50243_1200x

Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť na zasielaní výplatnej pásky v elektronickej podobe, ak je to technicky možné. Pri tejto forme je zamestnávateľ povinný chrániť osobné údaje. Výplatná páska zaslaná emailom musí byť preto chránená heslom.