Korona kríza ovplyvnila aj poisťovacie podvody. Najviac sa fingovalo v úrazovom poistení

  • Allianz – SP odhalila v prvom polroku 2020 poisťovacie podvody za vyše 4,72 milióna eur
  • V životnom poistení stúpol počet pokusov o podvod o takmer 120 %
  • Navyšovanie nárokov pri starších úrazoch, fingované požiare aj vymyslené škody boli najčastejšie pokusy o podvod

 

Neočakávaná celosvetová korona kríza a s ňou spojené prerušenie či zastavenie viacerých prevádzok a podnikateľských činností a výpadky príjmov, sa niektorí Slováci snažili kompenzovať pokusmi o poisťovací podvod. Allianz – Slovenská poisťovňa odhalila za prvý polrok 2020 až 1613 podozrivých prípadov poisťovacích podvodov v hodnote vyše 4,72 milióna eur. Oproti predchádzajúcemu polroku je to nárast o 331 pokusov. „Na týchto výsledkoch sa určite podpísala aj nestabilná situácia v spoločnosti súvisiaca s COVID-19, kedy sa niektoré osoby a subjekty snažili kompenzovať si výpadok finančných prostriedkov neoprávnenými nárokmi voči poisťovni,“ domnieva sa vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – SP Jaroslava Zemanová.

VYŤAŽIŤ ZO STARÉHO  ÚRAZU
Najväčší nárast v prvom polroku 2020 zaznamenala Allianz – SP v oblasti životného poistenia, kde počet pokusov o podvod medziročne stúpol o takmer 120 %, a to najmä  pri úrazoch a trvalých následkoch. „Aj tu sa opakuje trend „návratu“ k starším úrazom, kde klienti po určitom čase požadovali navýšené poistné plnenia, na ktoré nemali nárok,“ konštatuje J. Zemanová. V celkovom počte bolo najviac pokusov o poisťovací podvod paradoxne v povinnom zmluvnom poistení vozidiel, až 26 %, a to napriek zníženému pohybu vozidiel na cestách. V poistení podnikateľov a priemyslu presiahol objem pokusov neoprávnene získať poistné plnenie 1 milión eur.

FINGOVANÉ POŹIARE AJ VYMYSLENÉ ŚKODY
Medzi šetrenými prípadmi sú aj také, ktoré zrejme priniesla kríza súvisiaca s pandémiou Covid-19. „V poistení podnikateľov sme odhalili podozrivé požiare a prerušenia prevádzky, v povinnom zmluvnom poistení zas neodôvodnené navyšovanie nárokov u škôd na zdraví, ktoré vznikli pri nehodách v predchádzajúcich obdobiach. Takisto sme oproti obdobiu pred pandémiou zaznamenali zvýšený výskyt takých prípadov, kde klienti nahlasujú škody, ktoré vznikli v skutočnosti inak, pričom pri ich korektnom nahlásení by poistením neboli kryté,“ hovorí J. Zemanová.

Tabuľka 1: Prehľad poisťovacích podvodov v rokoch 2019 a 2020 (január – jún)

ROK JANUÁR – JÚN 2020 JANUÁR – JÚN 2019  
  Počet podvodov 2020 objem

odhalených

podvodov v eur

 

Počet podvodov 2019 objem

odhalených

podvodov v eur

 

TREND POKLES/NÁRAST
Havarijné poistenie 295 478 172 267 554 68 28
Povinné zmluvné poistenie 427 944 465 368 853 187 59
Životné a úrazové poistenie 382 358 446 174 148 530 208
Poistenie podnikateľov 156 1 213 296 92 960 497 64
Poistenie priemyslu 99 1 194 115 84 1 478 007 15
Poistenie privátneho majetku 254 535 608 297 454 990 -43
SPOLU 1 613 4 724 104 1 282 4 449 479 331

Zdroj: Allianz – SP

Naopak oblasti, v ktorých bol v prvom polroku 2020 zaznamenaný pokles odhalených podvodov, boli privátne poistenie majetku a v havarijné poistenie, čo zrejme tiež súvisí s poklesom cestovateľských a ostatných aktivít v celej spoločnosti, a to najmä v druhom kvartáli roku 2020.
Aj napriek zložitej situácií v posledných mesiacoch, Allianz – SP neprestáva chrániť záujmy svojich klientov a postupuje v súlade s poistnými a zmluvnými podmienkami. „Nehľadáme podvody za každú cenu tam, kde nie sú, ale v prípade preukázania pokusu o podvod môže mať takéto konanie trestnoprávne dôsledky. Poisťovací podvod je totiž kvalifikovaný ako trestný čin,“ uzatvára J. Zemanová.

Zdroj: Odbor firemnej komunikácie ; Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.