Mimoriadne rozhodnutie Tesca: reťazec podporí komunity ešte viac

Tesco prichádza v predvianočnom období so skvelou správou pre všetky komunity, v ktorých pôsobí. V aktuálnom náročnom období podporí všetkých finalistov programu Vy rozhodujete, my pomáhame rovnakou sumou. Reťazec podáva pomocnú ruku komunitám v aktuálnej náročnej situácii vďaka zvýšeniu celkovej výšky grantu na 185-tisíc eur.

Tesco pôsobí na Slovensku už viac než 24 rokov a počas tohto obdobia sa reťazec vytrvalo stará o miestne komunity, v ktorých pôsobí. Vďaka programu Vy rozhodujete, my pomáhame dlhodobo podporuje lokálne projekty, ktoré zlepšujú život v komunitách a skrášľujú či skvalitňujú ich verejný priestor. Príkladom sú nové ihriská, knižnice, mestské úle či vzdelávacie aktivity. Tento rok dostali príležitosť aj návrhy projektov, ktoré pomáhajú vyrovnať sa  so súčasnou mimoriadnou situáciou po nástupe koronakrízy či podporiť zdravie a imunitu.

Tesco sa rozhodlo upraviť pravidlá obľúbeného grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame, aby dokázalo prihlásené komunitné projekty podporiť čo najviac. Vďaka zvýšeniu celkovej sumy grantového programu na 185-tisíc eur Tesco podporí všetkých 231 finalistov rovnakou sumou 800 eur.

V súčasnej mimoriadnej situácii robí Tesco všetko pre to, aby chránilo zdravie a bezpečnosť zákazníkov a kolegov. Aj s ohľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu preto tento rok neprebehne zákaznícke hlasovanie v obchodoch. Takéto hlasovanie v uplynulých ročníkoch Vy rozhodujete, my pomáhame určovalo víťazné poradie projektov a konkrétnu výšku ich podpory.

„V Tescu vyvíjame za každých okolností maximálne úsilie smerom k pomoci komunitám. Dlhodobo podporujeme iniciatívy, ktoré skrášľujú okolie a zlepšujú život vo všetkých regiónoch, kde pôsobíme. Veľmi nás teší, aký pozitívny ohlas vzbudila 8. edícia grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Chápeme, aká dôležitá je podpora komunít práve v tomto neľahkom čase, a preto sme hľadali spôsob, ako prihlásené lokálne projekty ešte viac podporiť. Sme veľmi radi, že ešte pred Vianocami prichádzame s dobrými správami. Rozhodli sme sa zvýšiť výšku grantu na 185-tisíc eur. Vďaka programu Vy rozhodujete, my pomáhame v jeho aktuálnej edícii podporíme 231 projektov, každý rovnakou sumou 800 eur,“ uviedla Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

Neziskové organizácie, školy, samosprávy či miestne organizácie prihlasovali svoje projekty do aktuálnej 8. edície programu do 18. októbra 2020. Z prihlásených 448 nápadov a ideí vybrala komisia odborníkov – v zastúpení Tesca a zástupcov neziskového sektora – 231 finalistov.

„Koronakríza má, žiaľ, veľký vplyv aj na život v komunitách v rámci celého Slovenska a negatívne ovplyvňuje aj neziskový sektor. Čo je však dôležité: množstvo už rozbehnutých komunitných projektov naďalej potrebuje pomoc a rovnako tak vznikajú aj mnohé ďalšie užitočné iniciatívy či nápady, a to práve v súvislosti s koronakrízou. Vnímame veľmi pozitívne, že program Vy rozhodujete, my pomáhame pokračuje svojou 8. edíciou. Ide o dôležitú pomoc smerom k tomu, aby sa ľuďom v ich komunitách žilo lepšie. Jednoducho aby mali napríklad krajšie bezprostredné okolie, v ktorom sa pohybujú, alebo aby v ňom vedeli čo najužitočnejšie využiť svoj voľný čas,“ povedala Barbora Hullová, projektová manažérka Nadácie Pontis.

Prostredníctvom programu Vy rozhodujete, my pomáhame sa Tescu doposiaľ podarilo podporiť takmer miliónom eur realizáciu 1 155 úžasných komunitných projektov. Zrealizované projekty pomohli skrášliť komunity, zlepšiť životy ľudí i zvierat či podporiť deti a mládež vo voľnočasových aktivitách naprieč Slovenskom.

Vďaka programu Vy rozhodujete, my pomáhame sa zrealizovalo v regiónoch napríklad:

  • 48 kultúrnych podujatí
  • 36 ihrísk
  • 63 vzdelávacích aktivít
  • 17 úprav verejných záhrad a parkov
  • 9 detských táborov
  • 4 dopravné ihriská
  • 3 pomoci pre útulky pre zvieratá
  • 5 aktivít na ochranu včiel

Pravidlá programu a informácie o všetkých edíciách sú na https://tesco.sk/pomahame/.

Zdroj: Katarína Š.