Ovocie a zeleninu v Tescu odteraz kúpite v 100 % recyklovateľných obaloch

Aj výrobky vlastnej značky Tesco v kategórii ovocia a zeleniny odteraz nájdete na pultoch v 100 % recyklovateľných obaloch. Spoločnosť tak ako prvý maloobchodný reťazec v krajine prináša svojim zákazníkom ďalšiu celú kategóriu výrobkov v ekologickejších obaloch. Robí tak ďalší krok k naplneniu svojho záväzku, že do roku 2025 budú všetky obaly vlastnej značky Tesco plne recyklovateľné. Táto kategória je zároveň príkladom využívania obalovej stratégie spoločnosti Tesco s názvom 4R (Remove – odstrániť, Reduce – zredukovať, Reuse – znova použiť, Recycle – recyklovať) a časť výrobkov, tam kde je to vhodné, tradične predáva bez obalu.

 

 „Teší ma, že v súčasnosti máme tri kompletné kategórie produktov značky Tesco v 100 % recyklovateľných obaloch – čistiace prostriedky, rezance, cestoviny a ryža a teraz už aj čerstvé ovocie a zelenina. Kategória čerstvých potravín má v porovnaní s ostatnými svoje špecifiká. Tam, kde to bolo možné, sme vymenili obaly za papierové alebo sme ich úplne odstránili. Budeme pokračovať v plnení našich ambícií a ešte v tomto roku zákazníci môžu očakávať nové úplne recyklovateľné obaly pre ďalšie kategórie,“ hovorí Erik Šiatkovský, komerčný riaditeľ spoločnosti Tesco na Slovensku.

Samotná zmena sa týka výrobkov v kategórii ovocia a zeleniny, ktoré sa predávajú v obaloch. Jedným z hlavných dôvodov balenia ovocia a zeleniny je zachovanie ich čerstvosti a kvality, čo pomáha predchádzaniu plytvania potravinami. Ďalšími praktickými výhodami v prospech zákazníka sú ochrana pred mechanickým poškodením aj pohodlie pri nakupovaní a možnosť nákupu výrobkov bez nutnosti váženia. Ovocie a zelenina, ktoré sa tradične predávajú voľne, sú taktiež príkladom obalovej stratégie spoločnosti Tesco 4R – Remove, Reduce, Reuse, Recycle (odstráň, zníž, použi znovu a recykluj).  Nové obaly nemajú vplyv na cenu.

V súvislosti so stratégiou 4R nie je zanedbateľný ani fakt, že na distribúciu ovocia a zeleniny Tesco dlhodobo používa opakovane použiteľné zelené prepravky. Sú 100 % recyklovateľné a používajú sa opätovne, čo znamená, že nevzniká žiaden odpad  z obalových materiálov.

Obaly výrobkov v tejto kategórii boli vyvinuté v súlade s národnými predpismi o recyklovateľnosti materiálov, čo znamená, že zákazníci môžu použité obaly výrobkov likvidovať udržateľným spôsobom za predpokladu, že použijú správne kontajnery na triedený odpad.

PRÍKLADY VÝROBKOV V KATEGÓRII ČERSTVÝCH POTRAVÍN V NOVÝCH 100 % RECYKLOVATEĽNÝCH OBALOCH·

Pre bio cukety a papriky balené po dvoch kusoch sa namiesto plastového vrecka používa len papierová páska.

·         V prípade zemiakov sme nahradili „D-pack“ predtlačenými polyetylénovými vreckami, vďaka ktorým je celý obal plne recyklovateľný bez potreby oddeľovania etikiet od obalu.

·         Pri produktoch, ako sú kivi alebo avokádo, sme plastové podnosy nahradili papierovými.

·         Pri produktoch, ako je hrozno, bolo veko nahradené fóliou,

·         V kategórii exotického ovocia sme úplne odstránili polystyrénové vrecká.

·         Vo všeobecnosti sme pri všetkých plastových obaloch nahradili polystyrén a iné zle recyklovateľné materiály takými materiálmi, ktoré sú plne recyklovateľné – príkladom sú plastové podnosy na drobnú zeleninu.

Ďalšie aktivity spoločnosti Tesco v obalsti trvalej udržateľnosti:

  • V roku 2009 sa Tesco stalo prvou firmou na svete, ktorá si stanovila cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2050. V roku 2021 maloobchodný reťazec oznámil nový celoskupinový cieľ nulových čistých emisií (klimatickú neutralitu) do roku 2035 pre svoje vlastné prevádzky a zároveň sa zaviazal ku klimatickej neutralite aj vrámci svojho dodávateľského reťazca do roku 2050.
  • Tesco je prvým a jediným podnikom v strednej Európe, ktorý uverejňuje dáta o potravinovom odpade. Robí tak pravidelne už od roku 2016.
  • Na Slovensku v porovnaní s východiskovým rokom 2016/17 ide o69 % zníženie množstva potravinového odpadu z pohľadu všetkých predávaných potravín, čo znamená, že sa Tescu naďalej darí prekračovať cieľ SDG 12.3 – do roku 2030 znížiť potravinový odpad o polovicu (cieľ reťazec naplnil už u roku 2019).
  • Z predajní na Slovensku úspešne redistribuujeme 90 % nepredaných potravín vhodných na ľudskú konzumáciu charitatívnym organizáciám alebo ako krmivo pre zvieratá.
  • Tesco už odstránilo všetky nerecyklovateľné aťažko recyklovateľné materiály z obalov výrobkov vlastnej značky Tesco.
  • Na jar 2019 Tesco v strednej Európe vyslovilo tri verejné záväzky k vytvoreniu udržateľnejších obalov vlastnej značky a prijatiu krokov, ktoré povedú k vytvoreniu obalového systému s uzavretou recyklačnou slučkou v Tesco prevádzkach. Spoločnosť chce, aby všetky obaly produktov jej vlastných značiek boli do roku 2025 recyklovateľné alebo opakovane použiteľné.
  • Spoločnosť Tesco uplatňuje pri obaloch vlastných značiek prístup 4R (Remove-Reduce-Reuse-Recycle), čím znižuje spotrebu materiálov a uľahčuje ich recykláciu. Tento prístup znamená odstránenie obalov všade, kde je to možné (Remove), zredukovanie tých obalov, ktoré nemožno odstrániť (Reduce), viac obalov použiť opakovane (Reuse) a to, čo zostane, zrecyklovať (Recycle).
  • „Uzavretá recyklačná slučka“ je systém riadenia, v ktorom sa všetky materiály opakovane používajú alebo vracajú a následne recyklujú alebo sa zmení ich využitie, takže sa nič nevyhadzuje. Vytvorenie uzavretej slučky si vyžaduje spoluprácu vlády, výrobcov obalov, dodávateľov aj maloobchodu. Tento prístup k používaniu obalov je založený na zásadách cirkulárnej ekonomiky.

Zdroj: TESCO, SR