Allianz získala šesť Zlatých mincí 2022

  • Allianz uspela v ďalšom ročníku súťaže Zlatá minca
  • Produkty Allianz – Slovenskej poisťovne vysoko ocenila 189-členná odborná porota

 

Allianz – Slovenská poisťovňa uspela aj v ďalšom ročníku súťaže finančných produktov Zlatá minca 2022, kde získala ocenenia v šiestich kategóriách.

Absolútne prvenstvo získala v kategóriách úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel, havarijné poistenie a poistenie podnikania. Dve druhé miesta získala v kategóriách poistenie nehnuteľností a cestovné poistenie.

Mariana Hurtoňová, riaditeľka maklérskeho a firemného obchodu v Allianzi

„Dôležité je mať poistenie, ale ešte dôležitejšie je mať dobré poistenie – so správne krytými rizikami a správne nastavenou poistnou sumou,“ povedala pri preberaní ocenení Mariana Hurtoňová, riaditeľka maklérskeho a firemného obchodu v Allianzi. „Množstvo Zlatých mincí je dôkazom, že Allianz ponúka na slovenskom poistnom trhu tie najkvalitnejšie produkty,“ dodala.

O víťazoch súťaže Zlatá minca 2022 rozhodovala 189-členná odborná porota so znalosťami a skúsenosťami z finančného trhu, ktorá udelila ocenenia v tridsiatich piatich produktových kategóriách z oblasti investovania, poistenia a bánk.

 

Ocenenia Zlatá minca 2022 pre Allianz – Slovenskú poisťovňu

Úrazové poistenie: Poistenie invalidity následkom úrazu
PZP zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel: Auto – balík Comfort
Havarijné poistenie: Moje Auto – balík Max
Poistenie podnikania: Poistenie majetku
Poistenie nehnuteľností: Môj domov
Cestovné poistenie   

Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.