Silu zmeny máme na tanieri

Zmena správania je nevyhnutná, inak sa z potravín do roku 2030 stane najväčší zdroj globálnych emisií. Spoločnosť Tesco ako líder v znižovaní množstva potravinového odpadu aj tento rok organizuje jedinečnú konferenciu Udržateľnosť na tanieri. Pri diskusnom stole pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa 10. novembra 2022 stretli odborníci z rozličných oblastí potravinových systémov, aby diskutovali o udržateľných riešeniach.

 

Spôsob, akým vyrábame, distribuujeme a konzumujeme potraviny, tvorí významnú časť našej ekologickej stopy a potraviny sa stávajú najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov. Až 40 % všetkých vyrobených potravín končí vo svete ako odpad. Potraviny, ktoré sa nikdy neskonzumujú,  sú zodpovedné za 10 % celosvetových emisií skleníkových plynov a produkcia potravín je jedným z najvýraznejších faktorov, ktoré prispievajú k strate biodiverzity.

Tohtoročná konferencia sa zameriava na to, ako dosiahnuť udržateľnejšiu výrobu a spotrebu potravín na Slovensku,  aké sú hlavné príležitosti a prekážky z pohľadu firiem a ako môžeme spoločne inšpirovať spotrebiteľov k zdravším a udržateľnejším voľbám.

,,Sme radi, že zo strany našich partnerov z obchodnej sféry sa našim potravinárskym a poľnohospodárskym výrobcom začína venovať väčšia ústretovosť a pozornosť. Naši partneri sa čoraz hlbšie zaoberajú rozpracovaním cieľov Európskej zelenej dohody, keď z environmentálnych ako aj z ekonomických dôvodov je potrebné znižovať uhlíkovú stopu dopravy, spracovania potravín v rámci svetového obchodu. Prirodzeným riešením je zvyšovanie podielu lokálnych dodávateľov. Chcem zvýrazniť dobrú spoluprácu rezortu pôdohospodárstva s predstaviteľmi obchodu, ktorá sa premietla do podpísania viacerých memorand a deklarácií,” hovorí Martin Kováč, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a dodáva: ,,V prvom polroku tohto roku sme riešili základnú potrebu zabezpečiť dostatok základných potravín pre domácich spotrebiteľov, aby sme predchádzali jednostrannému a nepodloženému rastu ich cien. Rast cien potravín však všeobecne pokračuje aj v dôsledku zmien klímy, zhoršovaniu stavu kvality pôdy v Európe. Popri klimatických rizikách výrazne ceny potravín ovplyvnil aj neúmerný rast cien energií a energetických nosičov, ropy, elektrickej energie a zemného plynu. V tejto súvislosti mi dovoľte pripomenúť vládny návrh kompenzácie rastu cien energií, ktoré predseda vlády SR predstavil 24. októbra 2022. Zastropovanie cien elektrickej energie a plynu spojené s kompenzáciou vyššej ceny energie nad strop by malo stabilizovať domáci trh, tak v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva ako aj v obchode a následne spomaliť inflačné pohyby spotrebiteľských cien potravín.“

Potravinový priemysel predstavuje obrovskú príležitosť. Zmena spôsobu výroby, spracovania a spotreby môže priniesť obrovské výhody a stať sa kľúčovou súčasťou riešení pre klímu aj prírodu. Znižovanie množstva potravinového odpadu je najjednoduchšou cestou, ako znížiť našu uhlíkovú stopu a dosah klimatických zmien na našu planétu, ale aj šetriť finančné prostriedky. Namiesto toho, aby tieto potraviny pomohli nasýtiť aspoň časť z 800 miliónov ľudí[1], ktorí vo svete hladujú, výraznou mierou prispievajú ku klimatickej kríze.

„Potraviny sú kľúčové pre naše zdravie a zdravie planéty. V Tescu sme podnikli prvé kroky na zníženie emisií, zníženie množstva potravinového odpadu a odstránenie ťažko recyklovateľných materiálov z našich obalov. Teší ma, že sa k nám pripojili aj naši strategickí dodávatelia, pretože skutočnú transformáciu potravinového systému sa nám podarí dosiahnuť len spoločným úsilím. Som hrdý na to, že dnes môžem zverejniť akčný plán, ktorý už priebežne realizujeme v našich prevádzkach. Verím, že nás budú nasledovať ďalšie spoločnosti v celom potravinárskom sektore a v súlade s princípmi Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) implementujú akčný plán v ich prevádzkach,“ uvádza Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku, a dopĺňa:  „Vieme, že úspech nášho podnikania závisí od toho, ako bude fungovať svet okolo nás. A takisto vieme, že ako dôležitý maloobchodník môžeme pozitívne prispieť k mnohým zmenám. Aj preto sa stala udržateľnosť oficiálnou súčasťou nášho poslania, stratégie a obchodných plánov. Náš záväzok pokračovať v zodpovednom a udržateľnom podnikaní odráža naše hodnoty.“

