Podpoistený majetok vás môže vyjsť draho

  • Stanovenie nízkej poistnej sumy je najčastejšou chybou pri poistení
  • Poistky spred desiatok rokov treba aktualizovať. Mnohé sú uzatvorené na časové ceny
  • Najstaršia poistka v Allianz – SP má 68 rokov

Majiteľka domu odišla do obchodu a nechala horieť sviečky na adventnom venci. Od dohárajúcej sviečky sa chytilo ihličie a vznikol požiar. Plamene pohltili kuchynský stôl a poškodili kuchynskú linku, gauč aj drevenú podlahu. Nepozornosť spôsobila škodu za vyše 9400 eur, no klientke mohla poisťovňa vyplatiť len 2070 eur. Dôvod? Dom v hodnote 115-tisíc eur bol poistený len na 25-tisíc eur, čo predstavuje až 78-percentné podpoistenie.

V inom prípade klientovi prasklo vodovodné potrubie a voda zničila koberec a poškodila podlahu. Výška škody presiahla 3000 eur, no klientovi bolo vyplatených 715 eur. Príčinou bola opäť nízka poistná suma, keď byt v hodnote 90-tisíc eur bol poistený len na necelých 21-tisíc eur.

V ďalšom prípade silná víchrica strhla strechu domu. Škoda presiahla 10-tisíc eur, klientovi však bolo vyplatených necelých 7000 eur. Opäť z dôvodu, tentoraz 35-percentného podpoistenia.

Toto sú len niektoré z prípadov, kedy poisťovňa mohla klientovi vyplatiť len pomernú časť vzniknutej škody, pretože poistná suma nezodpovedala reálnej hodnote nehnuteľnosti. „Nastavenie nízkej poistnej sumy, teda podpoistenie, je najčastejšou chybou, s ktorou sa stretávame pri majetkovom poistení. Pre klienta to znamená, že pri poškodení majetku požiarom, záplavou, víchricou či skratom, nedostane za vzniknutú škodu dostatok prostriedkov, aby si mohol svoj majetok obnoviť do pôvodného stavu,“ upozorňuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.


hodnota majetku vs. poistná suma
Neadekvátne poistné sumy sa objavujú najmä pri starších poistných zmluvách. Najstaršia majetková poistka, ktorú Allianz – SP spravuje, 68 rokov. „Mnohé poistné zmluvy uzatvorené pred desiatkami rokov boli uzatvorené na takzvanú časovú cenu. Pri vzniku poistnej udalosti je tak klientovi vyplatená hodnota škody po zohľadnení veku nehnuteľnosti a jej opotrebenia. Iné poistky nekryjú v súčasnosti potrebné riziká ako skrat, prepätie či spodná voda, ktoré sa v tom čase ešte nepoisťovali,“ približuje vedúci oddelenia manažmentu neživotných produktov Allianz – SP Michal Bohunský.  

Okrem poistenia nehnuteľnosti je dôležitá aj ochrana domácnosti, teda všetkých hnuteľných vecí, ktoré v domácnosti máme. Aj tu sa často poisťovňa stretáva s nedostatočne stanovenou poistnou sumou. „Počas mnohých rokov bývania v dome či byte si väčšinou zveľadíme svoj majetok, vymeníme nábytok, doplníme zariadenie, elektrospotrebiče aj elektroniku. Aj tu odporúčame skontrolovať si, či stanovená výška poistnej sumy zodpovedá hodnote všetkých hnuteľných vecí, ktoré vo svojej domácnosti máme. Ak sme si napríklad domácnosť poistili pri kúpe nehnuteľnosti pred dvadsiatimi rokmi, je veľmi pravdepodobné, že dnes má jej vybavenie oveľa vyššiu hodnotu,“ upozorňuje Muthová. Ako pri zmene životnej situácie je potrebné aktualizovať svoju životnú poistku, podobne sa treba starať aj o majetkové poistenie. „Je pre nás dôležité, aby majetok našich klientov bol dostatočne krytý v prípade neočakávaných udalostí. Preto pravidelne posudzujeme najmä staršie poistné zmluvy a klientov, ktorí majú neadekvátnu výšku poistnej sumy, informujeme o potrebe jej aktualizácie,“ dodáva Bohunský.

poistenie teraz jednoduchšie
Klienti Allianz – SP si môžu svoju nehnuteľnosť a domácnosť poistiť v produkte môj domov. Na výber majú možnosť vybrať si z 3 balíkov poistnej ochrany. Základný balík COMFORT ponúka poistnú ochranu v prípade škôd spôsobených živelnými udalosťami. Navyše, klient získa krytie zodpovednosti za škodu, asistenčné služby a krytie nákladov po vzniku poistnej udalosti. V balíku EXTRA má klient kryté aj sklo a škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení. Balík MAX poskytuje komplexné krytie majetku aj s rizikami krádež, vandalizmus, skrat a prepätie. Ku každému z balíkov je možné pripoistiť si riziko zemetrasenia. Spolu s budovou sú automaticky poistené aj všetky vedľajšie stavby v mieste poistenia budovy ako garáž, hospodárska budova, altánok či oplotenie až do výšky 10 % z poistnej sumy budovy.

Zdroj: Helena K.