Goodyear prevzal ekologickú cenu

Spoločnosť Goodyear si za rok 2015 odniesla Cenu za ochranu životného prostredia, ktorú každoročne udeľuje Luxemburská federácia podnikateľov FEDIL. V kategórii „efektívneho využitia prírodných zdrojov“ Goodyear zvíťazil s novátorským spôsobom získavania siliky z ryžových šupiek. Silika je plnidlo, ktoré Goodyear používa na vystužovanie svojich vysoko výkonných pneumatík.
„Silika z ryžových šupiek spoločnosti Goodyear je pre životné prostredie výhodná hneď z niekoľkých dôvodov. Vďaka nej sa jednak znižuje objem odpadového popola vyvážaného na skládky, jednak je proces premeny na siliku v prípade ryžových šupiek výrazne energeticky úspornejší. Navyše, vďaka nej majú naše pneumatiky hospodárnejšiu prevádzku, čo sa pozitívne prejavuje na objeme uvoľňovaného CO2, majú lepšiu priľnavosť na mokrej vozovke, čo zase naopak zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky,“ povedal Carlos Cipollitti, generálny riaditeľ vývojového centra Goodyear Innovation Center v Luxembursku.
Tradičná silika sa vyrába z piesku a jej výroba je energeticky veľmi náročná, pretože vyžaduje veľmi vysoké teploty. Silika z ryžových šupiek sa spracováva z popola, ktorý zostáva po spaľovaní ryžových šupiek, vonkajšieho obalu ryžových zŕn, a jej výroba tak vyžaduje podstatne menej energie.
Podľa údajov Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN sa na svete každý rok zberá viac ako 700 miliónov ton ryže a odpad z tejto produkcie v podobe ryžových šupiek predstavuje značný problém pre životné prostredie. Ryžové šupky sa často spaľujú pri výrobe elektrickej energie a vzniknutý popol sa odváža na skládky.
Behom posledných troch rokov inžinieri vývojového centra v Luxembursku a v Spojených štátoch tvrdo pracovali na praktickom využití novej a ekologicky prínosnej technológie, ktorá má za cieľ nahradiť tradičnú siliku plnivom na báze popola z ryžových šupiek.
Prestížne ocenenie odovzdal prezident federácie FEDIL Robert Dennewald, riaditeľ technických projektov Goodyear, Romainu Hansenovi. Ceremoniálu sa na konci minulého roka zúčastnil i luxemburský štátny tajomník pre udržateľný rozvoj a infraštruktúru Camille Gira.
Viac informácií o environmentálnych záväzkoch spoločnosti Goodyear nájdete na stránke korporatívnej zodpovednosti http://www.goodyear.com/responsibility.