V ZAJATÍ NARCIZMU – od skúseného odborníka


Odhaľte vysoko toxické vzťahy a osloboďte sa od nich vďaka novinke od skúseného odborníka.

V súčasnosti sa v západnom svete hovorí o boome narcizmu a narcistických porúch. Posledné výskumy uvádzajú, že v spektre narcistickej poruchy osobnosti sa môže nachádzať približne až 20 % bežnej populácie. Toxické správanie týchto osobností narúša manželstvá, rodinné aj priateľské vzťahy, komunity, pracovné prostredie. Vedú sa diskusie o tom, do akej miery sa táto porucha podieľa na časnej takmer 50 %nej rozvodovosti.

Robert Tomšik je uznávaným odborníkom v tejto oblasti a svoje dlhoročné skúsenosti zhrnul v publikácii, ktorá aktuálne vychádza vo vydavateľstve Grada.

PaedDr. Robert Tomšik, PhD. je vedeckovýskumný zamestnanec v oblasti
psychológie, patopsychológie, psychodiagnostiky a psychometriky. Vyštudoval
psychológiu a pedagogiku so zameraním na profesijnú orientáciu a psychometrické
analýzy v psychologickom výskume. Za svoju vedeckovýskumnú činnosť, ktorá
zahŕňala vedecké články, nové výskumné patenty, vysokoškolské učebnice či vedecké monografie bol dvakrát nominovaný za Osobnosť Slovenska. Od roku 2015 sa vedecky venuje narcizmu a syndrómu narcistického zneužívania v partnerských vzťahoch a časne pôsobí ako odborný konzultant pre obete narcistického a psychologického zneužívania a týrania.
Okrem psychológie sa venuje unikátnemu umeniu, na písacom stroji vyklepáva umelecké diela, zložené z písmen, čísel a znakov. Je tak jedným z mála na svete, ktorí tvoria umenie touto technikou.

Prečítajte si úryvok z knihy:
Nie všetci narcisti však „vyzerajú“ rovnako. Mám tým na mysli to, že nie každý narcista pôsobí a prezentuje sa rovnakým spôsobom. (Kiežby to tak bolo!) Narcistická porucha osobnosti totiž predstavuje spektrum.
Grandióznych narcistov – to sú tí hlasní despoti – je ľahké identifikovať už na prvý pohľad. Omnoho nebezpečnejší je však skrytý narcizmus, ktorý vás pravdepodobne prinútil zobrať do rúk z poličky knižnice či kníhkupectva práve túto knihu.

Teoreticky môžeme ľahko diferencovať medzi určitými typ- mi narcistických osôb, pričom modelov je skutočne veľa. V tejto publikácii vám predstavím iba základné typy, pretože v konečnom dôsledku je každý narcista hybridom sám osebe. V reálnom živote sa však len zriedkavo stretnete s takto presne vymedzenými typmi narcistov.
Vo väčšine prípadov sa stretnete
s hybridným typom, ktorý má niektoré rysy dominantnejšie.

Grandiózny narcizmus sa veľmi podobá širšiemu chápaniu toho, čo tvorí podstatu narcizmu. V psychológii grandiozita znamená mať nerealistický pocit nadradenosti. Grandiózny
narcizmus teda zahŕňa preceňovanie svojich schopností, presadzovanie svojej dominancie nad ostatnými a celkovo nafúknuté sebavedomie. Ich prítomnosť sa prejavuje nepríjemným pocitom, ktorý vychádza z ich despotizmu. Temnou stránkou tohto typu sú ich pocity oprávnenia, chvastúnstva a sebaposadnutosti, ktoré prejavujú otvorene a často na úkor ostatných. Tieto typy sú násilnícke, necítia výčitky za svoje verbálne a fyzické prejavy.
Ich hlavnou zbraňou je výsmech, znevažovanie a vytvorenie pochybností o hodnote iných ľudí.
Grandiózni narcisti môžu
byť očarujúci, ale často im chýba empatia. Túžia po pozornosti
a radi vidia ostatných zranených a zmätených.
Skrytý narcizmus je omnoho náročnejšie identifikovať. Tento typ narcistu sa snaží vytvárať o sebe obraz láskavého človeka, ktorý sa rád integruje v spoločnosti a je altruista, aj keď
v sku
točnosti je manipulatívny a krutý. Svoju pravú tvár ukazuje iba ľuďom z najbližšieho kruhu, respektíve títo ľudia ho už „prečítali“ – niekedy predsa musí odložiť svoju masku.
Skrytý narcista sa uchyľuje k predstieraniu preto, aby získal to, čo chce, či už ide o moc, peniaze, úspech alebo slávu. Nie je nezvyčajné, že ľudia sa ocitnú v dlhodobých vzťahoch práve so skrytým narcistom. Mnohí sa práve takto stali obeťou manipulatívneho správania skrytého narcistu bez toho, aby si uvedomili, čo sa deje, až kým nezačali pociťovať emocionálnu bolesť.
Rovnako ako grandiózni, aj skrytí narcisti majú rovnaké potreby a pohnútky. Skrytí narcisti sú však vo svojich praktikách omnoho sofistikovanejší. Túžia po dôležitosti a sú smädní po
obdive, no ich okoliu sa to môže javiť úplne inak. Môžu zámerne minimalizovať svoje úspechy alebo talent, aby ich ľudia ubezpečili, že sú talentovaní či úspešní. Obviňovanie a zahanbenieniekoho je zasa taktika, ktorú narcisti používajú, aby si zabezpečili pocit vyššej pozície vo vzťahu k ostatným. Grandiózny (zjavný) narcista môže byť očividnejší vo svojom prístupek získaniu vplyvu. Napríklad vás môže vyslovene znevažovať, byť hrubý, kritizovať vás a byť sarkastický. Skrytý narcista má…

Zdroj: Vydavateľstvo GRADA