V Tescu sme podnikli prvé dôležité kroky smerom k udržateľnosti. Od roku 2015/2016 sa nám podarilo znížiť emisie z našich prevádzok v strednej Európe o 67 %, dosiahli sme jeden z trvalo udržateľných cieľov OSN – znížiť množstvo potravinového odpadu na polovicu. Tesco si stanovilo aj ďalšie ambiciózne ciele – do roku 2035 plánuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a do roku 2050 klimatickú neutralitu vo svojom dodávateľskom reťazci. Od roku 2020 v strednej Európe používame len elektrinu z obnoviteľných zdrojov a do roku 2025 budú už len 100 % recyklovateľné obaly produktov našich vlastných značiek.

 

Udržateľný dodávateľský reťazec

Aby sme však skutočne dosiahli potrebné a účinné zmeny v potravinovom systéme, musíme zmeniť spôsob, akým ako odvetvie spolupracujeme v rámci celého dodávateľského reťazca – z farmy až na tanier. Dnes už 16 stredoeurópski dodávatelia podľa vzoru reťazca zverejnili svoje údaje o potravinovom odpade a zaviazali sa podniknúť konkrétne kroky na jeho zníženie. Siedmi dodávatelia sa v tomto roku zaviazali odmerať svoju uhlíkovú stopu a následne zverejniť tieto dáta s cieľom prispieť k dekarbonizácii potravinárskeho sektora. Avšak ak chceme dosiahnuť väčšiu pozitívnu zmenu, musí nás byť oveľa viac.

Aj preto sme sa v strednej Európe spojili so Svetovým fondom na ochranu prírody. V rámci nášho partnerstva chceme znížiť vplyv potravinárskeho priemyslu na našu planétu a podporiť zmenu smerom k udržateľnejšej spotrebe a výrobe, a to prostredníctvom troch oblastí:

  • Zvyšovania povedomia kolegov Tesca o úlohe, ktorú môžu zohrať pri znižovaní vplyvu aktivít biznisu na životné prostredie a prírodu;
  • Povzbudzovania záujmu a povedomia zákazníkov o udržateľných voľbách pri výbere potravín;
  • Spolupráce s dodávateľmi a partnermi s cieľom zvyšovať povedomie o najlepších riešeniach v oblasti udržateľnej produkcie zdravých a cenovo dostupných potravín pre zákazníkov.

 

V rámci partnerstva Tesca s WWF boli pripravené princípy pre udržateľné potravinové systémy, ktoré Tesco prijalo za svoje. Ide o vedecké odporúčania pre maloobchodníkov, spracovateľov a výrobcov potravín v oblastiach, ako sú klíma, plytvanie potravinami, obaly, odlesňovanie, poľnohospodárstvo, rybolov a stravovanie. Prijatím týchto princípov môžu potravinárske podniky prispieť k udržateľnejšej výrobe potravín. Tesco zároveň predstavilo akčný plán, ktorý implementuje vo svojich prevádzkach v súlade s týmito princípmi, a pozvalo iné podniky, aby predstavili svoj akčný pán a znížili množstvo potravinového odpadu, ich uhlíkovú stopu a odstránili zo svojich produktov nerecyklovateľné obaly.

Reťazec sa zameriava nielen na dodávateľov, ale aj na zákazníkov, ktorým pravidelne komunikujeme tipy a odporúčania, ako neplytvať potravinami a šetriť ich peňaženky. Viac ako polovica odpadu vzniká práve v domácnostiach, preto je dôležité, aby každý začal sám od seba.

 

Pomáha aj Nadácia Tesco

Nielen Tescu, ale ani Nadácii Tesco nie je plytvanie jedlom ľahostajné. Správkyňa nadácie Veronika Bush na záver konferencie ohlásila víťazov grantového programu Záchranári jedla.  Nadácia Tesco podporí šesť najlepších projektov zameraných na aktívnu podporu opatrení proti plytvaniu potravinami na Slovensku celkovou sumou 40 000 eur.

[1] Uvádza OSN vo svojej správe Stav potravinovej bezpečnosti a výživy vo svete z júla 2022