V Tescu je vítaný každý! Mladých láka možnosť rozvíjať sa aj skvelé benefity

V Tescu je vítaný každý! Tesco na Slovensku vytvára tie najlepšie pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na farbu pleti, vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu či zdravotné obmedzenia. Pracovné príležitosti tu nájdu zdravotne znevýhodnení, rodičia, seniori, ako aj mladí, ktorí po ukončení vzdelania hľadajú priestor na uplatnenie.

 

Reťazec veľmi flexibilne zareagoval aj pri príchode odídencov z Ukrajiny a vytvoril pre nich desiatky pracovných miest. Samozrejmosťou je rovnaké odmeňovanie mužov aj žien na rovnakej pozícii, no v celkovom pomere sa ukazujú rodové rozdiely, čo odráža stav v slovenskej spoločnosti. Tesco ich transparentne zverejňuje a prijíma kroky na ich odstránenie. Ako pestré je Tesco, potvrdzuje aj Správa o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie, ktorú spoločnosť publikuje už po druhýkrát.

Pestrosť a diverzitu potvrdzujú konkrétne dáta publikované v najnovšej Správe o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie v čase od júla 2021 do júna 2022. V Tescu v tomto období pracovalo 8 218 kolegov a kolegýň, z toho 74 % žien a 26 % mužov. Fakt, že v Tescu je vítaný každý, ukazuje aj zastúpenie 18 rôznych národností. Vytváranie inkluzívneho pracovného prostredia, v ktorom si svoje uplatnenie nájdu aj ľudia so zdravotným znevýhodnením, sa reťazcu darí už dlhodobo. Viac ako šesť percent kolegov a kolegýň pracujúcich v Tescu je zdravotne znevýhodnených, čo je dvojnásobok nad rámec platnej legislatívy.

„V Tescu sa snažíme prinášať každý deň niečo navyše pre našich zákazníkov, komunity i celú planétu. Pre dosiahnutie nášho poslania je rola našich kolegýň a kolegov kľúčová. Chceme byť spoločnosťou odrážajúcou rozmanitosť zákazníkov a komunít, v ktorých pôsobíme. Ako tretí najväčší súkromný zamestnávateľ s viac ako osemtisíc zamestnancami sa usilujeme o to, aby sa u nás každý cítil vítaný.  V Tescu nás spája pestrosť, akceptujeme, vážime si a rešpektujeme všetky naše odlišnosti a sme odhodlaní aj naďalej budovať pracovné prostredie, kde každý môže byť sám sebou bez strachu z odsudzovania. V minulom roku sme ako prvý veľký zamestnávateľ  vydali dobrovoľne prvú komplexnú správu o diverzite a inklúzii. Teraz napĺňame náš záväzok a zverejňujeme v poradí druhú správu,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

Vítaní a podporovaní sa cítia aj samotní kolegovia a kolegyne. V rámci zamestnaneckého prieskumu Tvoj názor je dôležitý 89 % opýtaných kolegov a kolegýň deklarovalo, že cítia, že v Tescu môžu byť sami sebou bez strachu z odsudzovania. Rovnaké percento v rámci prieskumu potvrdilo, že z Tesca sa stáva inkluzívne pracovisko. „Naši kolegovia a kolegyne robia naše Tesco rozmanitým a ľudskejším každým dňom viac a viac. Ich životné príbehy a osudy nás ovplyvňujú natoľko, že sme odhodlaní prekračovať všetky bariéry a ukázať i okolitému svetu, že  Tesco je inkluzívnym miestom, kde sa nájde každý. Nie je nad to, keď naši zákazníci oceňujú i našich zdravotne znevýhodnených kolegov, ako aj kolegov z marginalizovaných skupín počas ich práce v predajni. Je to znak toho, že ako spoločnosť rastieme a vnímame naše odlišnosti i to, čo nás spája.  Sme na dlhej ceste zmeny, ale som presvedčená, že našou veľkosťou i silou, ktorú ako jeden z najväčších súkromných zamestnávateľov máme, dokážeme inšpirovať i mnohých ďalších,“ hovorí Miroslava Rychtarechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku.

Veková štruktúra kolegov a kolegýň pracujúcich v Tescu tiež odráža pestrosť. Viac ako 30 % zamestnancov je vo veku od 35 do 44 rokov, 26 % je vo veku od 45 do 54 rokov15 % zamestnancov je starších ako 55 rokov. Výrazne je zastúpená skupina mladých ľudí, až 27 % kolegov a kolegýň je vo veku od 18 do 34 rokov. S cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky na prácu mladých realizuje Tesco na Slovensku viaceré aktivity a programy.

