Najväčší škodca majetku je oheň. Nepodceňujte revíziu komína

  • Účet za škody po požiaroch tvorí polovicu nákladov za škody na majetku obyvateľov spôsobené všetkými živlami dohromady
  • Ak vznikol požiar pre neudržiavaný komín, poisťovňa môže znížiť či zamietnuť plnenie
  • Požiar je krytý už v základnom balíku poistenia

   

 • oheň je najväčší škodca
  Minulý rok nahlásili klienti Allianz – Slovenskej poisťovne dohromady 553 požiarov domov, bytov, chát a ostatného privátneho majetku. Z pohľadu počtu poistných udalostí je oheň príčinou len 8 percent škôd, účet za ne však tvorí polovicu nákladov za škody spôsobené všetkými živlami na súkromnom majetku obyvateľov, ktorých bolo minulý rok dohromady 6784. „Hoci požiare nie sú také časté, oheň zväčša zanechá najrozsiahlejšie škody. Minulý rok sme tak našim klientom za škody spôsobené požiarmi na privátnom majetku vyplatili viac ako 1,5 milióna eur. Účet za všetky škody po živloch dohromady bol pritom 3 milióny eur,“ vysvetľuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz – SP Milan Rajec.Štatistika škôd po požiaroch a prírodných živloch:
 •  

 

 

 

Zdroj: Allianz – SP

vyčistite si komín, inak môžete prísť o plnenie
A hoci svoj majetok môžeme pred pôsobením prírodných živlov len ťažko ochrániť, pred vznikom požiarov sa môžeme aspoň čiastočne chrániť. Napríklad pravidelnou revíziou a údržbou vykurovacích zariadení a komínov. „Minulú zimu sme riešili požiar na chate, ktorá bola vykurovaná krbom. Oheň vznikol vznietením sadzí v komíne, z ktorého sa plamene rýchlo rozšírili po celej budove. Účet za zhorenú chatu presiahol 52-tisíc eur,“ približuje M. Rajec. Najväčšou škodou po požiari na privátnom majetku bol minulý rok požiar rodinného domu. Oheň zachvátil celú budovu, obe garáže a značne poškodil aj bazén. Klientovi vyplatila Allianz – SP za zhorený majetok viac ako 186-tisíc eur. V ďalšom prípade sa od požiaru na terase rodinného domu zapálila strecha domu. Požiar zničil celé jedno podlažie a nábytok v miestnostiach, zimnú záhradu, elektroniku a po hasení vodou aj prízemie. Škoda v tomto prípade presiahla 118-tisíc eur.

Ak vznikol požiar a chcete si škodu uplatniť v poisťovni, je dôležité zistiť príčinu a okolnosti vzniku požiaru. Poisťovňa žiada správu o požiari aj od Hasičského a záchranného zboru a preveruje, či poistený dodržal všeobecne záväzné predpisy a technické normy upravujúce požiadavky požiarnej bezpečnosti. To znamená, či boli komín a vykurovacie zariadenia pravidelne udržiavané poverenou osobou, o ktorej musí mať poistený aj hodnoverný doklad. „Ak nebol komín pravidelne udržiavaný a vznikol požiar, skúmame, či priamou príčinou vzniknutého požiaru bol práve zlý stav komína alebo vykurovacieho telesa a v takom prípade môžeme poistné plnenie znížiť alebo zamietnuť, hovorí hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.

čo vlastne poistiť
Aby bola akákoľvek škoda na vašom dome, byte či inom majetku krytá, je potrebné mať svoju nehnuteľnosť poistenú. V prípade poistenia svojho domova je potrebné rozlišovať medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti. Poistenie nehnuteľnosti chráni všetok nehnuteľný majetok, teda všetky pevne zabudované súčasti domu či bytu ako sú obvodové múry, podlahy, okná, inžinierske siete, radiátory, ale aj zabudované kuchynské linky či sanitu. Poistenie domácnosti zase ochráni všetky hnuteľné veci, ktoré v budove máte. Teda ľudovo povedané „všetko, čo vypadne, ak by ste budovu otočili „naruby“, teda nábytok, sedačky, elektroniku, spotrebiče, koberce, ale aj šperky a ďalšie cennosti.

ochrana pred ohňom už v základnom balíku poistenia
Minulý rok uviedla Allianz – SP na trh nové poistenie privátneho majetku môj domov, vďaka ktorému si klienti uzatvoria poistenie jednoduchšie a rýchlejšie, pri súčasnom zachovaní kvality poistného krytia. Na výber majú z 3 balíkov poistnej ochrany: COMFORT, EXTRAMAX, ktoré kryjú jednotlivé poistné riziká ako prírodné živly, vodovodné škody, sklo, vandalizmus, skrat či zodpovednosť za škodu. Požiar je súčasťou už základného balíka poistenia. Súčasťou produktu MÔJ DOMOV je aj bonusový systém za bezškodový priebeh z ročného poistného za každý poistný rok, ak neprišlo k škodovej udalosti. Viac informácií o poistení majetku nájdete na: https://www.allianzsp.sk/mojdomov2019/.

Zdroj: Odbor komunikácie, Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.