Táto vlastnosť robí človeka úspešným: Steve Jobs a jeho kariéra

Ako spoluzakladateľ značky Apple patril Steve Jobs k najvplyvnejším ľuďom v IT branži. Zosnulý podnikateľ prezradil v jednom interview, ktorá vlastnosť prispela k jeho úspechu.

Doviedol celú jednu generáciu do digitálnej doby: Steve Jobs bol považovaný za génia, ktorý spojil inováciu, predstavivosť a kreativitu. Produkty ako iPod a iPhone by bez neho neboli vznikli – zároveň bol Jobs ako CEO Apple obávaný pre svoje nekompromisné zaobchádzanie so zamestnancami. Jeho rigorózny štýl vedenia však nevylučoval jednu vec: nehanbil sa požiadať o pomoc, keď to bolo nutné. Toto je podľa Jobsa jedna z najdôležitejších vlastností, ktorá robí ľudí úspešnými.

Steve Jobs: už ako dieťa bol vždy priamy
V jednom interview, ktoré dal v roku 2011 zosnulý podnikateľ magazínu „Silicon Valley Historical Association“ už v roku 1994, vysvetľoval Jobs ako raz, keď bol ešte dieťa, zavolal riaditeľovi technologickej spoločnosti Hewlett-Packard, aby ho požiadal o bezplatné súčiastky. „Hi, volám sa Steve Jobs. Mám dvanásť rokov a chodím na Highschool. Chcel by som postaviť zopár frekvenčných počítadiel a pýtal som sa sám seba, či by ste nemali niekoľko prebytočných dielov, ktoré by som na to mohol použiť“, tak znela nevinná otázka Jobsa určená Williamovi Hewlettovi. Šéf koncernu sa len smial a potom mu ponúkol prázdninový džob vo svojom podniku. „To bolo pre mňa nebeské“.

„Nikdy som nenatrafil na niekoho, kto by mi nechcel podať pomocnú ruku, keď som ho požiadal o pomoc“, povedal Jobs. Keď niekomu zavolal a priateľsky sa opýtal, nikto jednoducho nepoložil. „Väčšina ľudí nikdy nezoberie telefón do ruky a nezavolá, keď niečo potrebuje. Väčšina sa nikdy neopýta a to niekedy odlišuje ľudí, ktorí niečo robia od tých, ktorí o niečom len snívajú“.

„Urobiť všetko pre pokrok“
A skutočne – schopnosť požiadať niekoho o pomoc a podporu signalizuje predovšetkým jedno: dôveru v schopnosti a rešpekt pred úspechmi iných. Prijať pomoc nie je znamením slabosti, aby ste sa pohli vpred – práve naopak. Signalizuje to, že ste pripravení urobiť všetko pre svoj vlastný pokrok. To zahŕňa aj schopnosť prekročiť svoj tieň, akceptovať vlastné hranice a pracovať s orientáciou na výsledok a riešenie. Túto mentalitu si podnikateľ zobral k srdcu a k tým, ktorých požiadal o pomoc, sa správal s rešpektom.

Ponaučenie? Kto chce mať úspech, urobí dobre, keď od svojho okolia prijme podporu, namiesto toho, aby s každým problémom zápasil sám.