Mladí si môžu v Tescu budovať kariéru hneď po škole

Programy pre mladých lídrov sú zamerané na absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí sa chcú posúvať na manažérske pozície v obchodoch alebo v distribúcii. Tieto programy poskytujú cielené školenia, vďaka ktorým účastníci získajú zručnosti potrebné na vedenie tímu. Okrem toho, tieto programy mladým lídrom v Tescu ponúkajú praktickú časť, keď majú unikátnu možnosť sprevádzať skúsenejších kolegov a učiť sa od nich. Pre absolventov vysokých škôl, ktorí majú záujem o prácu v centrálnej kancelárii, Tesco ponúka napríklad jedinečnú príležitosť vyskúšať si rôzne pracovné pozície v rámci absolventského programu Graduate.

V roku 2015 sa Tesco aktívne zapojilo do systému duálneho vzdelávania a v spolupráci so strednými odbornými školami umožňuje praktické vyučovanie žiačok a žiakov vo svojich prevádzkach. Reťazec spolupracuje s rôznymi odbornými školami naprieč celým Slovenskom, ktoré pripravujú študentky a študentov v odboroch ako pekár, predavač, marketing alebo obchodný pracovník. V aktuálnom školskom roku praktické vyučovanie v Tescu absolvuje už 696 žiačok a žiakov, kde veľkú časť tvoria študenti prichádzajúci k nám z marginalizovaných rómskych komunít.

V rámci spolupráce s organizáciou Človek v ohrození reťazec oslovil priamo rodičov v komunitných centrách a predstavil im možnosti, ktoré ich deti môžu získať vďaka duálnemu vzdelávaniu v Tescu. V hypermarkete v Poprade, kde bol tento projekt spustený v roku 2019, budú v tomto školskom roku maturovať prvé študentky.

Flexibilná práca a ústretovosť k rodine

Tesco ponúka extra rodinné benefity tým kolegyniam a kolegom, ktorí si plánujú založiť rodinu, starajú sa o deti alebo jednoducho potrebujú voľno z rodinných dôvodov. Ide napríklad o dorovnanie materskej dávky do 100 % čistej mzdy, poskytnutie voľna pri asistovanej reprodukcii či úmrtí dieťaťa, ale aj podporné mechanizmy pre adoptívnych rodičov či pestúnov.

Práca z domu bola v Tescu samozrejmosťou ešte pred pandémiou, keď sa na čas stala štandardom pre všetkých. Reťazec tento rok testuje ďalšie formy flexibilnej práce. Zhustený štvordňový pracovný týždeň môžu využiť kolegyne a kolegovia, ktorí sa starajú o člena rodiny alebo sa pripravujú na skúšky v škole, po dobu troch mesiacov. Vo väčšine prípadov to znamená pracovať 10 hodín od pondelka do štvrtka. Tí, ktorí si už vyčerpali celú svoju dovolenku, si môžu „kúpiť“ až päť dní dovolenky navyše, pričom jeden deň dovolenky sa rovná hrubej mzde za jeden pracovný deň. Prví kolegovia už využili aj možnosť krátkodobej práce na diaľku zo zahraničia, a to najmä počas letnej dovolenkovej sezóny.

Úsilie Tesca stať sa tým najlepším miestom na prácu potvrdzujú aj nedávno získané ocenenia. V minulom roku sa Tesco stalo trojnásobným laureátom ocenení Via Bona Slovakia. Reťazec získal ocenenie Zodpovedná veľká firma, Výnimočný zamestnávateľ a aj Cenu verejnosti. Tento rok získalo Tesco Národnú cenu SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť, ktorú každoročne udeľuje koordinátor štátnej politiky kvality Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Tento rok je Tesco opäť medzi nominovanými v ankete Najzamestnávateľ 2022 v kategórii Obchod a služby a môže obhájiť víťazstvo z minulého roka. Aktuálne je Tesco tiež nominantom v ocenení Roma Spirit 2022 v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ za dlhoročný prístup pri vytváraní inkluzívneho pracovného prostredia pre ľudí so sociálnym znevýhodnením.

S cieľom transparentne a komplexne komunikovať svoje úspechy v oblasti zodpovedného podnikania každoročne Tesco zverejňuje Správu o napĺňaní stratégie spoločenskej zodpovednosti na Slovensku. Reťazec v minulom roku po prvýkrát ako jediný veľký zamestnávateľ na Slovensku publikoval prvú Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie s cieľom transparentne priniesť súhrn zaujímavých informácií a dát, ako aj príbehov kolegýň a kolegov. Zároveň  v správe predstavuje svoje ambície a stratégiu na dosiahnutie cieľa,  aby sa v Tescu každý cítil vítaný.

Ďalšie informácie o aktivitách o zodpovednom a udržateľnom podnikaní Tesca na Slovensku nájdete na https://corporate.tesco.sk/strategia-udrzatelnosti/