Škoda Auto a kompletné riešenie elektromobility: modely, nabíjacie karty, balíčky služieb aj udržateľná predajná sieť

Servis elektromobilov vyžaduje iné postupy, technológie, zariadenia i vzdelanie ako opravy konvenčných vozidiel so spaľovacími motormi. Autorizovaní servisní partneri Škoda Auto na Slovensku sú už na úlohy s tým spojené pripravení. Vďaka investíciám do vybavenia a preškolenia personálu v hodnote viac ako pol milióna eur sú schopní prijať a opraviť všetky elektrifikované vozidlá z rodiny Škoda iV.

 

Servisné úkony na batériových elektromobiloch sú v mnohých ohľadoch iné ako pri automobiloch so spaľovacími motormi. Autoservisy a ich pracovníci sa na špecifiká elektromobilov musia pripravovať nielen po stránke znalostí a schopností personálu, ale okrem toho im musia prispôsobiť aj dielenské vybavenie. Prísne pravidlá platia hlavne pre manipuláciu s poškodenou batériou, ktorá by sa mala prepravovať v špeciálnych boxoch. „Servis elektromobilov síce vďaka absencii mnohých súčastí pohonného ústrojenstva zaberie v priemere menej času, na druhej strane však vyžaduje špecifické technické vybavenie a vzdelanie technikov. To kladie na servisnú sieť vysoké nároky, ktoré sa čiastočne líšia od tých doterajších. Aj servisné úkony majú spravidla iný charakter a naši autorizovaní partneri si ich museli osvojiť v priebehu veľmi krátkej doby,“ hovorí Róbert Hukel, vedúci servisných služieb spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

S elektrifikovaným vozidlom Škoda možno prísť ku ktorémukoľvek servisnému partnerovi

Rozvoju servisnej siete v Slovenskej republike sa Škoda Auto Slovensko intenzívne venuje už od roku 2019, keď predstavila prvé elektrifikované modely Citigoe iV a Superb iV. Vďaka tomu už dnes všetky autorizované servisy Škoda spĺňajú technické nároky na prijatie vozidla s vysokonapäťovou batériou do opravy. Takisto sú schopné vykonávať na elektromobiloch všetky servisné úkony okrem špecializovaných prác na vysokonapäťovom systéme vozidla. V prípade, kedy je potrebné vykonať zásah do vysokonapäťového vedenia a batérie, má Škoda Auto zavedený proces transportu vozidiel medzi prevádzkami. To znamená, že zákazníci môžu svoje vozidlo odovzdať u svojho preferovaného servisného partnera, ktorý sa postará o všetko ostatné a vozidlo v prípade potreby odovzdá do starostlivosti servisu na zodpovedajúcej úrovni.

Partneri investujú do špeciálneho vybavenia

Rovnako, ako je to pri spaľovacích motoroch, aj elektromobily majú množstvo špeciálnych zariadení. Autorizovaní servisní partneri tak museli investovať napríklad do vybavenia na manipuláciu s batériami. Medzi ďalších pomocníkov, ktorí priamo nesúvisia s vysokonapäťovým systémom vozidla, ale sú potrební pre servis modelu Enyaq, patrí napríklad plnička klimatizácie CO2.

Expertné servisy majú k dispozícii desiatky špecializovaných zariadení

Servisní partneri na expertnej úrovni majú k dispozícii množstvo zariadení, ktoré sa predtým uplatňovali len v elektrotechnických odboroch. Ide hlavne o vysokonapäťové skúšobné adaptéry, ktoré sa používajú pre rôzne činnosti, medzi ktoré patrí meranie napätia a izolačných odporov, kontrola regulácie, testovanie článkov a teplotných senzorov a mnoho ďalších úkonov. Pre splnenie požiadaviek na vybavenosť expertných servisov museli autorizovaní partneri zakúpiť viac ako stovku špeciálnych zariadení.

Dílerom s výbavou pomáha požičovňa Škoda

Požiadavky na obstaranie špeciálnych zariadení sú pre autorizovaných partnerov náročné finančne i časovo. Toto sa netýka len elektromobility, ale aj niektorých zariadení pre servis vozidiel so spaľovacími motormi. Preto sú aj v rámci zoznamov predpísaných položiek niektoré označené ako nepovinné. Tie si potom autorizovaný servis môže zapožičať z požičovne, kde je k dispozícii špecifické vybavenie pre elektromobily za približne 40 000 €. Týmto sa slovenské zastúpenie automobilky Škoda Auto snaží dílerom uľahčiť dosiahnutie najvyššej úrovne pripravenosti a pritom zachovať finančné zdravie ich firiem. Zariadenia sú doručované do druhého dňa od objednania.

Manipulácia s batériou má prísne bezpečnostné pravidlá

Vzhľadom k veľkej miere odlišnosti medzi batériovými elektromobilmi a vozidlami so spaľovacími motormi musí byť servisná pripravenosť komplexná. Zakúpenie predpísanej výbavy je len jedným z krokov k získaniu štatútu expertného elektromobilového servisu. Ďalším je napríklad špeciálne preškolený personál a zriadenie karanténnej zóny pre vozidlá, u ktorých existuje podozrenie na poškodenie batérie. Škoda Auto Slovensko so svojimi servisnými partnermi pracuje na tom, aby bol servis jednak dostupný pre zákazníkov po celej Slovenskej republike, ale hlavne naďalej bezpečný pre zamestnancov i pre vozidlá.

Zdroj: Zuzana Kubíková, Škoda Auto Slovensko s.r.o.

Elektromobilita v servisech ŠKODA, event pro novináře 23.3.2023 v Škoda Auto Jarov.