Intervaly výmeny niektorých základných súčastí automobilov

Auto je investícia na dlhé roky. To, koľko vám bude vaše nové auto spoľahlivo slúžiť, vo veľkej miere záleží aj od toho, akú pozornosť budete venovať tým súčastiam, ktoré je potrebné v určitých intervaloch meniť. Pozrime sa na niektoré z nich.

 

Prevádzkové kvapaliny

Ak si odmyslíme palivo a napr. kvapalinu do ostrekovačov, tak z kvapalín potrebných pre chod auta treba najčastejšie meniť motorový olej. V závislosti od vozidla a druhu oleja sa môže odporúčaný interval líšiť, ale najčastejšie je možné sa stretnúť s rozmedzím 12 000 – 15 000 km, resp. obdobím 1 roka. A nezabudnite, že spolu s olejom je potrebné vymeniť aj olejový filter.

Pri prevádzkových kvapalinách ešte ostaneme, ďalšia na našom zozname je totiž brzdová kvapalina. Odporúčaný interval jej výmeny sú 2 roky, ale kontrolovať jej množstvo a kvalitu treba aj častejšie. Často totiž za horšie brzdné vlastnosti vozidla môže práve to, že brzdová kvapalina už nemá potrebné vlastnosti a netreba tak hneď hľadať chybu v brzdových platničkách, či kotúčoch, alebo nebodaj hľadať predajcu, ktorý vám dokáže ponúknuť nové brzdové strmene za TOP ceny.

 

Vzduchový filter a rozvodová sada

Okrem rôznych prevádzkových kvapalín sú v každom aute aj rôzne filtre. Olejový filter sme už spomínali pri výmene oleja. Z ostatných spomenieme vzduchový filter. Odporúčaný interval jeho výmeny býva ako pri mnohých iných súčastiach rôzny, ale neočakávajte, že to bude viac ako 30 000 km.

V neposlednom rade ešte spomenieme rozvodovú sadu. Ak sme doteraz hovorili o intervaloch výmeny, ktoré sa motor od motora, resp. auto od auta líšia, tak pri rozvodových sadách sú rozdiely zrejme najvýraznejšie. Hľadať dobré rozvodové sady za TOP ceny môžete už po 60 000 km, ale kľudne to môže byť aj viac ako 200 000 km. A samozrejme, čokoľvek medzi tým.

Zdroj: Marek L.
Autor foto: velimir / Stock.adobe.com