Na dovolenku služobným autom? Má to svoje pravidlá

Využívanie firemného vozidla na súkromné účely je významným benefitom, no potrebné je dodržať aj niekoľko zásad.

Chystáte sa na dovolenku autom a radi by ste si požičali z firmy služobné? Je vždy na firme, či vám tento benefit poskytne a za akých podmienok. Teda či ho môžete využívať len na Slovensku, alebo aj v zahraničí, či si napríklad môžete pre tento účel vyžiadať aj väčšie služobné vozidlo, než aké vo firme používate, respektíve kto bude platiť za palivo a kto bude zodpovedať za prípadné poistné udalosti. „Ak firma umožňuje zamestnancovi využívať služobné vozidlo aj na súkromné účely vrátane dovoleniek, musí vopred čo najpresnejšie stanoviť pravidlá využívania vozidla, aby zamestnanec vedel, za čo je zodpovedný,“ upozorňuje Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia. Aké benefity prináša pre zamestnanca využitie služobného vozidla na dovolenke a aké zásady musí dodržať? Pozrite sa:

 1. Zdaňuje si výhodnejšie

Vďaka novej právnej úprave je v súčasnosti zdaňovanie nepeňažného príjmu, kam patrí aj využívania firemného vozidla na súkromné účely vrátane dovoleniek, upravené slu§obn‚ auto na dovolenke (3)v prospech zamestnanca. Zamestnanec tak už neodvádza daňovému úradu mesačne 1 % zo vstupnej ceny vozidla po celý čas používania auta vo firme, ale sa zohľadňuje amortizácia vozidla. V praxi to znamená, že ak je vozidlo zaradené do užívania prvý rok, daň sa vypočíta z jedného percenta zo vstupnej ceny vozidla. Napríklad pri obstarávacej cene 20 000 eur s DPH je to 38 eur, keďže 1% z ceny je 200 eur a zamestnanec platí daň z príjmu 19% z tejto sumy. „No ak je už v užívaní dva a viac rokov, zdaňuje sa v nasledujúcich siedmich rokoch 1% zo vstupnej ceny každoročne zníženej o 12,5%,“ hovorí Ladislava Pozdechová.  Zdaňuje sa pritom vždy k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné účely. V prípade technického vylepšenia auta v daných rokoch sa pri výpočte nepeňažného príjmu vstupná cena vozidla zvýši o  sumu vylepšenia. „Ak ide o prenajaté vozidlo napríklad formou operatívneho lízingu, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, teda u lízingovej spoločnosti,“ dodáva Pozdechová.
Mesačná daň pri využívaní vozidla na súkromné účely:

Obstarávacia cena vozidla v cene 20 000 eur s DPH

kalendárny rok užívania: 38,00 eur (daň sa vypočítava zo 100 % obstarávacej ceny vozidla)

 1. kalendárny rok užívania: 33,25 eura (daň sa vypočítava z 87,5 % obstarávacej ceny vozidla)
 2. kalendárny rok užívania: 28,50 eura (daň sa vypočítava zo 75 % obstarávacej ceny vozidla
 3. kalendárny rok užívania: 23,75 eura (daň sa vypočítava zo 62,5 % obstarávacej ceny vozidla)
 4. kalendárny rok užívania: 19,0 eur (daň sa vypočítava z 50 % obstarávacej ceny vozidla)
 5. kalendárny rok užívania: 14,25 eura (daň sa vypočítava z 37,5 % obstarávacej ceny vozidla)
 6. kalendárny rok užívania: 9,50 eur (daň sa vypočítava z 25 % obstarávacej ceny vozidla)
 7. kalendárny rok užívania: 4,75 eura (daň sa vypočítava z 12,5 % obstarávacej ceny vozidla)
 1. Kto platí kilometre ?

Obdobne jasno by ste od začiatku užívania firemného vozidla na súkromné účely mali mať aj v tom, ktoré kilometre si budete ako zamestnanec platiť vy a ktoré pôjdu do nákladov firmy. Aj preto je dôležité viesť knihu jázd, kde budú súkromné aj služobné kilometre jasne oddelené. Ak nie je dohodnuté inak, súkromné kilometre si platí zamestnanec. Obvykle sú strhávané pozadu z jeho príjmu. Ak si však firma nenárokuje preplatenie súkromných kilometrov, tieto predstavujú ďalší benefit pre zamestnancov. Zdanené musia byť ako iný nepeňažný príjem zamestnanca.

