Nadácia Tesco pomáha už 10 rokov, podporí najlepšie projekty na záchranu jedla

Máte zaujímavý nápad, ako bojovať proti potravinovému odpadu?  Nadácia Tesco teraz prináša jedinečnú príležitosť pre neziskové organizácie, obce, školy, škôlky alebo príspevkové organizácie, ktoré aktívne pristupujú k znižovaniu množstva potravinového odpadu. Tie najlepšie nápady na boj proti plytvaniu potravinami podporí novým grantovým programom Záchranári jedla. Záujemcovia o grant môžu prihlasovať svoje projekty až do 6. novembra 2020, a to cez webovú stránku corporate.tesco.sk.

Tesco je dlhodobo lídrom v boji proti potravinovému odpadu na Slovensku. Vo svojich prevádzkach znížilo množstvo potravinového odpadu len za tri roky o 71 %. Všetkých 153 obchodov Tesca zároveň daruje nepredané potraviny ľuďom v núdzi. Vlani Tesco darovalo 1 943 ton potravín Potravinovej banke Slovenska a miestnym dobročinným organizáciám. Keďže potravinový odpad je zásadnou celospoločenskou výzvou, reťazec chce svojimi aktivitami inšpirovať aj ďalších.

„Nadácia Tesco pomáha slovenským komunitám už 10 rokov a jej úspešné pôsobenie teraz pokračuje ďalším dôležitým míľnikom. Nový grant Záchranári jedla prináša unikátnu šancu pre najlepšie projekty zamerané na boj proti plytvaniu potravinami. Prihlásené projekty môžu priniesť napríklad vzdelávacie aktivity či praktické príklady toho, ako sa dá zachrániť jedlo ešte pred tým, než sa z neho stane odpad. Každý z víťaznej trojice projektov získa podporu v sume 10-tisíc eur na realizáciu. O najlepších projektoch rozhodne odborná komisia a víťazné projekty budú vyhlásené na konci novembra,“ prezradila správkyňa Nadácie Tesco Veronika Bush.

„S radosťou som akceptovala ponuku byť súčasťou odbornej komisie pri výbere najlepších projektov oceňovaných v rámci grantu Záchranári jedla. Potravinový odpad patrí medzi základné ukazovatele pozitívnej zmeny smerom k udržateľnému hospodárstvu a cirkulárnej ekonomike. Prevencia vzniku potravinového odpadu ovplyvňuje celý dodávateľský reťazec vrátane koncového spotrebiteľa a rovnako má významný dopad na celý ekosystém i cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu,“ uviedla Petra Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN).

,,Až tretina potravín na svete končí ako odpad. Je to číslo, ktoré mrazí a ktoré zásadne prispieva k emisiám skleníkových plynov. Pritom stačí tak málo, neplytvať a ak už nejaké potravinové prebytky vzniknú, naložiť s nimi tak, aby sa z nich nestal odpad. Ďakujem za pozvanie do hodnotiacej komisie a za to, že môžeme podporiť Záchranárov jedla, ktorí už dnes podnikli akčné kroky v predchádzaní vzniku potravinového odpadu,“ doplnila Denisa Rášová, koordinátorka platformy Obehové Slovensko.

Prihlášky do grantového programu Záchranári jedla je možné podávať do 6. novembra 2020, bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke corporate.tesco.sk.

Nadácia Tesco už okrúhlych 10 rokov pomáha zlepšovať život v komunitách naprieč Slovenskom. K jej spoločensky prospešným aktivitám patrí aj boj proti plytvaniu potravinami. V uplynulých rokoch doň investovala už viac ako 300-tisíc eur. Vďaka Nadácii Tesco sa podarilo ešte viac zlepšiť distribúciu nepredaných potravín ľudom v núdzi či napríklad zrealizovať mnoho obľúbených vzdelávacích aktivít. To všetko v spolupráci s dlhoročnými partnermi z neziskového sektora ako Živica, Free-Food, Ekotopfilm, Depaul či Potravinová banka Slovenska.

Hoci je Tesco spoločnosťou s medzinárodnou pôsobnosťou, vždy sa snaží pomáhať tam, kde je to najviac potrebné, a zároveň byť dobrým susedom pre miestne komunity. Reťazec je nielen lídrom v boji proti plytvaniu potravinami, ale zároveň dlhodobo prináša pozitívnu zmenu, a to vďaka iniciatívam v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Príkladom je grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame, vďaka ktorému sa doposiaľ podarilo podporiť takmer miliónom eur realizáciu 1 155 úžasných komunitných projektov. V jeho súčasnej edícii Tesco opäť podporí viac ako 230 projektov.

Aktivity Tesca v oblasti spoločenskej zodpovednosti a pokrok, ktorý sa darí dosiahnuť, sumarizuje správa Plán malých pomocí. Reťazec ju vydal tento rok už po druhý raz.

Zdroj: Elena B.