Tesco podporuje mladé talenty, aktuálne preň pracuje vyše 600 ľudí do 25 rokov

Čoraz viac mladých ľudí má záujem o budovanie manažérskej kariéry v maloobchode. Potvrdzuje to rastúci záujem mladých Slovákov o špeciálne vzdelávacie programy spoločnosti Tesco. Aktuálne sú do kariérnych rozvojových programov u jedného z troch najväčších súkromných zamestnávateľov na Slovensku zapojené desiatky mladých ľudí.

 

„Sme veľmi radi, že vzdelávacie programy Tesca sa tešia obľube aj u mladých ľudí na Slovensku. Reflektuje to ich záujem neustále sa rozvíjať, dozvedieť sa niečo nové a rozšíriť si vedomosti nadobudnuté v školských laviciach. Tešíme sa, že aj naše iniciatívy ukazujú mladým talentom, aká zaujímavá a perspektívna vie byť práve kariéra v maloobchode. Prostredníctvom našich programov neustále hľadáme nové talenty a inšpirujeme mladých, aby si zvolili takú kariérnu cestu, ktorá čo najviac naplní ich potreby a predstavy,“ vysvetľuje Miroslava Rychtárechová, personálna manažérka Tesca na Slovensku.

Každoročne v septembri Tesco otvára vzdelávacie programy pre budúcich retailových manažérov nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách strednej Európy, kde pôsobí. Hoci tento rok spustenie programov aj výber kandidátov ovplyvnil nástup globálnej pandémie, záujem mladých ľudí je čoraz väčší. Aktuálne je v programoch zapojených vyše 50 mladých talentov.

Program Mladý líder pripravuje budúcich manažérov
Reťazec v septembri tohto roka odštartoval rozvojové programy Mladý líder a Head Office Graduate. Programy ponúkajú mladým absolventom možnosť vybudovať si medzinárodnú kariéru v jednom z oddelení v centrálnej kancelárii, stať sa manažérom predajne alebo tímovým manažérom v distribučnom centre. Tesco do programov vyberá nádejných budúcich lídrov, ktorí sa chcú učiť, rýchlo napredovať a radi spolupracujú.

„Počas 6 až 12 mesiacov intenzívneho tréningu – či už v centrálnej kancelárii, obchode alebo distribučnom centre – môžu preskúmať vzrušujúci svet maloobchodného podnikania a učiť sa od tých najlepších,“ dodáva Miroslava Rychtárechová.

Mladí lídri počas niekoľkých mesiacov absolvujú tréningy podľa zvolenej špecializácie v oddeleniach marketingu a komerčného oddelenia na centrále v Bratislave, v supermarketoch po celom Slovensku alebo v distribučnom centre v Beckove. Najväčší záujem je o programy Mladý líder pre obchody, ktoré učia mladých ľudí, ako sa stať manažérom predajne.

„Od absolventov sa očakáva, že keď opustia bránu školy, sú stopercentne pripravení na akúkoľvek prácu. Z mojej skúsenosti, vysoká škola takto nefunguje. Graduate programom by si mal prejsť každý, kto chce nadviazať na to, čo sa naučil, a zároveň si rozšíriť svoje obzory. Maloobchod bol mojou srdcovkou už na vysokej škole, a teda pracovať v Tescu je pre mňa spojením príjemného s užitočným. Navyše, Tesco má skvelý a ústretový kolektív, ktorý mi pomáha posúvať sa,“ hovorí Jakub Ligač, účastník programu HO Graduate (prvý zľava na fotografii). 

Duálne vzdelávanie rozvíja samostatnosť
Tesco aj tento rok pokračuje v národnom projekte s názvom Rozvoj stredného odborného vzdelávania, v rámci ktorého sa od školského roka 2015/2016 podieľa na systéme duálneho vzdelávania. Od vzniku spolupráce reťazec pôsobnosť projektu rozšíril okrem Bratislavy aj do Trenčína, Popradu, Žiliny a distribučného centra v Beckove. V aktuálnom školskom roku sa do duálneho vzdelávania zapojilo 13 nových žiakov, ktorí sú odhodlaní stať sa súčasťou zaujímavého sveta maloobchodu.

Duálne vzdelávanie je systém vzdelávania, keď je vyučovanie rozdelené rovnomerne na teoretickú a praktickú časť. Každý žiak strednej odbornej školy musí okrem teoretickej časti vyučovania absolvovať aj praktickú časť. Rozšírenie do ďalších miest vítajú nielen žiaci, ale aj samotné obchody, ktoré sú do vzdelávania zapojené.

„Odborná prax využíva, doplňuje a upevňuje vedomosti žiakov získané v odborných predmetoch a vytvára u žiakov potrebné zručnosti a pracovné návyky. Praktické vyučovanie vedie žiakov k samostatnosti, rozvíjajú sa ich rozhodovacie a organizačné schopnosti a učia sa komunikovať s rôznymi generáciami ľudí. Prichádza i prvé uvedomenie si, že je potrebné vážiť si prácu druhých ľudí i svoju, a odmena, ktorú dostávajú. Buduje ich finančnú gramotnosť a núti ich premýšľať, na čo minú zarobenú odmenu, a začínajú hospodáriť,“ dopĺňa Zuzana Zetochová, manažérka náboru pre Tesco na Slovensku.

Absolvent získa úspešným absolvovaním štúdia úplné stredné odborné vzdelanie a maturitné vysvedčenie. Tesco garantuje každému žiakovi po úspešnom skončení štúdia pracovné miesto v spoločnosti a podporu v jeho kariérnom rozvoji. Počas štúdia získavajú žiaci podnikové štipendium.

Študijné programy sú k dispozícii vždy v aktuálnom čase na profesia.sk.

Zdroj: Katarína Š.