Personálna výmena v predstavenstve Allianz

Robert Altfahrt-Riedler (37) sa od 1. januára 2022 stane novým členom predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne pre rezort prevádzky.

 

Robert na Slovensko prichádza z Allianz v Českej republike, kde v súčasnosti zastáva rovnakú pozíciu. V Allianz na Slovensku sa chce zamerať najmä na zlepšenie zákazníckej orientácie a služieb pre klientov a na harmonizáciu medzi krajinami regiónu.

Robert má vyše 10-ročné odborné znalosti a skúsenosti v oblasti prevádzky. Pred nástupom do regiónu strednej a východnej Európy (CEE) v roku 2018 pracoval pre Allianz v Rakúsku ako senior manažér pre oblasť IT a projektového a prevádzkového riadenia. V rámci CEE riadil regionálnu implementáciu so zameraním na implementáciu produktov, procesov a platforiem orientovaných na klienta. Od roku 2020 zastáva pozíciu šéfa prevádzky v spoločnosti Allianz pojišťovna v Českej republike, kde úspešne urýchlil nasadenie ABS pre oblasť malých a stredných podnikateľov a veľké priemyselné riziká a spustil kľúčové digitálne procesy ako online sprievodca škodou, nahlásenie škody či zjednodušené online poistenie.

Robert na tejto pozícii nahradí Agatu Przygodu, ktorá sa počas pôsobenia v Allianz – Slovenskej poisťovni od júna 2019 zameriavala na komplexnú transformáciu prevádzky a digitalizáciu spoločnosti. Od budúceho roka prevezme rovnakú pozíciu v Allianz vo Švajčiarsku.

Zdroj: Ing. Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.