Na vymáhanie pohľadávok má predsa každý slušný človek nárok

Všade sa píše o tom, aký by mal byť človek, ak chce vstúpiť na trh, kde sa stretáva ponuka s dopytom. Ako si musíte dávať na všetko pozor, pretože je to náročná činnosť, ktorá si vyžaduje dobré vodcovksé schopnosti a vlastnosti hodné stroja. Samozrejme, že je to pravda. Musíte predsa disponovať určitými vedomosťami na to, aby ste sa v konkrétnej oblasti mohli a vedeli dobre pohybovať a orientovať. Lenže ako to je s druhou stranou? Ako by sa mali správať ostatní, sktorými prichádzate do kontaktu a nakoniec aj obchodujete?

Ste zodpovední, ale vaši klienti nie?

Každý jeden podnikateľ väčšinu svojich obchodných rozhodnutí potvrdzuje nejakou zmluvou, poprípade inou formou podpisom potvrdeného dokumentu. To je ten najlešpí krok, ktorým si viete svoje kroky poistiť. Z jedného prostého dôvodu, nie všetci musia byť obdarení rovnakou dávkou zodpovednosti, aká bola daná do vienka vám. Ak sa táto situácia nerieši včas, bude nutné pristúpiť k vymáhaniu pohľadávok, s čím si už ale nemusíte vedieť tak celkom a vždy poradiť. Ako treba postupovať, vám poradiť ale môžeme.

Poistite sa

Ako sme už spomínali, nie všetci majú v sebe zakódované zodpovedné správanie. Pre niekoho je absolútne bežné, že splatnosť faktúr sa môže svojvoľne meniť a predlžovať. Lenže vy musíte svojim zamestnancom platiť stále a z času na čas ich možno chcete aj zaškoliť dobrým jazykovým kurzom, firma musí tiež z niečoho fungovať, elektrárne vám omeškané platby neodpustia a bez najmenšieho problému vás v prípade oneskorených úhrad odpoja.

Všetko len vďaka klientom, ktorí nie sú schopní platiť. O tom ste síce na začiatku a pri uzatváraní dohody vedieť nemohli, ale poistiť ste sa mali. Písomná forma je najlepšia. Ak ste to ale premeškali, dobrá reklama Google vás na internete môže upozorniť na firmu, ktorá vám s vymáhaním pohľadávok rýchlo pomôže aj v takomto prípade.

Potvrdenie vašich nárokov

Musíte mať ale aspoň nejaký dôkazový materiál. Možno fotografie, prefotené potvrdenia, emailovú komunikáciu, SMS správy. Čokoľvek, čo jasne potvrdzuje vaše nároky. Najlepšie sú samozrejme zmluvy a faktúry, ale v krajnom prípade by vám mohli pomôcť už aj vyššie spomenuté veci.

Ak vám potom odborník povie, že máte nárok na vymáhanie, môžete sa rozhodnúť pre dohodu alebo súd. Prvá voľba je samozrejme prijateľnejšia a niekedy aj rýchlejšia, ale často nepomáha. Preto vám odporúčame si dávať pozor na všetko, čo je predmetom vašej spolupráce s obchodným partnerom. V každom prípade však máte na vymáhanie pohľadávok nárok, horšie to už môže byť s procesom uplatnenia práva, pretože neplatič sa len tak ľahko nezmení.