dTest: Seniori, pozor na ezošmejdov

Ponúka vám niekto zázračný liečivý prípravok bez nežiadúcich účinkov, ktorý vylieči hneď niekoľko vašich problémov? Vyskočila na vás na internete ponuka amuletov, talizmanov alebo iných predmetov, ktoré majú mať rôzne pozitívne účinky na váš psychický i fyzický stav? Dajte si pozor na klamlivé praktiky predajcov zázrakov, všetko si overujte a konzultujte s lekármi!

 


Účinok príliš dobrý na to, aby to bola pravda

Takzvaní „obchodníci so zraniteľnosťou“ cielia predovšetkým na seniorov, osoby trpiace zdravotnými problémami a matky s deťmi. Nemusia vystupovať iba ako predajcovia, ale tiež ako poradcovia, koučovia alebo liečitelia. Ľuďom v ťažkej životnej situácii ponúkajú rýchle a jednoduché riešenia ich finančnej situácie, psychického stavu alebo zlých medziľudských vzťahov. Podľa predajcov majú mať rôzne pozitívne účinky, majú kupujúcemu priniesť zdravie, šťastie, lásku alebo peniaze. Môže ísť o zdanlivo náhodné predmety ako kamene, paličky, talizmany, obrazy a pod.

Osobám, ktoré trpia zdravotnými problémami, zase môžu ponúkať liečivé prípravky ako alternatívu k lekárskej starostlivosti. „Apelujú tak na sklamanie či hnev z lekárov, ktorí danej osobe často nemôžu viac pomôcť,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest. Takisto môžu tvrdiť, že ich produkt funguje lepšie ako metódy či lieky predpísané lekárom. Môžu tiež lekára priamo kritizovať, vymedzovať sa proti vede a presadzovať nevedecké liečebné metódy, často až mystické. Typické druhy produktov, ktoré ponúkajú, sú „liečivé prípravky“, ktoré však na Slovensku nie sú registrované ako lieky a liečivé účinky u nich nie sú potvrdené. Často môže ísť len o obyčajné doplnky stravy, prípadne bežné potraviny.

Manipulatívne presvedčovanie a klamlivé informácie

V oboch prípadoch sa odvolávajú na množstvo pozitívnych skúseností, ktoré s daným produktom majú oni sami, ich známi a ďalší zákazníci, prípadne na dlhoročnú tradíciu používania týchto metód. „Robia to preto, že nedisponujú spôsobom, ako údajné účinky dokázať. Nastáva tak problém, že vo väčšine prípadov spomenuté tradície, skúsenosti osôb, ani účinky produktu nebývajú zdokumentované, nieto ešte dostatočne podložené a preukázané. Tieto tvrdenia tak nemusia byť vôbec pravdivé, prípadne môžu byť veľmi skreslené,“ vysvetľuje Hekšová.

Pokiaľ však sľubujú, že ich prípravok je vhodná alebo lepšia alternatíva k predpísaným liekom od lekára, môžu sa dopúšťať klamlivého konania, čo je nekalá obchodná praktika. Eventuálne môže mať takéto konanie aj trestnoprávne dôsledky.

Pri predaji môžu používať rôzne manipulatívne techniky. Prezentujú nejakú informáciu ako objektívny fakt, ktorý však nemajú ničím podložený, ide totiž iba o ich subjektívny názor – príkladom je označenie nejakej potraviny za zlú bez vierohodného zdôvodnenia. Pravdivé informácie, ktoré nemajú ako vyvrátiť, zase znehodnocujú tým, že kritizujú zdroj týchto informácií, avšak opäť iba nepodloženými názormi, nie faktami. Napríklad tvrdia, že: „Tento liek predpísaný lekárom určite nefunguje, pretože lekári sú podvodníci zaplatení farmaceutickým priemyslom, ľuďom nepomáhajú a iba okrádajú pacientov.“ Všeobecne tiež často apelujú na emócie potenciálneho zákazníka na úkor prezentácie faktov.

Všetko konzultujte s lekárom

Všeobecne odporúčame zachovať obozretnosť pri výbere daných produktov, najmä ak predajca používa vyššie spomenuté praktiky. Osobitnú pozornosť je vhodné venovať prípravkom, pri ktorých nie je uvedené zloženie (napr. ide o „tajnú receptúru“). Pokiaľ má mať daný produkt liečivé účinky, je dobré overiť, či sa predajca nachádza na zozname schválených registrovaných internetových lekární, ktorý pravidelne aktualizuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv. „Použitie produktov s údajným liečivým účinkom tiež odporúčame konzultovať s lekárom. Naopak v žiadnom prípade neodporúčame zámenu lekárom predpísaných liekov za dané produkty, pretože by mohlo dôjsť aj k ohrozeniu života,“ dôrazne upozorňuje Hekšová.