Putovanie po stredovekom Slovensku

Vychutnajte si prechádzkou po najstarších historických pamiatkach Slovenska. Slovensko – príbeh stredoveku je veľká a reprezentačná kniha renomovaného fotografa a dokumentaristu Tomáša Hulíka. Ten na svojich potulkách Slovenskom zvečnil známe aj menej známe stredoveké sakrálne aj svetské stavby Slovenska do viac ako 200 fotografií.

V knihe nechýbajú slovenské a anglické texty, ktoré spolu s obrazom navodzujú pre čitateľa čarovnú atmosféru.

Aké bolo stredoveké Slovensko? Naše územie vtedy doslova žilo, bolo aktívne a dynamické. A v tom čase vzniklo množstvo nádherných, známych aj neznámych pamiatok. Sú tajuplné i mystické a fotograf Tomáš Hulík ich zachytil naozaj majstrovsky. Fotografie pamiatok od Slovanov až po gotiku.

Stredovek vo všeobecnosti vnímame ako približne tisíc-ročné obdobie od sťahovania národov až po objavenie Ameriky koncom 15.storočia. Za ten čas vyrástli úžasné stavby, z ktorých mnohé pretrvali dodnes.
Po Samovej ríši a Nitrianskom kniežatstve vznikla v 9. storočí Veľkomoravská ríša, čo vieme zo školských čias. A z tejto doby nachádzame u nás prvé pamiatky.
Pád Veľkej Moravy znamenal aj veľkú zmenu – územie Slovenska sa na dlhých tisíc rokov stalo súčasťou Uhorského kráľovstva. Z tohto obdobia sa zachovali aj viaceré sakrálne a svetské stavby, ktoré nájdete v Hulíkovej knihe.

Vybral naozaj zaujímavé stredoveké stavby, architektonické skvosty, ktoré pretrvali storočia. A aj dnes nám pripomínajú monumentálnosť tej doby. Hulík nás svojimi fotkami a textami doslova berie na prechádzku storočiami a vy cítite obrovské rozmery stavieb, vlhkosť múrov, atmosféru presiaknutú históriou.

V knihe Slovensko – príbeh stredoveku nájdete Veľkomoravské hradiská a kostoly, Predrománske a románske kostoly, Kláštory, Gotické kostoly, Hrady, ale aj Stredoveké mestá.
Nádherné fotografie, zaujímavé fakty a pútavý text v slovenčine a angličtine. To je kniha pre všetkých milovníkov slovenskej histórie Slovensko – príbeh stredoveku.

Milan Buno, knižný publicista