Vedeli ste, čo je transliterácia pri prekladoch?

Zdroj obrázku: Volis61 / Shutterstock.com

Uvedomili ste si niekedy, aké náročné je tlmočiť do cudzieho jazyka? Možno si totiž hovoríte, že viete po anglicky, nemecky či rusky, no skúste si niekedy len tak niečo preložiť, a to ústne alebo písomne. Naviac, niekedy sa možno ocitnete vo svojom živote v situácii, keď budete potrebovať presný a precízny preklad dokumentu v slovenčine do cudzieho jazyka. Pri oficiálnych prekladoch sa využíva aj transliterácia. Ak ste netušili, o čo ide, tak zbystrite pozornosť. Možno si odnesiete ďalší cenný poznatok.

 

Preklady do ruštiny

Spomínaná transliterácia sa používa pri úradných prekladoch do ruského jazyka. Ako dobre vieme, ruština používa azbuku, ktorú poznajú skôr naši rodičia. V prípade transliterácie sa jedná o prepis mien a priezvisk z azbuky do latinky a naopak. V praxi sa teda napríklad vyhnete potenciálnemu ´faux paux´ pri prepise mena ruského obchodného partnera v zmluve. Skúsení prekladatelia si s transliteráciou vedia poradiť tak, aby boli všetky mená prepísané správne a korektne. Práve transliteráciou sú preklady do ruštiny špecifické a odlišujú sa od “bežných” do iných jazykov.

Môže sa zísť v rôznych situáciách

Možno ste už počuli pojmy ako súdny či oficiálny preklad, no oba spadajú pod jediné správne pomenovanie, a to je úradný preklad. Takýto preklad sa odlišuje tým, že ho realizuje človek, ktorý má k nemu patričné vzdelanie a oprávnenie, a disponuje prekladateľskou doložkou. V praxi to znamená, že máte garanciu toho, že v rámci jednotlivých dokumentov je všetko preložené správne, a máte k tomu aj potvrdenie. Týka sa to potvrdení a diplomov o vzdelaní, výpisu z registra trestov či rôznych obchodných zmlúv.

Vybavíte aj online

Či už si niečo prekladáte do ruštiny, ôsmeho najpoužívanejšieho svetového jazyka, alebo do inej reči, dnes už sa dá takmer všetko vybaviť online. A to sa týka aj úradného prekladu, i keď samozrejme, hotový preklad s doložkou si je potrebné prevziať fyzicky. Všetko ostatné sa však dá vybaviť aj online.

Zdroj obrázku: Volis61 / Shutterstock.com