamblerstvo, ani vyvracať jednoznačnú pravdu, že agresívne a násilné videohry môžu viesť k väčšej agresii a hnevu u hráčov, ale nie je hra ako hra. Existuje množstvo príjemných a jemných videohier, v ktorých žiadne násilie nenájdete. Najnovšia štúdia ukázala, že práve takéto relaxačné hry môžu byť pre nás osožné – robia nás milšími a šťastnejšími.

 

Nie všetky sú zlé
„Popri všetkých dôkazoch o nebezpečenstve násilných videohier je dobré vedieť, že hráči hier si môžu vybrať aj hry, ktoré budú poskytovať pozitívnu skúsenosť,“ povedal Brad Bushman, spoluautor štúdie a profesor komunikácie a psychológie na Ohio State University. Bushman vykonal mnoho štúdií, ktoré dokazujú škodlivé účinky násilných hier, a to predovšetkým na dospievajúcich a mladých ľudí. Ale toto je prvá štúdia, ktorá ukázala vplyv relaxačných videohier.

Nekonečný oceán
„Až donedávna sme nevedeli povedať, či relaxačné videohry zlepšujú náladu, pretože takéto hry prakticky neexistovali. Väčšina videohier sa snaží skôr vystresovať ľudí, ako ich upokojiť. Avšak je tu nový žáner hier, ktoré poskytujú upokojujúce skúsenosti,“ povedal odborník, podľa stránok ScieneDaily. Napríklad „Nekonečný oceán“, hra, v ktorej berie hráč na seba úlohu potápača a skúma oceán, morský život a hľadá potopený poklad. V priebehu hry sa stretnete s veľkým množstvom morských druhov, vrátane žralokov. Ale na rozdiel od stereotypných násilných hier, tieto žraloky potápača neohrozujú.

Po relaxačných hrách vľúdnejší
Výsledky ukázali, že účastníci štúdie, ktorí hrali násilné videohry, boli viac agresívni a hlučnejší, ako ich oponenti – tí, ktorí hrali neutrálne alebo relaxačné hry. Avšak účastníci, ktorí hrali neutrálne hry, boli tiež viac agresívni ako tí, ktorí hrali hry relaxačné. Na druhej strane tí, ktorí hrali relaxačné hry, dali súperovi viac peňazí, ako hráči agresívnych hier. „Výsledky boli jasné: relaxačné videohry robia ľudí vľúdnejšími a menej agresívnymi,“ tvrdí Bushman.

Autor: Vivien M.