Dokonaly policajny stat

Toto je dokonalý policajný štát, z ktorého mrazí!

dokonaly2