Planetlover vedie mladých ľudí k rešpektu a láske k prírode

Planetlover vedie mladých ľudí k rešpektu a láske k prírode

„Nič nečiní človeka ľudskejším ako láska k zvieratám.“
Henry Fielding 30 anglický románopisec a dramatik 1707 – 1754

Príroda a zvieratá sú pre mnohých z nás zdrojom šťastia, inšpirácie a pokoja. Naše správanie a neúcta k svetu okolo nás však spôsobili, že za posledných 20 rokov sa na pokraji vyhynutia nachádza takmer 20 000 druhov zvierat. V ohrození však nie sú len zvieratá. Hoci ľuďom vyhynutie v tejto chvíli nehrozí, vyhubovanie zvierat a extrémny nárast odpadu výrazne ovplyvní aj našu kvalitu života. Zem viac nebude hostinným miestom pre človeka.

Aj preto eko-iniciatíva Planetlover poukazuje na lásku a rešpekt k prírode, k životu a motivuje mladých ľudíako zaradením pár jednoduchých eko-krokov do svojho života môžu výrazne zmeniť kvalitu života.Planetlover vedie mladých ľudí k rešpektu a láske k prírode

Čo si nepripúšťame, to nás netrápi
Podľa viacerých prieskumov je zrejmé, že ak si ľudia nepripúšťajú akúkoľvek problematiku, tak ich daná vec netrápi a nie je tam motivácia čokoľvek meniť. To sa týka aj ochrany životného prostredia. Dôvodom, prečo mnoho ľudí táto problematika netrápi, je, že si na mentálnej úrovni nepripúšťajú celkovú vážnosť stavu, v akom sa nachádza súčasný eko-systém a aký dopad to bude mať na ich denný život. Ľudia neriešia, kam budú chodiť na prechádzky a čerpať energiu, keď zmiznú lesy, stromy, tá oáza pokoja, ktorú nám príroda momentálne poskytuje, no o pár rokov to tak už nemusí byť.

Projekt PlanetLover je eko-iniciatívou, ktorého cieľom je zmeniť správanie mladých ľudí a poukázať na lásku k prírode, a to veľmi aktívnym spôsobom. Prostredníctvom priameho kontaktu s mladými ľuďmi, predovšetkým na stredných školách, bude PlanetLover šíriť kľúčové informácie o tom, ako možno zmeniť svoj prístup k ochrane života na Zemi, a to uplatňovaním piatich jednoduchých praktických krokov, ktoré môže každý z nás zaviesť do svojho denného života.

„Rešpekt k životu a sami k sebe prejavujeme aj tým, že sa úctivo správame voči prostrediu, v ktorom sa nachádzame. Mnoho ľudí je presvedčených, že na to, aby nejakým spôsobom pomohli životnému prostrediu, musia niekam vycestovať, dať tomu veľa energie a obetovať veľa svojho voľného času. Netušia, že môžu výrazne pomôcť úplne jednoduchými vecami, ako je napr. prestať používať plastové slamky a plastové tašky, vypínať po sebe svetlo, a pod. Práve na to chce projekt Planetlover u mladých ľudí poukázať – že stačí jeden jednoduchý krok denne u každého z nás, a spoločne to vedie k veľkej zmene. Tá zmena bude rásť a násobiť sa, lebo zakaždým, keď niektorý z krokov spravíte vy, motivujete aj svoje okolie.“ vysvetľuje Alexandra Harmathová, iniciátorka z PlanetLover.

Každú hodinu vyrobíme 32 000 000 kg plastu. V roku 2050 bude v moriach viac plastu ako rýb.
PlanetLover získal práva na medzinárodný film Plasty v oceánoch, ktorý bude jedným z nosných formátov, ako osloviť a zasiahnuť mladých ľudí v problematike ochrany života na Zemi. Tá sa vo veľkej miere týka práve spotreby plastov a s tým spojených dôsledkov. Komunikácia projektu sa bude šíriť v médiách a tiež cez vtipnú virálnu kampaň na sociálnych sieťach, do ktorej sa zapoja aj známe osobnosti.

 

Buď EKO – POZITÍVNY alebo 5 krokov od Planetlover k ZMENE života

  1. Nepoužívaj slamky, plastové nákupné tašky a iné jednorazové plasty

Každú hodinu vyrobíme až 32 miliónov kg plastu. Z toho len veľmi malá časť je recyklovateľná a všetky plasty, ktoré vyrobíme, ostávajú v prírode a na Zemi. Preto stojí za zváženie, pri každej návšteve obchodu, či tú jednorazovú plastovú tašku nedokážeme nahradiť textilnou alebo papierovou taškou, ktorú si uschováme aj na ďalšie nákupy.

  1. Nepoužívaj kávové kapsule

Väčšina kávových kapsúl do kávovarov je vyrobená z plastu, ktorý v kombinácií z hliníkom a kávovým odpadom po použití predstavuje nerecyklovateľný odpad. Spôsobov a možností, ako si pripraviť či zohnať chutnú kávu je veľa, prečo sa zvyknutí teda nezamerať na tie viac ekologické?

  1. Recykluj, separuj a hlavne netvor zbytočný odpad

Základ je recyklovať a separovať – vždy a za každých okolností. Nepoužívať jednorazové obaly, ak sa nám pokazí produkt, radšej ho dať opraviť ako hneď kupovať nový. Vnímavo pristupovať k nákupu akýchkoľvek nových vecí, spotrebičov, oblečenia, atď.  – skutočne ich potrebujem v takom množstve?

  1. Zredukuj jedenie mäsa

Priemyselný chov dobytka je veľkou katastrofou pre životné prostredie z viacerých dôvodov. Kvôli pastvinám sa vyklčujú obrovské hektáre lesov, ďalej ide znečisťovanie ovzdušia kvôli  emisiám z chovu a napokon až 60% mäsa sa vo finále nespotrebuje a skončí ako odpad. Stačí, že by sme aspoň jeden deň v týždni nekonzumovali mäso, resp. viac racionálne pristupovali ku konzumácií mäsa ako takého a táto zmena bude mať výrazne pozitívny dopad.

  1. Vyberaj nabíjačky, zhasínaj svetlo, neplytvaj vodou

Sme zvyknutí, po príchode domov, zapnúť všetky spotrebiče, od TV cez počítač, nechávať mobily celé noci v nabíjačke a pod. Nevnímame, koľko nepotrebnej energie tak uniká. Podobná situácia sa týka aj vody, ktorá je čoraz vzácnejšia. Ak by sme obmedzili denné sprchovanie z 20 minút na 2-3 minúty, ušetríme tým neskutočné veľké množstvo vody.

Pre viac info choď na www.planetlover.com alebo na instagram: planet.lover.slovakia

 Zdroj: Katka B.

Planetlover vedie mladých ľudí k rešpektu a láske k prírodePlanetlover vedie mladých ľudí k rešpektu a láske k prírode