Máte bezpečné pracovisko? Na čo všetko máte nárok

Každý zamestnanec má právo na bezpečné pracovisko, to je základný princíp systému ochrany práce, vyhlásený pracovnou legislatívou, ktorá je zhrnutá v Zákonníku práce. Bohužiaľ, toto pravidlo nie vždy a všetci zamestnávatelia dodržiavajú. Následkom toho vzniká veľmi veľa pracovných úrazov, ktoré ostanú bez povšimnutia. Ale aj ako bežný zamestnanec si môžete svoje práva uplatniť, musíte však vedieť kedy a za akých podmienok vzniká automatický nárok.

Zákonník práce hovorí, že od zamestnávateľov sa vyžaduje, aby zabezpečili plnú bezpečnosť svojich zamestnancov. Sú zodpovední aj za škodu spôsobenú zamestnancovi pri úraze alebo inej zdravotnej ujme pri výkone práce a ostatných funkcií tohto charakteru. Aj v rámci týchto povinností by si preto mal váš zamestnávateľ zabezpečiť PZS.

PZS vám zaistí odborný dohľad

Ide o odbornú pracovnú zdravotnú službu, ktorá má nadriadeným pomáhať dodržiavať dohľad nad určitými kategóriami zamestnávania. Konkrétne je to od roku 2011 podľa zákona č. 470/20111 Z. z.  povinnosť už len pre práce zaradené do 3 a 4 kategórie. Pričom firmy, ktoré nespadajú charakterom pracovného miesta do týchto rizikovejších zamestnaní, sa musia naďalej starať o zdravie a bezpečnosť pri práci svojich zamestnancov.

 

Aj vedomosť zamestnanca napomáha lepšej bezpečnosti

Samozrejme, že aj samotný zamestnanec sa v rámci svojho vlastného záujmu musí snažiť o dlhodobé uchovanie čo najlepšieho zdravia, aby si vedel prácou zaistiť základné podmienky na živobytie. Niekedy to však závisí aj od iných faktorov, ktoré sa ovplyvniť jednoducho nedajú a so samotným pracoviskom nič spoločné ani nemajú.

Tiež je dôležité vedieť, že aj znalosť základných vlastností strojov a jednotlivých súčiastok môže viesť k bezproblémovému fungovaniu v práci. Takže ani význam potrebných šnekových prevodoviek, ktoré zaisťujú pohon a mechaniku strojov by sa nemal podceňovať.

Čo je zranenie?

Tu je nutné vedieť, že v prípade pracovného úrazu zákon rozumie priemyselnú traumu alebo chorobu z povolania, rovnako ako zranenie, ku ktorému zamestnanec príde na služobných cestách. Zákonník práce vyžaduje, aby správa zamestnávateľa zabezpečovala zdravé a bezpečné pracovné podmienky, predchádzala pracovným úrazom a riadila celý proces zodpovedne a podľa stanovených noriem.

Takže ani kvalitné priemyselné LED osvetlenie, ktoré zároveň šetrí náklady za energiu, by sa nemalo podceňovať a byť vždy dostupné. Svetlo ako také, je pre človeka potrebné a bez jeho vlastností nedokážeme fungovať ani v bežnom živote, v práci nehovoriac.

Odškodnenie

Poškodenie zdravia zamestnanca môže nastať na území pracoviska aj mimo neho (ak tam v pracovnom čase nie je v rozpore s pravidlami pracovného režimu).

Nasledujúce druhy kompenzácie za škodu spôsobenú zamestnancovi v dôsledku poškodenia jeho zdravia sú možné, ak ide o :

 

  • Ušlý zisk alebo jeho časť, ktorá závisí od stupňa straty odbornej pracovnej schopnosti;
  • Dodatočné náklady spojené s pracovným úrazom;
  • Jednorazové dávky v súvislosti s pracovným úrazom;
  • Morálnu ujmu.

 

Výška kompenzácie za škodu sa určuje ako percento platu zamestnanca v závislosti od stupňa straty odbornej pracovnej kapacity. Dodatočné náklady na náhradu škody sú stanovené účtami a inými dokladmi vydanými lekárskou inštitúciou poškodenému zamestnancovi.

Samozrejme, že pre každého z vás je ideálne, aby ste nemuseli premýšľať nad týmito definíciami, život je ale nevyspytateľný, takže pripravenosť vďaka dobrým informáciám nie je nikdy na škodu.