SLOVENSKO NEDODRŽIAVA SMERNICU O ONESKORENÝCH PLATBÁCH

Slovensko nedodržiava smernicu o oneskorených platbách, upozorňuje Európska komisia. Ocitlo sa tak v jednej skupine spolu s Gréckom či Belgickom. Smernica  vyzýva členské krajiny EÚ, aby si plnili povinnosť uhrádzať svoje záväzky voči firmám v rozsahu 30 alebo 60 dní. Slovensko je v tomto prípade úplným extrémom. Štát totiž dlhuje dodávateľom zdravotníckych pomôcok k marcu 2021 viac ako 105 mil. Eur, pričom lehota úhrady zo strany štátu za zdravotnícke pomôcky a špecializovaný zdravotnícky materiál je aktuálne 365 dní po splatnosti faktúr. Združenie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+ MED upozorňuje, že ak sa finančná situácia v zdravotníctve nebude urgentne riešiť a štát si nezačne plniť svoje povinnosti voči dodávateľom, doplatia na to predovšetkým samotní pacienti. V prípade, že si Slovensko nezačne plniť svoje povinnosti, Komisia môže na štát podať žalobu na Európsky súd.

 

„Združenie SK+ MED dlhodobo upozorňuje na túto neúnosnú situáciu, ktorá súvisí s neplnením si povinnosti štátu voči svojim dodávateľom. Zvlášť kritická je situácia v zdravotníctve. Dlh štátu voči nám presiahol v prvom kvartáli tohto roka 105 mil. eur. Naše faktúry nie sú zo strany štátu uhradené aj viac ako rok,“ hovorí Katarína Danková, výkonná riaditeľka SK+ MED.

Verejné orgány a inštitúcie sú pritom povinné platiť svojim dodávateľom včas a ísť príkladom v boji proti kultúre oneskorených platieb v podnikateľskom prostredí.  „Takmer rok musíme udržať naše firmy, ktoré na Slovensku podnikajú a dodávajú zdravotnícke pomôcky v solídnej kondícii. Platiť dane, odvody či mzdy a to napriek tomu, že od obchodného partnera, ktorým je v tomto prípade štát, čakáme na splatnosť našich faktúr aj viac ako rok,“ upozorňuje Danková.

Situácia s verejnými financiami sa kvôli pandémii COVID-19 zhoršuje. Prejavuje sa to aj v sektore zdravotníctva. Avšak dlh štátu voči dodávateľom zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotného materiálu sa kumuluje niekoľko rokov. Štát nevie efektívne nastaviť svoju úhradovú politiku a nie je ochotný riešiť situáciu spoločným dialógom s dodávateľmi.

Už niekoľkokrát sme verejne,  prostredníctvom médií, deklarovali našu ochotu sadnúť si s vedením rezortu zdravotníctva za jeden stôl a hľadať konštruktívne a systémové riešenia, ktoré pomôžu túto negatívnu situáciu zvrátiť,“  dodáva Danková.

Komisia už zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko z dôvodu nadmerného oneskorenia platieb v sektore verejného zdravotníctva. Vláda SR má teraz dva mesiace na to, aby odpovedala na argumenty predložené Európskej komisii. V opačnom prípade môže Brusel rozhodnúť o postúpení tohto prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

Stále je šanca vyhnúť sa konaniu pred Európskym súdom. Dôležitá je však ochota rezortu riešiť situáciu s oneskorenými platbami. Aj preto zástupcovia firiem združených v asociácii SK+ MED vyzývajú kompetentných na otvorený a transparentný dialóg o dofinancovaní zdravotníctva zo štátneho rozpočtu a koncepcii riešenia pohľadávok voči dodávateľom zdravotníckych pomôcok.

Zástupcovia SK+ MED sú pripravení zúčastniť sa tohto otvoreného dialógu a byť silným odborným partnerom pre štát a Ministerstvo zdravotníctva SR.