Najlepšie komunikujúcou poisťovňou je opäť Allianz – SP

Allianz budova

Allianz – Slovenská poisťovňa aj tento rok obhájila obe prvenstvá v súťaži Hermes Komunikátor roka 2018. Stala sa poisťovňou, ktorá najlepšie komunikuje so svojim zákazníkom, a to podľa reprezentatívneho prieskumu spoločnosti MEDIAN SK, aj podľa hlasovania verejnosti.

Získané ocenenie patrí všetkým kolegom, ktorí sa stretávajú a komunikujú s našimi klientmi prostredníctvom našej infolinky, pobočiek, zákazníckych centier, obchodníkov, tiež pri riešení svojich poistných udalostí, prostredníctvom online centra, pravidelných marketingových reklamných kampaní ale aj v súkromí. Klienti tak považujú našu komunikáciu za najlepšiu spomedzi všetkých poisťovní,“ povedala hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Lucia Muthová, ktorá obe ceny za poisťovňu prevzala. Ocenenia sa udeľovali v kategóriách Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie, Obchodné reťazce a Automobily.Hermes

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA hodnotí komunikáciu inštitúcií so zákazníkmi na Slovensku. Hodnotenie sa uskutočnilo formou prieskumu na vzorke 9 000 respondentov, ktorý realizovala spoločnosť MEDIAN SK za prvých deväť mesiacov tohto roka. Verejnosť hlasovala za inštitúciu v jednotlivých kategóriách, s ktorou mala najlepšie skúsenosti v oblasti komunikácie. O víťazoch rozhodlo 43 613 hlasujúcich. Viac informácií na www.cenyhermes.sk.