Ako neplatiť pokuty za nabíjanie?

Dobrá správa je, že počet elektromobilov vrátane plug-inov zaregistrovaných na Slovensku stúpa a sieť nabíjacích staníc sa zahusťuje. Majitelia áut na elektrický pohon aj majitelia nehnuteľností s nabíjacími stanicami však môžu byť nemilo prekvapení pokutami za odber elektriny pri nabíjaní.

 

Vieme, koľko „zelených áut“ má slovenské EČV! K 30. 6. 2020 to bolo podľa údajov Ministerstva hospodárstva SR 1 021 plug-in hybridov (PHEV) a 1 582 batériových elektrických áut (BEV). V porovnaní s rokom 2019 ide o úctyhodný nárast o 32,5 %, respektíve 46,5 %. Za stúpajúcimi číslami stojí aj štátna podpora, aj zahusťovanie siete nabíjacích staníc.

Okrem bežnej pokuty za rýchlosť či parkovanie si však majitelia a prevádzkovatelia elektromobilov musia dávať pozor, aby nedostali pokutu, ktorá sa majiteľov áut bez alternatívneho pohonu netýka – pokutu za prekročenie odberu elektriny pri nabíjaní. Takýto nepríjemný „pozdrav“ môže dokonca prísť aj na adresu, kde žiadny elektromobil nie je zaregistrovaný. Ako je to možné?

„Keďže nabíjanie na verejných staniciach je pomerne drahé, množstvo vlastníkov elektromobilov a hybridov sa snaží nabíjať lacnejšie na vlastnej nabíjačke doma či v zamestnaní. Môže však pritom prekročiť zmluvne stanovený odber, za čo je následne sankcionovaný, vysvetľuje Ing. Michal Kolimár, riaditeľ strediska distribúcie energií a energetický audítor spoločnosti PPA Power DS.

Takto to funguje
Elektromobil, ktorý sa nabíja, predstavuje pre elektrické rozvody budovy významnú záťaž. Pri montáži nabíjačky sa na tento faktor obvykle neberie ohľad. Ak je nabíjačiek viac, elektrikári pri montáži zvýšia aj hlavný istič budovy, čo však vyústi do vyšších mesačných fixných poplatkov za elektrický výkon. Ak má budova predimenzovaný hlavný istič, môžu sa zbytočné náklady vyšplhať aj nad 1 000 € za mesiac!

„Ak má budova, kde sú nabíjačky pripojené, hlavný istič, naopak, poddimenzovaný, môže byť situácia ešte horšia. Ak napríklad počas teplého dňa budú rozvody elektriny zaťažené chladením budovy a zároveň sa prídu nabíjať elektrické vozidlá, môže sa sieť preťažiť, čo bude mať za následok výpadok elektriny v celej budove,“ objasňuje odborník z PPA Power DS. Technici potom napätí chodia z jedného konca budovy na druhý a snažia sa zistiť, čo sa to vlastne stalo. Hľadať vypadnuté ističe vo väčšej budove je veľmi nepríjemné a môže trvať dlho.

Inteligentná pomoc pri nabíjaní
„Tento problém vieme vyriešiť inteligentným riadením nabíjania, čím sa dosahuje maximálna bezpečnosť aj úspora v poplatkoch za elektrickú energiu. Riadiaci systém sleduje elektrické rozvody budovy a v prípade nedostatku voľnej kapacity mierne znižuje rýchlosť nabíjania,“ objasňuje M. Kolimár z PPA Power DS.

Tento systém nabíjačke aj elektrickému vozidlu „povie“, koľko môže v danom okamihu zo siete odoberať. Tým sa optimalizuje zaťaženie elektrických rozvodov budovy a taktiež nehrozí riziko výpadku elektriny. Základné funkcionality tohto systému je možné dostať už v cene nabíjačiek.

Majitelia budov, pozor!
Podobná situácia je v obchodných centrách, hoteloch a na firemných parkoviskách. V týchto objektoch sa stáva, že niektoré dni nenabíja nikto, inokedy sú obsadené aj všetky nabíjačky. Obchodné centrá a hotely sú obvykle napojené na rozvody vysokého napätia a majú zmluvný limit výkonu, ktorý sa nazýva rezervovaná kapacita. Za prekročenie tejto kapacity účtujú distribútori elektriny vysoké pokuty – až 33 € za každý kW prekročenia.

„Predstavme si, že je teplý letný deň, chladenie beží naplno a obchodné centrum je na hornej hranici rezervovanej kapacity. Príde majiteľ bežného elektrického auta, nabíja sa výkonom 50 kW a zatiaľ si dá obed. O trištvrte hodinu spokojný odchádza z nákupného centra s nabitým vozidlom. Spokojný však nebude majiteľ centra, ktorému príde o mesiac pokuta 1 650 € za prekročenie výkonu,“ opisuje realitu M. Kolimár. „Naše systémy sú nastavené tak, aby takéto situácie predvídali a zabránili im.“ Funguje to tak, že systém monitoruje odber obchodného centra na minútovej báze a v prípade nedostatočnej kapacity včas upozorní majiteľa na potrebu jej zvýšenia.

Riešením je aj inštalovanie malých batériových zásobníkov, ktoré dokážu v krízovej situácii zabrániť prekročeniu výkonu a vo zvyšnom čase sa využívajú ako záložný zdroj.

Pomoc slnka
Ešte zaujímavejšia možnosť je využiť pri nabíjaní elektromobilov silu slnka. „Spojením fotovoltiky, obchodných centier a batérií vznikajú zaujímavé synergie. Počas maxím slnečného žiarenia vyrábajú naše FVE elektrárne najviac elektriny a práve v tom čase aj obchodné centrá potrebujú najviac elektriny na chladenie. Pokročilými technológiami vieme tieto synergie využiť a prispievať tak k stabilite celej elektrizačnej sústavy, k úspore nákladov a v neposlednom rade k ochrane životného prostredia,“ dodáva M. Kolimár.

Hudba budúcnosti
* Je evidentné, že počet elektromobilov bude stúpať a na možnosť ich nabíjania je vhodné myslieť už pri stavbe nehnuteľnosti. „Developerom už dnes odporúčame, aby do projektov výstavby zahrnuli aj inštaláciu nízkonapäťových rozvodov k parkoviskám, kde si budú chcieť v budúcnosti postaviť nabíjacie stanice. Dodatočná inštalácia prívodu elektrickej energie a rozvodov takéto projekty predražuje,“ upozorňuje energetický audítor M. Kolimár z PPA Power DS.

* Aj doma je výhodné nabíjať pomocou domácej stanice s výkonom 6 – 6,5 kW a nie cez klasickú zásuvku. Čas potrebný na nabitie auta sa tak skráti o dve tretiny.

Zdroj: Tomáš G.