Za covid-19 vyplatila Allianz už vyše 3 milióny eur

  • Každý deň nahlásia klienti Allianzu v priemere 4 covidové poistné udalosti denne
  • Allianz eviduje prípady, keď v priebehu mesiaca zomreli na covid-19 obaja rodičia neplnoletých detí
  • Poistiť sa môže aj osoba po prekonaní covidu-19. V dotazníku musí uviesť na čo sa lieči alebo liečila

 

Už 20 mesiacov svet bojuje s pandémiou koronavírusu. Slovensko sa aktuálne prehuplo do tretej vlny pandémie a z týždňa na týždeň pribúdajú čierne okresy. Od začiatku pandémie v marci 2020 do konca októbra 2021 vyplatila najväčšia poisťovňa na trhu zo životného poistenia svojim klientom za poistné udalosti zapríčinené ochorením covid-19 už viac ako 3 milióny eur.

 

Pri covide prevažujú úmrtia
Allianz – Slovenská poisťovňa eviduje dohromady už 2311 poistných udalostí spôsobených ochorením covid-19, pričom viac ako polovica z nich (1283) sú úmrtia. V priemere tak počas pandémie hlásia klienti takmer 4 covidové škody denne. Najvyššie jednorazové plnenia sú za úmrtia. V jednom prípade sme pozostalým za úmrtie na covid-19 vyplatili sumu presahujúcu 38-tisíc eur, za iného klienta sme vyplatili takmer 30-tisíc eur. V ďalších prípadoch sme za zosnulých klientov vyplatili ich záväzky v podobe hypotekárnych úverov v sume vyše 31-tisíc eur a viac ako 30-tisíc eur,“ konštatuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz Milan Rajec. Výška poistného plnenia sa vždy odvíja od výšky poistnej sumy, ktorú si klient dojednal pri uzatvorení poistenia.

 

Čo škoda to smutný príbeh
Za každou štatistikou sa však skrýva konkrétny osud človeka a jeho blízkych. Od vypuknutia pandémie sa pracovníci Allianzu pravidelne stretávajú s príbehmi, kedy na covid-19 zomrú obaja rodičia v priebehu jedného a viac týždňov, niekedy po nich ostávajú neplnoleté deti. „Mali sme prípad, keď na koronavírus podľahla matka 14-ročného syna, o 6 týždňov neskôr zomrel aj otec. V ďalšom prípade zomreli na covid-19 obaja rodičia v priebehu 2 týždňov a zostal po nich syn. Počas najtvrdšieho lockdownu sme mali prípad ochorenia oboch rodičov, ktorí boli kvôli nedostatku voľných lôžok prevezení do nemocnice v Poľsku. Žiaľ, obaja ochoreniu nakoniec podľahli. Ďalší klient mal ťažký priebeh ochorenia, bol dlhšie hospitalizovaný a napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Ochoreniu nakoniec podľahol. Evidujeme aj prípad záchranára, ktorý sa začiatkom roka nakazil pri výkone povolania od pacienta. Mal vážny priebeh ochorenia a dodnes je PN,“ vymenúva M. Rajec. Našťastie, Allianz eviduje aj poistné udalosti spojené s koronavírusom, ktoré majú dobrý koniec. „Jeden klient mal veľmi vážny priebeh ochorenia s dlhodobou hospitalizáciou, bol aj na umelej pľúcnej ventilácií a na JIS-ke. Stav sa mu však nakoniec zlepšil a aktuálne sa doliečuje a rehabilituje v kúpeľoch. Iný klient bol kvôli covidu dokonca v umelom spánku. Dnes sa už doliečuje na PN-ke,“ dopĺňa M. Rajec.

 

Poistiť sa môžu aj klienti po prekonaní Covid-19
Ochorenie covid-19 je kryté v rámci životného poistenia, a to v rámci rizík PN, hospitalizácia, invalidita, chirurgický zákrok, smrť a ušlý zárobok. Uzatvoriť si životnú poistku môže aj osoba, ktorá toto ochorenie prekonala. Rovnako ako pri iných ochoreniach, zdravotný stav sa posudzuje pri vstupe do poistenia. „Špecificky sa nepýtame na konkrétne ochorenia, ale zaujíma nás, či sa klient aktuálne na niečo lieči alebo sa v minulosti liečil. V zdravotnom dotazníku, ktorý klient vypĺňa, zisťujeme podrobnosti ochorenia, príznaky, ťažkosti a v prípade hospitalizácie – kedy bol hospitalizovaný, z akého dôvodu a aký je jeho aktuálny stav. Na základe uvedených informácií potom oceníme zdravotný stav,“ vysvetľuje hovorkyňa Allianz Lucia Strnad Muthová. Ak je osoba aktuálne PN v rámci akejkoľvek diagnózy, poistnú zmluvu nie je možné uzatvoriť, ale až po jej prekonaní a ocenení zdravotného stavu.

Zdroj: Ing. Helena Kanderková; špecialistka externej komunikácie; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.