 1. Uľahčite si tankovanie!

Ak firma využíva palivové karty na tankovanie, môže tento benefit rovnako využívať počas dovolenky na firemnom aute aj zamestnanec. Výhodou je, ak má firma možnosť využívať širšiu sieť čerpacích staníc, teda má zmluvu minimálne s dvomi partnermi, a zamestnanec tak môže bezhotovostne čerpať palivo. „Táto výhoda sa prejavuje napríklad pri operatívnom lízingu, kde má lízingová spoločnosť z dôvodu veľkosti vozidlového parku zmluvu s viacerými partnermi a klient a teda aj jeho zamestnanci tak môžu využívať dané výhody,“ hovorí Pozdechová. Ak si zamestnanec súkromné kilometre platí, sú mu rovnako strhávané pozadu z jeho príjmu, preto je nevyhnutné viesť si knihu jázd.

 1. Väčšie auto? Aj to sa dá!

Ak síce služobné auto využívate aj na súkromné účely, no vaša rodina je početnejšia a na dovolenku by vám veľkostne vaše vozidlo nestačilo, v istých prípadoch sa dá požiadať o prenájom iného auta aj cez firmu. „Ak firma využíva operatívny lízing, alebo správu vozidlového parku, alebo má rámcovú zmluvu o poskytovaní mobility, môže požiadať aj o krátkodobý či ultrakrátkodobý prenájom auta podľa vlastných potrieb,“ vysvetľuje Pozdechová. Výhod je viacero. Tou hlavnou, dokonca aj v porovnaní s klasickou auto požičovňou, je, že dané vozidlo si užívate skutočne 24 hodín denne, vrátane plnej starostlivosti a odbúraní administratívy,“ vysvetľuje. Okrem toho, ďalšou výhodou nesporne je, že už aj pri mesačných prenájmoch napríklad môžete využívať palivové karty. „Okrem toho, v prípade akýchkoľvek potrieb mobility kontaktujete len jedného partnera,“ dodáva. V rámci krátkodobého či ultrakrátkodobého prenájmu pritom môže firma pre zamestnanca požiadať auto podľa jeho potrieb, dokonca nielen veľkostne, ale aj vybavením, najmä pokiaľ ide o detskú autosedačku.

 1. Kedy volať pri nehode políciu ?

Dopravnú nehodu si nikto nepraje. O to viac, ak sa stane počas dovolenky na služobnom aute a ešte aj v cudzine. Aký postup voliť, obvykle závisí od výšky škody. „Napríklad pri využívaní áut cez operatívny lízing musia vodiči zavolať políciu vždy, keď je predpokladaná škoda vyššia ako cca 4 000 eur,“ konštatuje Pozdechová. Ak si vodič nie je istý výškou škody, je lepšie privolať políciu. „Určite ju treba privolať vždy, keď vám niekto spôsobil škodu. Tento krok je dôležitý kvôli poisťovniam, ktoré v prípade nekompletnej dokumentácie k poistnej udalosti môžu odmietnuť plniť poistné plnenie,“ spresňuje. V prípade, že vodič potrebuje cestnú asistenciu resp. odtiahnutie jeho vozidla alebo náhradné vozidlo, môže privolať asistenčné služby, ak ich firma využíva.

 1. Pri krádeži sa pripravte na vybavovanie

V prípade krádeže vozidla je treba okamžite volať políciu. Ak je auto v majetku lízingovej spoločnosti, treba ju čo najskôr kontaktovať, no postup je pre používateľa auta podstatne jednoduchší než pri vlastníctve vozidla. Lízingová spoločnosť rieši administratívu za klienta a v prípade potreby mu poskytuje náhradné vozidlo. Ak je auto v majetku firmy, je potrebné čo najskôr kontaktovať aj poisťovňu, aby začala riešiť poistnú udalosť. Pripravte sa však na vybavovačky. Jednak ide o nahlásenie poistnej udalosti, vyplnenie dotazníku o krádeži, potrebu odovzdania poisťovni kľúčov a všetkých ovládačov zabezpečovacích zariadení. Myslieť treba aj na čo najrýchlejšie odhlásenie vozidla z evidencie po ukončení neúspešného pátrania. Samozrejme, poisťovňa môže žiadať aj ďalšie kroky.

Text: Martin Benkovič, foto: archív LPM