Toyota chce pomôcť doprave v Bangkoku s umelou inteligenciou

Nadácia Toyota Mobility Foundation spolu s partnermi z verejného a súkromného sektoru spustila nový projekt,  v ktorom analýza údajov s využitím umelej inteligencie a techniky pomôže znížiť dopravné preťaženie na jednej z hlavných ulíc Bangkoku, hlavného mesta Thajska.

Nadácia Toyota Mobility Foundation (TMF) spojila svoje sily s thajským ministerstvom dopravy, mestským zastupiteľstvom Bangkoku, metropolitnou políciou, univerzitou Chulalongkorn a spoločnosťou  Grab Taxi Thailand, aby spoločne vytvorili nový systém. Cieľom je uľahčiť premávku na  ulici Rama IV, jednej z hlavných dopravných tepien mesta.  Projekt s názvom Rama4 je rozšírením úspešne ukončeného programu Sathorn Road Model, ktorý nadácia TMF zrealizovala v rokoch  2015-2017. Využila v ňom množstvo metód, vrátane optimalizácie fungovania semaforov, zavedenia nových kyvadlových služieb, pružného pracovného času v kanceláriách alebo  záchytných parkovísk  park&ride. To umožnilo vypracovať  časový harmonogram ďalších krokov na boj proti nadmernému dopravnému preťaženiu c Bangkoku, ktorý dostala thajská vláda.

Cieľom projektu Rama4 Model je predovšetkým vypracovať vizualizáciu súčasného stavu dopravy a situáciu v okolí ulice Rama IV, identifikovať opakujúce sa situácie kvôli odhadu budúcich možných problémov. Ďalším krokom bude rozvoj systémov riadenia dopravy, dopravných sietí a zmien územného plánovania mesta. 

Kľúčová je pre projekt otázka efektívneho využívania obrovského množstva rôznorodých údajov z viacerých zdrojov, ako napríklad GPS z taxíkov  Grab Taxi a mestských autobusov, záznamy z kamier CCTV a informácie z veľkého množstva senzorov. Údaje budú spracované pomocou umelej inteligencie a strojového učenia a ich analýza bude spojená s vedomosťami odborníkov  ktorí sa špecializujú na dopravu a IT z akademických a súkromných firiem ako je napríklad univerzita  Chulalongkorn, dopravné centrum Thai Intelligent Traffic Information Center (iTIC), inštitút Asian Institute of Technology (AIT), ako aj firmy Siametrics a Waycare.

Nadácia Toyota Mobility Foundation je zodpovedná za riadenie projektov a poskytovanie podpory vo forme fondov a odborných znalostí o doprave. Nadácia už poskytla univerzite Chulalongkorn dotáciu vo výške okolo 1,6 milióna dolárov. Súkromné spoločnosti ako  Grab Taxi a AIT poskytnú údaje a využijú svoje znalosti o tom, ako optimalizovať mestskú dopravu. Vedecké inštitúcie sú zodpovedné za vypracovanie technológií na riešenie zložitých problémov s plynulosťou cestnej premávky, zatiaľ  čo mestské úrady a thajská vláda sprístupnia údaje, ktoré zhromažďujú, a ich úlohou bude implementovať vyvinuté riešenia v prospech obyvateľov.

Projekt modelu Rama4 je naplánovaný na približne 18 mesiacov – od novembra 2019 do roku 2021. Počas tohto obdobia sa budú testovať a vyhodnocovať schopnosti rôznych pokročilých systémov analýzy údajov pri zlepšovaní dopravného toku na ulici Rama IV, jednej z najrušnejších ciest v Bangkoku.

Zdroj: Eva F.