Mastercard Economic Institute (MEI): Výhľad ekonomiky na rok 2023

Inštitút ekonomických štúdií spoločnosti Mastercard zverejnil svoju prognózu na nadchádzajúci rok, v ktorej naznačuje, ako globálna ekonomika ovplyvní rast a správanie spotrebiteľov. Ekonomický výhľad na rok 2023 vychádza z množstva verejných aj vlastných súborov dát a modelov využívaných na odhad ekonomickej aktivity. Správa sa venuje štyrom témam, ktoré budú naďalej formovať globálne ekonomické prostredie:

  1. vysoké úrokové sadzby a vysoké náklady na bývanie,
  2. prechod na lacnejšie alternatívy a využívanie zľavových akcií na strane spotrebiteľov,
  3. ceny a preferencie,
  4. postavenie obchodov s viacerými predajnými kanálmi v čase ekonomických otrasov.

 

Vysoké úrokové sadzby zmenia uvažovanie spotrebiteľov

Po niekoľkoročnom vzostupe trhu s bývaním sa očakáva, že výška úrokových sadzieb bude znižovať rozpočty životných nákladov a tým dôjde v útratách domácností k veľkému posunu. V hlavných vyspelých krajinách sa očakáva zníženie výdavkov, ktoré súvisia s bývaním, počas budúceho roka asi o 4,5 %, na predpandemickú úroveň. Napríklad v Spojenom kráľovstve došlo tento rok k poklesu týchto výdavkov o 1,4 percentuálneho bodu oproti roku 2019.

Využívanie zľavových akcií

Nevyhnutné výdavky by vo všeobecnosti mali zostať odolné voči inflácii, avšak spotrebitelia si budú vyberať značky, ktoré sú pre ich peňaženku priaznivé – hľadať najlepšiu cenu. Pri nákupe potravín tento rok spotrebitelia celosvetovo navštívili predajne o 31 % častejšie ako v roku 2019 (čiastočne aby obmedzili vyhadzovanie jedla), ale ich priemerná útrata za jeden nákup sa znížila asi o 9 %. Celkovo konzumenti minuli pri každom nákupe o 22 % menej ako v roku 2019. V Nemecku sa zvýšil počet návštev predajní o 23,1 % oproti roku 2019, ale zákazníci minuli o 14,5 % menej.

Ceny a preferencie

Zvyšujúce sa náklady na potraviny a energie uberajú čoraz väčšiu časť spotrebiteľského rozpočtu, to pocítia nepriaznivo najmä nízkopríjmové domácnosti. Medzi rokmi 2019 a 2022 rástli zvyšné výdavky1 vysokopríjmových domácností takmer dvojnásobným tempom (napríklad vo Francúzsku o 43 %) v porovnaní s domácnosťami s nižšími príjmami. Tento rozdiel sa však s normalizáciou inflácie zníži. Inštitút ekonomických štúdií v nasledujúcom roku očakáva oslabenie inflačných tlakov – priemerná miera inflácie v rozvinutých ekonomikách by mala poklesnúť z medziročných 7,1 % v 4. štvrťroku 2022 na medziročné 3,1 % v 4. štvrťroku 2023.2

1 Zvyšné výdavky tak, ako ich definuje Inštitút ekonomických štúdií Mastercard, zahŕňajú kategórie spotreby tovaru a služieb, ktoré nie sú považované za základné. Ide napríklad o výdavky na oblečenie, šperky, nábytok, športové, kultúrne a podobné akcie alebo elektroniku. Nevyhnutné výdavky zahŕňajú základné kategórie spotreby ako potraviny alebo pohonné hmoty.

Obchody s viacerými predajnými kanálmi majú šancu na úspech

 Väčšiu šancu zvládnuť hospodárske otrasy majú firmy predávajúce rôznymi kanálmi, pretože sa stretávajú priamo so zákazníkmi tam, kde chcú nakupovať. Z našej analýzy vyplýva, že obchody predávajúce na viacerých platformách zaznamenali zvýšenie tržieb v maloobchodnom sektore o 6 percentuálnych bodov počas roka 20223. V čase vrcholiacich lockdownov sa malé a stredne veľké reštaurácie vďaka tomu vyhli ďalšiemu poklesu tržieb, a to až o 31 %4. Podobne aj malé predajne odevov – predávajúci na viacerých kanáloch zaznamenali vyššiu mieru rastu ako predajne, ktoré sa sústredia buď iba na internetový predaj, alebo majú len kamenné pobočky, keďže rástli o 10 %, respektíve o 26 % rýchlejšie5.

  • Celú správu Shifting Wallets: New consumer spending habits (Posuny v nákupnom správaní spotrebiteľov) si môžete otvoriť tu.
  • Ďalšie správy Inštitútu ekonomických štúdií Mastercard nájdete tu.

 Zdroj:  Elena B.