Tesnenia: Pomáhajú spájať, no potrebujú optimálne podmienky na skladovanie

Zdroj obrázka: DmyTo/Shutterstock.com

Priemyselné tesnenia sa používajú na rozhraniach medzi rôznymi komponentmi, aby sa zabránilo úniku látky, ktorá nimi prechádza. K dispozícii je niekoľko typov tesnení, z ktorých každé má svoju jedinečnú konštrukciu a použitie. Mnohé tesnenia však majú obmedzenú životnosť a skladovateľnosť, ktoré do značnej miery závisia od toho, ako sa používajú a skladujú.

 

Aby ste preto z tesnenia vyťažili maximum, je dôležité vedieť, ako ho správne skladovať v momente, keď sa nepoužíva. Ak sa o svoje tesnenia nestaráte správne, rýchlejšie sa poškodia, čo vedie k slabému výkonu tesnenia.

Bežné problémy spojené s priemyselnými tesneniami

Ako už bolo spomenuté, priemyselné tesnenia sú kritickými komponentmi, ktoré sa používajú na zabránenie nechceným únikom, spolu s ochranou vnútorného prostredia citlivých komponentov turbín, motorov a iných. Ak sa voľným okom alebo s pomocou kvalitného termovízneho merania zistí nedostatok, je čas na výmenu. Tej sa ale dá správnou starostlivosťou o tesnenia vyhnúť.

Niektoré tesnenia zlyhajú v dôsledku nesprávnej manipulácie a skladovania. Tieto poruchy môžu byť nákladné, pretože použitie poškodeného tesnenia môže spôsobiť poškodenie produktu, ako aj kontamináciu vo vnútri statických a dynamických rozhraní.

Udržiavanie životnosti vašich priemyselných tesnení môže byť zložité. Priemyselní používatelia väčšinou nakupujú tesnenia vo veľkom a skladujú ich na neskoršie použitie. V prípade, že skladovanie nie je správne, drasticky to ovplyvní výkon a skladovateľnosť.

Aby ste sa tomu vyhli, využite na skladovanie dôležitých plochých tesnení niekoľko jednoduchých tipov a zachováte ich kvalitu a zároveň zabránite ich znehodnoteniu.

Tipy na skladovanie priemyselných tesnení pred inštaláciou

Udržiavanie životnosti priemyselných a univerzálnych rotačných tesnení môže byť zložité. V prípade, že skladovanie nie je správne, drasticky to ovplyvní ich výkon a skladovateľnosť. Tu je ale niekoľko jednoduchých tipov na skladovanie tesnení, aby sa zachovala ich kvalita a zároveň sa zabránilo ich znehodnoteniu.

  • Teplota: Tesnenia, ktoré sa nepoužívajú, skladujte v predpísanom teplotnom rozsahu. Vo väčšine prípadov je ideálny teplotný rozsah medzi 15 °C a 25 °C. Taktiež sa neodporúča skladovať ich v blízkosti radiátora, kotla alebo akéhokoľvek ohrievača alebo v priestoroch, kde sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
  • Vlhkosť: Nastavte správny skladovací priestor, kde tesnenia nebudú vystavené vlhkosti. V prípade, že nastanú takéto prípady, môžete tesnenie pred použitím na účely tesnenia pomaly zahriať na 20 °C alebo na teplotu okolia.
  • Svetlo a žiarenie: Neskladujte priemyselné tesnenia pod priamym zdrojom svetla s vysokým UV žiarením. Vždy sa odporúča uchovávať ich vo vnútri obalov, ktoré sú dodávané s optimálnou ochranou proti UV žiareniu a iným rizikám žiarenia.
  • Kontakt s chemikáliami a kovmi: Vaše polymérové a iné tesnenia musia byť bezpečne chránené pred priamym kontaktom s olejmi, mazivami, rôznymi rozpúšťadlami a inými chemikáliami. Odporúča sa tiež vyhnúť sa priamemu kontaktu s niektorými prvkami z kovov, ako je železo, meď a jej zliatiny (mosadz) a mangán.

Uvidíte, že takto vám tesnenia v sklade vydržia dlhšie a bez zhoršenia ich kvality.

Zdroj obrázka: DmyTo/Shutterstock.com