Ak máte stuhnutú šiju môže byť za tým aj ťažká taška…

Nosenie ťažkých tašiek na pleci, aj zlá poloha pri počítači a emocionálne napätie spôsobujú problémy so šijou. Prejavujú sa bolesťou pri určitých pohyboch, oslabenou pohyblivosťou a tiež stuhnutými svalovými skupinami.

 

Najčastejšie vznikajú bolesti šije vtedy, keď sa sval dostane do spazmu. Zmrští sa, stuhne, je nepohyblivý a bráni kĺbom normálne sa pohybovať. Tento stav môže zapríčiniť dlhodobý tlak na jedno miesto, napríklad pri dlhom sedení pri počítači, pri stereotypnej manuálnej  práci a aj pri vedení auta. Častou príčinou bolestí šije a pliec tiež býva nosenie ťažkých tašiek zavesených na pleci. Stuhnutý sval si môžete nahmatať ako hrču. Môže byť naľavo aj napravo od chrbtice rovnako veľká, zvyčajne však býva väčšia na tej strane, ktorá sa viac zaťažuje. Príčinou však nemusí byť stereotypné zaťaženie pliec a šije. Svalové napätie v šiji a v pleciach býva veľmi často fyziologickým prejavom psychického alebo emocionálneho stresu. V každom prípade je dôležité čo najskôr odhaliť príčinu problémov a riešiť ich. V opačnom prípade sa budú ťažkosti stupňovať.

Darček z detstva?

Podľa istej teórie môžu mať problémy so šijou korene už v detstve a to na psychosomatickej úrovni. Ak rodičia prejavujú dieťaťu lásku, podporujú ho, vždy sú mu oporou, všetko je v poriadku. No ak si dieťa nie je ich láskou isté, necíti ich ochranné krídla, snaží sa nahradiť ju svalmi. A práve svalové napätie môže spôsobiť nielen fyziologické ťažkosti, ale aj stratu sebadôvery, čo môže byť ešte traumatizujúcejšie, lebo to ovplyvní celý ďalší život. V dieťati sa rozvinie pocit, že nie je dosť dobré, keď mu rodičia nevenujú dostatočnú pozornosť, nemajú čas sa mu venovať. Navonok sa to prejaví aj v držaní tela.

Varovné signály

Ak stuhnuté svalstvo neuvoľníme, riskujeme, že  sa v neskoršom veku  objavia na krčnej chrbtici degeneratívne zmeny, ktoré môžu ovplyvniť prietok krvi v cievach. Svalové spazmy nám poriadne zavaria. Prejaví sa to závratmi, hučaním v ušiach, problémami so stabilitou. Nestane sa to zo dňa na deň. Krčná chrbtica dôsledne vysiela varovné signály. Prvým zvyčajne býva stuhnutá šija a bolesť brániaca otáčať hlavu, nakláňať ju dopredu a dozadu. Ak bolesť smeruje z krku do hlavy, to je veľmi vážny signál. Bolesť je situovaná najčastejšie v spodnej časti lebky, vyžaruje do oblasti očí. Ťažkosti sa ďalej prejavia bolesťou pliec, brnením, prípadne zmenou citlivosti horných končatín, a tiež závratmi a vracaním.

Príjemné zážitky

V prvom rade by sme sa mali naučiť spracovať stres a venovať dostatok času relaxácii v akejkoľvek forme. Nájsť si čas na prechádzky, kúpeľ, dopriať si relaxačné masáže a príjemné zážitky. Nech sú pohoda, radosť, šťastie u vás častými hosťami. Pomôcť môže aj strava. Odborníci odporúčajú preferovať potraviny bohaté na vitamíny B. Vďaka nim ľahšie zvládneme stresové situácie. Veľmi dôležité je odstrániť svalovú nerovnováhu. Pomôcť môže rehabilitácia, cvičenie jogy, špeciálne masáže na uvoľnenie stuhnutého svalstva na šiji a pleciach, elektroliečba alebo vodoliečba. Pomôžu aj cviky na uvoľnenie, napríklad všetkým známe krúženie hlavy. Pomalým tempom opisujeme hlavou kruh s čo najmenším záklonom najskôr vpravo a potom vľavo.

Správne dýchanie a cvičenie

Dôležité je aj dýchanie. Je veľmi dobrým prostriedkom na zmiernenie napätia. Na spevnenie krčného svalstva skúste zopnúť ruky na zátylku a pri nádychu silno tlačiť hlavu oproti rukám. Pri výdychu napätie povoľte, cvik niekoľkokrát opakujte. Ďalší cvik tiež môže pomôcť. Podložte si pod bradu zaťaté päste nad sebou. Silno ich tlačte nahor a pokúšajte sa hlavu skloniť na hruď. Cvik opakujte päťkrát. Počas cvičenia nerobte prudké pohyby. Nič nerobte nasilu.

Zdroj: Karolína H.